Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitet 2004:2 Pressträff 2004-12-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitet 2004:2 Pressträff 2004-12-02."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitet 2004:2 Pressträff 2004-12-02

2 Stabilitetsbedömning Inte några omfattande kreditförluster att vänta givet stabil tillväxt Hushållen lånar, men har förhållandevis goda marginaler Företagen allt starkare, ännu inte börjat låna Ökad motståndskraft i bankerna

3 Hushållens skulder och räntebetalningar i förhållande till disponibel inkomst Procent Diagram 2:14 Källor: SCB och Riksbanken.

4 Hushållens finansiella och reala tillgångar samt skulder i förhållande till totala tillgångar Miljarder kronor och procent Diagram 2:13 Källor: SCB och Riksbanken.

5 Företagskonkurser, branschvis 12-månaders glidande medelvärde, procent Källa: SCB. Diagram 2:6

6 Resultat före kreditförluster samt kreditförluster (netto) i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, 2004 års priser Källor: Bloomberg och Riksbanken. Diagram 3:2

7 Hur effektivt är betalningssystemet? Stora skillnader i kostnader för olika betalningar Konsumenter får lite eller ingen information om dessa kostnader via prissystemet... ….vilket försvårar möjligheterna att göra rationella val

8 Vad skulle effekterna bli om priserna bättre speglade kostnaderna? Kunderna skulle välja: Bankkort framför kontanter och kreditkort Elektroniska överföringar/autogiro framför pappersbaserade Bankernas totala kostnader skulle minska och därmed rimligen även kundernas kostnader Men samhällsekonomiska aspekter ännu inte beaktade


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitet 2004:2 Pressträff 2004-12-02."

Liknande presentationer


Google-annonser