Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningens ordförande öppnar årets stämma 1. Val av ordförande vid föreningsstämman 2. Val av sekreterare vid föreningsstämman 3. Val av två justeringsmän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningens ordförande öppnar årets stämma 1. Val av ordförande vid föreningsstämman 2. Val av sekreterare vid föreningsstämman 3. Val av två justeringsmän."— Presentationens avskrift:

1 Föreningens ordförande öppnar årets stämma 1. Val av ordförande vid föreningsstämman 2. Val av sekreterare vid föreningsstämman 3. Val av två justeringsmän 4. Godkännande av kallelse till föreningsstämman 5. Godkännande av röstlängd 6. Styrelsens förvaltningsberättelse 7. Revisorernas rapport 8. Godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse 9. Godkännande av resultat- och balansräkningar 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd 11. Verksamhetsplan 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter i styrelsen 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 15. Val av ordförande i valnämnden för nästa föreningsstämma 16. Övriga ärenden, däribland av medlemmarna stadgeenligt väckta ärenden. 17. Beslut om stadgeändringar (förra årets som beslutas för andra gången) 18. Avslutning

2 Punkt 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter i styrelsen Valnämnden enligt Stämmomodellen Ordförande, Anne Grön Norra kretsen, Jan Pettersson Mitt kretsen, Per-Åke Ohlsson Stockholmskretsen, Elisabeth Stjernstoft Östra kretsen, Joakim Nejdeby Västra kretsen, Kari Finnskog Södra kretsen, Anders Rask

3 Punkt 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter i styrelsen Valnämndens arbete –Valnämnden har haft 5 telefonmöten –Valnämnden har haft tillgång till styrelseprotokoll under hela året från styrelsen –Vi har diskuterat och utvärderat kriterier för ny ordförande i kombination med föreningens nuläge och målbild –Intervjuer med alla ordföranden i kretsar och sittande ordförande för DFS –Valnämnden är enig om beslutsförslaget.

4 Punkt 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter i styrelsen Viktigaste motiven för val av ordförande: Lagspelare, lyssnande, bra samverkan med kretsarnas ordföranden Gott omdöme och stort engagemang och intresse för verksamheten Driver processen att konsolidera föreningen Allround, fokusera på extern synlighet, samarbete med andra organisationer utifrån en god marknadsposition Kunskap om formerna för aktiebolagsarbete och att forma Styrelsens målarbete framåt.

5 Punkt 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter i styrelsen - Valnämndens förslag Ordförande: –Fredrik Runnquist, Rådgivare inom IT, Omval 1 år Ledamöter från kretsarna (Valda av respektive kretsstyrelse) –Norra, Leif Häggmark, Skebit AB –Mitt, Roger Oscarsson, –Östra, Inge Wallin, Linköpings Universitet –Stockholm, Fredrik Birkhammar, HL-display –Västra, Thomas Verner, Västtrafik AB –Södra, Samuel Persson, RightOn

6 Punkt 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter Extern revisor Lena Hasselborn, Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Omval 1 år Revisorssuppleant Anders Trast Winqvist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Omval 1 år Medlemsrevisor Per-Erik Molander, Per-Erik Molander & Partner AB - Omval 1 år Revisorssuppleant Kristina Ahlstrand, Grant Thornton Sweden AB - Omval 1 år

7 Punkt 14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer Dataföreningens styrelse - Ordförande 1,5 prisbasbelopp per år, 66.000:-/ år (64 200) - Ledamot 0,5 prisbasbelopp, 22.000:-/ år (21 400) - Suppleant ingen ersättning (Prisbasbelopp 2012 är 44 000 kr)

8 Övrigt Valnämnden har också till styrelsen påtalat vikten av att bereda för en god successionsordning för ordförandeskapet i föreningen, bl a kan förändringar i stadgarna krävas.


Ladda ner ppt "Föreningens ordförande öppnar årets stämma 1. Val av ordförande vid föreningsstämman 2. Val av sekreterare vid föreningsstämman 3. Val av två justeringsmän."

Liknande presentationer


Google-annonser