Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Landstingsdirektörens stab Disposition Vad är eHälsa? Exempel på eHälsa lösningar  Internationella  Nationella  Regionala  Mobila Utmaningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Landstingsdirektörens stab Disposition Vad är eHälsa? Exempel på eHälsa lösningar  Internationella  Nationella  Regionala  Mobila Utmaningar."— Presentationens avskrift:

1 1 Landstingsdirektörens stab Disposition Vad är eHälsa? Exempel på eHälsa lösningar  Internationella  Nationella  Regionala  Mobila Utmaningar

2 2 Landstingsdirektörens stab Vad är eHälsa?

3 3 Landstingsdirektörens stab eHälsa enligt EU Med eHälsa menas att man använder digitala verktyg och tjänster för hälsa. eHälsa omfattar samspelet mellan patienter och hälso- och sjukvårdsleverantörer, överföring av data mellan institutioner, eller kommunikation mellan patienter och/eller vårdpersonal.

4 4 Landstingsdirektörens stab Nationell eHälsa ”Ett samlingsbegreppet för vård och stöd på distans, dvs. informations- och kommunikations- verktyg som används till förebyggande åtgärder, diagnos, behandling samt övervakning och styrning av hälsa och livsstil.” Telemedicin hänförs generellt till användning av kommunikation och informationsteknologi för att ge klinisk vård. IT möjliggör ökad tillgänglighet, kvalitet och effektivitet men ställer krav på förändrat arbetssätt!

5 5 Landstingsdirektörens stab Landstingets definition Begreppet e-hälsa definieras som användningen och utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi för att främja vård och omsorg.

6 6 Landstingsdirektörens stab ICT for Everyone – A Digital Agenda for Sweden - 2011 ICT Policy Objectives: Sweden will be the best in the world at exploiting the opportunities afforded by digitilastion Strategic areas:

7 7 Landstingsdirektörens stab ICT for Everyone – A Digital Agenda for Sweden (2011) Aktiviter inom vård och omsorg Utveckling av nya interaktiva tjänster som ökar tillgängligheten till vård så att patienten kan planera sin egen vård Ge medborgarna tillgång till sin egen journalinformation Hälsokonto där patienten själv kan dokumentera och föra in egentagen mätdata. Beslutsstöd för vårdpersonalen

8 8 Landstingsdirektörens stab Watson beslutsstöd till läkare

9 9 Landstingsdirektörens stab Support USers To Access INformation and Services

10 10 Landstingsdirektörens stab England Telemedicinsk randomiserad kontrollerad studie med 6000 deltagare Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Diabetes Hjärtproblem Resultat  Dödligheten minskade 45%  Akuta inläggningar minskade 20%  Sjukvårdsbesök minskade 14%  Vårddagar minskade 14%

11 11 Landstingsdirektörens stab Robotar Besök av robot i hemtjänsten Besök av robot i hemtjänsten Robot som kan plocka upp saker Robot som kan plocka upp saker Kirurgi

12 12 Landstingsdirektörens stab 1177.Se och 1177 Sjukvårdsrådgivningen

13 13 Landstingsdirektörens stab UMO.se

14 14 Landstingsdirektörens stab Mina VårdKontakter, MVK

15 15 Landstingsdirektörens stab Multidiciplinära radiologironder -Diagnos och behandling av cancerpatienter -Radiolog, patolog, ansvarig läkare

16 16 Landstingsdirektörens stab Renewing Health i Norrbotten - Ordinerad egenvård, 400 med hjärt- och kärlsjukdom eller eller diabetes och 400 patienter I kontrollgruppen BlodsockerBlodtryck Waran (Koagulering) (INR) EKG-monitoreringStegräknarePulsklocka  Diet och fysisk aktivitet  Diabetes  Högt blodtryck  Waranmedicinering  EKG

