Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbas 2013 Kontoklass 4 2012-05-29. Kkl 4, Kostnader/Utgifter 411 Inköp av exploateringsmark – Efterfrågas av SCB – Värdeförändringen är kvar på 4192.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbas 2013 Kontoklass 4 2012-05-29. Kkl 4, Kostnader/Utgifter 411 Inköp av exploateringsmark – Efterfrågas av SCB – Värdeförändringen är kvar på 4192."— Presentationens avskrift:

1 Kommunbas 2013 Kontoklass 4 2012-05-29

2 Kkl 4, Kostnader/Utgifter 411 Inköp av exploateringsmark – Efterfrågas av SCB – Värdeförändringen är kvar på 4192

3 Kkl 4, Kostnader/Utgifter 43 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution – Skulle kunna innehålla även annat råmaterial till produktion för försäljning – råvaror för förädlig/distribution

4 Kkl 4, Kostnader/Utgifter 4511 Ekonomiskt bistånd Består av: – Försörjningsstöd – Bistånd till livsföring i övrigt

5 Kkl 4, Kostnader/Utgifter 4519 Övriga bidrag till enskilda – Ersättningar till elever – Inackorderingsbidrag – Resebidrag till gymnasielever – Premier – Stipendier – Kostersättningar – Habiliteringsersättningar

6 Kkl 4, Kostnader/Utgifter 453 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m. fl. – Sorteras på motpart – Specas på motparten för staten och statliga myndigheter (81) – Underindelning på olika typer av bidrag?

7 Kkl 4, Kostnader/Utgifter 4538 Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter – Skull kunna ingå i 453 och sorteras på motparten för Försäkringskassan (815) – Viktigt för LSS-utjämningen

8 Kkl 4, Kostnader/Utgifter 454 Bidrag till statlig infrastruktur – Nyhet i lagen – 4541 Kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur Direkt kostnadsföring – 4542 Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur När bidraget aktiverats Via anläggningsreskontran? = avskrivningar, bör fungera för alla

9 Kkl 4, Kostnader/utgifter 46 Köp av huvudverksamhet – Tidigare användes begreppet entreprenader oftare – Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader har flyttat till konto 617 och 618

10 Kkl 4, Kostnader/utgifter 46 Köp av huvudverksamhet – Köp av stödverksamhet, konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal har tagits bort. – Nu köp av tjänster i kkl 6 och kkl 7.

11 Förändring av K-Bas 05, Stödverksamhet och konsultkostnader K-Bas 05K-Bas 13 463 Entreprenad och köp 463 Köp av huvudverksamhet av huvudverksamhet 464 Entreprenad och köp616 Städning och renhållning av stödverksamhet701 Transporter 74X Övriga främmande tjänster XXX M m 743 Administrativa tjänster 470 Konsulttjänster och745 Konsulttjänster andra tjänster746 Måltider 747 Hälsovårdsrelaterade tjänst. 749 Övriga främmande tjänster 471 Tillfälligt inhyrd personal751 Tillfälligt inhyrd person

12 Kkl 4, Kostnader/utgifter 46 Köp av huvudverksamhet – Uppdelningen konton på motpart är borta – Viktigt att ha löst hanteringen av motpart innan övergången till kommunbas 13

13 Kkl 4, Kostnader/utgifter 463 Köp av huvudverksamhet – Ett konto eller någon struktur på underkonton? Försäljning av plats – Förskoleplats – Pedagogisk omsorg – Fritidshem – Grundskola – Gymnasium – Vård och omsorg Fasta avgifter Rörliga avgifter Grundpris Tilläggspris – Vilken verksamhet framgår av koddelen verksamhet


Ladda ner ppt "Kommunbas 2013 Kontoklass 4 2012-05-29. Kkl 4, Kostnader/Utgifter 411 Inköp av exploateringsmark – Efterfrågas av SCB – Värdeförändringen är kvar på 4192."

Liknande presentationer


Google-annonser