Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distansundervisning för elever bosatta i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distansundervisning för elever bosatta i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Distansundervisning för elever bosatta i Sverige

2

3

4

5

6

7

8

9 Bakgrund till uppdrag Förstärkta rättigheter för nationella minoriteter Krav på huvudmännen att anordna modersmål Bestämmelser saknas i skollagen Svåra bedömningar i inspektionen Tillsynsärenden Värmdö gymnasium Snabb teknisk utveckling och stort intresse

10 Uppdraget Föreslå hur distansundervisning ska få anordnas främst i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande fristående skolor samt sameskolan 1.Språk 2.Ämnen/kurser i gymnasieskolan 3.Elever med psykosocial eller medicinsk problematik 4.Elever med särskilda talanger

11 Projektledare: Ingegärd Hilborn Chefsjurist Sekreterare: Charlotte Wieslander Läroplansfrågor Anna Westerholm Utbildningsfrågor Charlotte Mannerfelt Analys och samordning Mats Wennerholm MSU, utvecklingsavdelningen Anna Medin Styrdokument Iréne Sehlin Utbildningsinspektion Arbetsgruppen

12 Syfte Öka tillgången till utbildning och därmed ökad måluppfyllelse Andelen elever som deltar i modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk och övriga modersmål kan öka Elever kan läsa kurser som de annars inte skulle ha haft tillgång till Färre elever kommer att ha långa avbrott i studiegången om de inte kan delta i den ordinarie undervisningen. EU:s nyckelkompetenser: lära lära och digital kompetens.

13 Definition Distansundervisning är en interaktiv undervisningsmetod där elev och undervisande lärare är fysiskt åtskilda.

14 Villkor Frivilligt för kommunerna Få elever eller lärare saknas På hemskolan under skoltid. Distanslärare. Handledaren. Interaktion. Elevens behov. Skriftlig överenskommelse. Uppföljning. Elev som avbryter räknas som förstahandssökande till annan skola eller annan kommun.

15 Anordnare Enklast möjliga lösning Uppdragstagare – oprövat i skolan Entreprenad.

16 Författningsändringar Om det i en ny skollag tas in bestämmelser om särskilt stöd bör också bestämmelser om undervisning på distans tas in i skollagen. Även fristående skolor bör omfattas.

17

18 Övriga frågor Frågan om distansundervisning för elever på institution, t.ex Statens Institutionsstyrelse, SiS, bör utredas vidare Skolverket föreslår fortsatt forskning och pedagogisk utveckling inom distansundervisning


Ladda ner ppt "Distansundervisning för elever bosatta i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser