Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om Läkarmedverkan i Kommunerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om Läkarmedverkan i Kommunerna"— Presentationens avskrift:

1 Om Läkarmedverkan i Kommunerna
VÄLKOMNA! Carina Nordqvist Falk & Magnus Kåregård H Ä L S O V A L S K O N T O R E T Nya möjligheter för vårdgivare och kommuner. Ett kliv in i något nytt som förhoppningsvis ska ge mervärden för båda parter.

2 Om läkarmedverkan i kommunerna
Ramavtalet Hälsoval Skåne 1/5 2009 Nya möjligheter för vårdgivare och kommuner från och med 1/5 2010 Villkoren Ersättningarna och undantagen Lokala avtalen Formalia Om tid finns – hoppas vi : Familjecentraler och Utökat socioekonomiskt åtagande

3 Ramavtalet Kapitel 3 – Landstingets skyldigheter

4 Kapitel 3 Landstingets skyldigheter - forts

5 Ramavtalet Kapitel 4 Läkarinsatserna (Skåne)
Ansvaret åvilar den vårdenhet/familjeläkarenhet patienten valt. Ansvaret åvilar den som tecknat ett lokalt avtal med kommunen.

6 Ramavtalet Kap. 4.2 Rådgivning, stöd & fortbildning

7 Ramavtalet Kapitel 5 Målgrupp

8 Ramavtalet Kapitel 6 Gemensam målsättning

9 Ramavtalet Kapitel 7 Region Skånes åtagande

10 Ramavtalet Kapitel 8 Kommunens åtagande

11 Ramavtalet Kapitel 9 Lokalt avtal

12 Något ni vill diskutera kring ramavtalet?

13 Hälsoval Skåne genomfördes den 1 maj 2009
Hur påverkade det… områdesansvaret? lokala avtalen? varför?

14 Nya krav på vårdgivare i Hälsoval Skåne fr.o.m. 1 maj 2010
UR: Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdenhet i Hälsoval Skåne Läs mer på hemsidan

15 Något ni vill diskutera kring de nya kraven?

16 Ersättningen (UR: Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdenhet i Hälsoval Skåne) Särskild PRISLISTA för avtal fr.o.m. 1 maj 2010 för vårdenheter i Hälsoval Skåne Avtal med FAMILJELÄKARENHETER (GK) ej möjliga för omförhandling! Se särskild förteckning.

17 Lokala avtalet Om parterna är överens skickar vårdenheten ett undertecknat avtal till Hälsovalskontoret senast 30 april 2010. Om parterna inte hunnit slutföra tecknandet av ett avtal ska vårdenheten skicka ett skriftligt, av båda parter undertecknat, preliminärt avtal/dokument till Hälsovalskontoret. Detta preliminära avtal utgör ett tillfälligt avtal under maj månad Ett preliminärt avtal ska vara Hälsovalskontoret tillhanda senast 30 april 2010.

18 Om man inte blir överens ?
Om inget ordinarie eller tillfälligt avtal har inkommit inom en kommun kommer Hälsovalskontoret kontakta berörd kommun och därefter fördela ansvaret tillsvidare till vårdenhet med avtal inom Hälsoval Skåne i enlighet med gällande villkor.

19 Frågor och reflektioner?

20 Utökat socioekonomiskt åtagande
Betonar samverkan (kommun, FK, psyk., arbetsförmedling, socialtjänst, andra?) Växer underifrån med lokal förankring Betonar förebyggande arbete Ersätts separat – avtal krävs OMRÅDESANSVARET BORTA- NÄROMRÅDESANSVAR för KONSTATERANDE av DÖDSFALL och UTFÄRDANDE AV VÅRDINTYG enligt NÄRHETSPRINCIPEN.

21 Familjecentraler - forts

22 Våren kommer alltid tidigare
Sveriges kornbod och kulturella nav Befolkning ökar med varje år Spettekaka Rapsen gulare och lite närmre himmelen Home of Zlatan, Peps, Björn Ranelid, Edward Persson, Anna Anka 2015 lika nära till Hamburg som till Göteborg, till Bryssel som till Stockholm


Ladda ner ppt "Om Läkarmedverkan i Kommunerna"

Liknande presentationer


Google-annonser