Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om Läkarmedverkan i Kommunerna VÄLKOMNA! Carina Nordqvist Falk & Magnus Kåregård H Ä L S O V A L S K O N T O R E T 2010-04-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om Läkarmedverkan i Kommunerna VÄLKOMNA! Carina Nordqvist Falk & Magnus Kåregård H Ä L S O V A L S K O N T O R E T 2010-04-09."— Presentationens avskrift:

1 Om Läkarmedverkan i Kommunerna VÄLKOMNA! Carina Nordqvist Falk & Magnus Kåregård H Ä L S O V A L S K O N T O R E T 2010-04-09

2 2 Om läkarmedverkan i kommunerna Ramavtalet Hälsoval Skåne 1/5 2009 Nya möjligheter för vårdgivare och kommuner från och med 1/5 2010 Villkoren Ersättningarna och undantagen Lokala avtalen Formalia Om tid finns – hoppas vi : Familjecentraler och Utökat socioekonomiskt åtagande

3 3 Ramavtalet Kapitel 3 – Landstingets skyldigheter

4 4 Kapitel 3 Landstingets skyldigheter - forts

5 5 Ramavtalet Kapitel 4 Läkarinsatserna (Skåne) Ansvaret åvilar den vårdenhet/familjeläkarenhet patienten valt. Ansvaret åvilar den som tecknat ett lokalt avtal med kommunen.

6 6 Ramavtalet Kap. 4.2 Rådgivning, stöd & fortbildning

7 7 Ramavtalet Kapitel 5 Målgrupp

8 8 Ramavtalet Kapitel 6 Gemensam målsättning

9 9 Ramavtalet Kapitel 7 Region Skånes åtagande

10 10 Ramavtalet Kapitel 8 Kommunens åtagande

11 11 Ramavtalet Kapitel 9 Lokalt avtal

12 12 Något ni vill diskutera kring ramavtalet?

13 13 Hälsoval Skåne genomfördes den 1 maj 2009 Hur påverkade det… områdesansvaret? lokala avtalen? varför?

14 14 Nya krav på vårdgivare i Hälsoval Skåne fr.o.m. 1 maj 2010 UR: Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdenhet i Hälsoval Skåne Läs mer på hemsidan www.skane.se/hälsovalskåne.www.skane.se/hälsovalskåne

15 15 Något ni vill diskutera kring de nya kraven?

16 16 Ersättningen (UR: Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdenhet i Hälsoval Skåne) Särskild PRISLISTA för avtal fr.o.m. 1 maj 2010 för vårdenheter i Hälsoval Skåne Avtal med FAMILJELÄKARENHETER (GK) ej möjliga för omförhandling! Se särskild förteckning.

17 17 Lokala avtalet Om parterna är överens skickar vårdenheten ett undertecknat avtal till Hälsovalskontoret senast 30 april 2010. Om parterna inte hunnit slutföra tecknandet av ett avtal ska vårdenheten skicka ett skriftligt, av båda parter undertecknat, preliminärt avtal/dokument till Hälsovalskontoret. Detta preliminära avtal utgör ett tillfälligt avtal under maj månad 2010. Ett preliminärt avtal ska vara Hälsovalskontoret tillhanda senast 30 april 2010.

18 18 Om man inte blir överens ? Om inget ordinarie eller tillfälligt avtal har inkommit inom en kommun kommer Hälsovalskontoret kontakta berörd kommun och därefter fördela ansvaret tillsvidare till vårdenhet med avtal inom Hälsoval Skåne i enlighet med gällande villkor.

19 19 Frågor och reflektioner?

20 20 Utökat socioekonomiskt åtagande Betonar samverkan (kommun, FK, psyk., arbetsförmedling, socialtjänst, andra?) Växer underifrån med lokal förankring Betonar förebyggande arbete Ersätts separat – avtal krävs

21 21 Familjecentraler - forts

22 22 Sveriges kornbod och kulturella nav Befolkning ökar med 10.000 varje år Våren kommer alltid tidigare Spettekaka Rapsen gulare och lite närmre himmelen 2015 lika nära till Hamburg som till Göteborg, till Bryssel som till Stockholm Home of Zlatan, Peps, Björn Ranelid, Edward Persson, Anna Anka


Ladda ner ppt "Om Läkarmedverkan i Kommunerna VÄLKOMNA! Carina Nordqvist Falk & Magnus Kåregård H Ä L S O V A L S K O N T O R E T 2010-04-09."

Liknande presentationer


Google-annonser