17 17 Landstingsdirektörens stab Mobil lösning Hälso- och tränings appar 20 tränings- och hälso appar http://bloggar.aftonbladet.se/trendotraning/2012/10/20-halso- och-traningsappar/#comments Populära appar inom medicin https://itunes.apple.com/se/genre/ios-medicin/id6020?mt=8 Hjälpmedelsinstitutet http://www.hi.se/sv-se/hjalpmedelstorget/kognition/-/Tips-och- ideer/Mobiltelefon-som-kognitivt-stod/Exempel-pa-appar-som- kognitivt-stod/

18 18 Landstingsdirektörens stab Utmaningar Breddinförande Hur ska man inom det offentligt finansierade utbudet klara av att balansera ökade förväntningar, teknologisk utveckling och begränsade resurser?

19 19 Landstingsdirektörens stab Tack! Frågor?

20 20 Landstingsdirektörens stab Läs- sevärt Hälsorobotar http://www.hi.se/Global/pdf/2011/11318-Halsorobotar.pdfhttp://www.hi.se/Global/pdf/2011/11318-Halsorobotar.pdf Robot som kan lyfta upp patienter http://www.youtube.com/watch?v=wOzw71j4b78http://www.youtube.com/watch?v=wOzw71j4b78 Många olika exempel på robotar http://www.youtube.com/watch?v=vJ6D9fwzgLYhttp://www.youtube.com/watch?v=vJ6D9fwzgLY Databas med eHälsa projekt på EU- nivå http://ec.europa.eu/information_society/activities/eten/cf/opdb/cf/project/index.cfm?mode=search&s _keyword1a=22&s_keyword1b=&s_keyword1_type=A&s_partner_country=&s_call=&s_protype=&s_date_sta rt=&s_date_end=&disp=1#search_results http://ec.europa.eu/information_society/activities/eten/cf/opdb/cf/project/index.cfm?mode=search&s _keyword1a=22&s_keyword1b=&s_keyword1_type=A&s_partner_country=&s_call=&s_protype=&s_date_sta rt=&s_date_end=&disp=1#search_results Digitala trygghetslarm http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/Digitala-trygghetslarm/http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/Digitala-trygghetslarm/ The digital agenda for Europe http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-healthhttp://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-health European eHealth Policy http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policyhttp://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy Watson http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/watson_in_healthcare.shtmlhttp://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/watson_in_healthcare.shtml 3 million lives http://3millionlives.co.uk/http://3millionlives.co.uk/ Artikel ”Effect of telehealth on use of secondary care and mortality: findings from the Whole System Demonstrator cluster randomised trial” http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3874http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3874 Läsplattor till cancerpatienter. http://lnu.se/1.68110/lasplattor-ger-forbattrat-stod-till-cancerpatienter?http://lnu.se/1.68110/lasplattor-ger-forbattrat-stod-till-cancerpatienter Health Canada http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/services/ehealth-esante/index-eng.phphttp://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/services/ehealth-esante/index-eng.php Empowering Gerontechnology http://prezi.com/ieundy1ipldg/empowering-gerontechnology-mstick-and- hstick/http://prezi.com/ieundy1ipldg/empowering-gerontechnology-mstick-and- hstick/ eHälsa i USA http://www.egov.vic.gov.au/focus-on-countries/north-and-south-america-and-the- caribbean/united-states/trends-and-issues-united-states/e-health-united-states.htmlhttp://www.egov.vic.gov.au/focus-on-countries/north-and-south-america-and-the- caribbean/united-states/trends-and-issues-united-states/e-health-united-states.html Telemedicin http://www.telemedicine.com/http://www.telemedicine.com/ ITTS projektet http://www.transnational-telemedicine.eu/http://www.transnational-telemedicine.eu/


Ladda ner ppt "1 Landstingsdirektörens stab Disposition Vad är eHälsa? Exempel på eHälsa lösningar  Internationella  Nationella  Regionala  Mobila Utmaningar."

Liknande presentationer


Google-annonser