Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rektors ledarskap Kvalitetsgranskning 2010 Christina Lindh & IngBeth Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rektors ledarskap Kvalitetsgranskning 2010 Christina Lindh & IngBeth Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Rektors ledarskap Kvalitetsgranskning 2010 Christina Lindh & IngBeth Larsson

2 Kvalitetsgranskning om rektors ledarskap Granskningens utgångspunkter & genomförandeAnknyta det till forskning om rektors ledarskapVad vi sett och bedömtLedarskapets fokus & komplexitet 2015-04-01 2

3 Varför kvalitetsgranskning om rektor? Rektors ansvar Skolinspektionens erfarenheter från regelbunden tillsyn Forskning om skolledarskap 2015-04-01 3

4 Rektors roll som pedagogisk ledare - nationella styrdokument Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas Rektorn ska som pedagogisk ledare ta ett övergripande ansvar för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen Rektorn ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas 2015-04-01 4

5 Pedagogisk ledare – pedagogiskt ledarskap Ledning av skolutvecklingsprocessen - innefattar att nå de nationella målen och förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Ansvar för undervisningskvaliteten genom en levande diskussion med lärarna kring undervisning och elevernas resultat Inflytande i förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer i läroplan och skollag 2015-04-01 5

6 Pedagogisk ledare – pedagogiskt ledarskap forts… Ha kunskap och kompetens för att kunna tolka uppdraget och omsätta det i undervisning, leda lärprocesser, kommunicera med medarbetarna Långsiktighet i mål och kvalitetsarbete – forma förutsättningar för undervisning och lärande – direkt engagemang i undervisning 2015-04-01 6

7 Framgångsfaktorer (1) enligt forskning… Har fokus på såväl sociala mål som kunskapsmål. Tar ansvar för struktur och kultur Är bärare av en utvecklingsidé Är tydlig, demokratisk, lärande och kommunikativ Fördelar ansvar och befogenheter Analyserar samband mellan undervisningsmönster och resultat. Skapar kultur som inspirerar medarbetarna 2015-04-01 7

8 Framgångsfaktorer (2) - enligt forskning Gör besök i undervisningen Kunnig och kompetent – har lärarnas förtroende Engagerar sig i undervisning och lärande Använder kompetensutveckling som en hävstång i skolans förbättringsarbete Involverar medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande Diskuterar vad som genererar framgångsrik undervisning Ger återkoppling och bekräftelse till lärarna 2015-04-01 8

9 Framgångsfaktorer (3) - enligt forskning Skolans ledarskap och förbättringsarbete präglas av långsiktighet och uthållighet delaktighet och inflytande öppenhet och samverkan. Förbättringsarbetet ställs i relation till resultat, övergripande mål och visioner med skolverksamheten. Tar ansvar för extern samverkan och ser sin egen skola som en del i en helhet 2015-04-01 9

10 Genomförande - urval 30 grundskolor 8 kommuner 2 huvudmän för fristående skolor i koncerner 2 dagars skolbesök Dokument – intervjuer – enkät Beslut om varje skola Sammanfattande rapport 2015-04-01 10

11 Vilka? 55 rektorer intervjuades – inklusive biträdande och samarbetande rektorer 453 lärare intervjuades 11 000 elever berörs 2015-04-01 11

12 Leder rektor skolans arbete mot ökad måluppfyllelse? 1. 2. 3. 4. 2015-04-01 12

13 Område 1. 2015-04-01 13

14 Område 2 2015-04-01 14

15 Område 3. 2015-04-01 15

16 Område 4. 2015-04-01 16

17 Rektors fokus? Eleven i centrum Elevvård Åtgärds- program Stöd Bedömning & betyg Normer & värdegrund Lärande Kunskape r Resultat 2015-04-01 17

18 Rektors ledarskap i granskade grundskolor 2015-04-01 18 Ledarskap genom att gå runt i skolanDen öppna dörrens principPedagogiskt ledarskap på avstånd – den svarta lådanAktivt medarbetarskap – förutsättning för en professionell skolkulturEn kombination av strategier behövs – men det finns ingen ”best practice”Rektors ansvar för kompetensutvecklingKvalitetsarbetet sviktarLedarskap på god väg och ledarskap med behov av förbättring

19 Några slutsatser Bra ledarskap skapar sammanhang och delaktighetRektor bärare och förmedlare av nationella målRektorer behöver stiga fram som kompetenta och modiga ledareSkolans demokratiuppdrag – sociala mål – vid sidan av kunskap?Superrektorn – en drömbild?Ledarskapet skapas i sitt sammanhangVad leder rektor – och vem leder rektor? 2015-04-01 19

20 Förväntade effekter Bidra till utveckling av ett skolledarskap med tydligt fokus på undervisningens kvalitet och elevers lärande och utveckling. Medverka till fokus på förbättringsarbete för ökad måluppfyllelse i grundskolan. Medverka till att synliggöra viktiga kompetensområden för ledarskap i grundskolan Bidra till medvetenhet om vikten av ett analyserande och problematiserande synsätt på verksamheten. 2015-04-01 20


Ladda ner ppt "Rektors ledarskap Kvalitetsgranskning 2010 Christina Lindh & IngBeth Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser