Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fordonskännedom FOK poäng

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fordonskännedom FOK poäng"— Presentationens avskrift:

1 Fordonskännedom FOK 1202 50 poäng
Kursansvarig lärare: David

2 Syfte Kursen Fordonskännedom ska ge dig grundläggande kunskap om:
Olika arbetsområde för fordon samt flyg- och arbetsmaskiner. Trafiksäkerhetsmässiga och miljömässiga krav som ställs på motorfordon och arbetsmaskiner. Hur man på ett lämpligt sätt ska handla vid en trafikolycksplats.

3 Mål Målen vi ska arbeta mot är att du ska:
Kunna identifiera olika fordon och flyg- och arbetsmaskiner samt känna till deras arbetsområden. Kunna redogöra för de krav som ställs på motordrivna fordons inre och yttre trafiksäkerhet samt känna till lagstiftningen på området. Känna till de miljökrav som ställs på anläggningar för fordonsservice samt känna till lagstiftningen på området. Kunna ingripa på ett lämpligt sätt vid en trafikolycka och använda metoder för hjärt-lungräddning och första hjälpen. Kunna redogöra för hur trafiksäkerheten påverkas av färdplanering, mediciner, alkohol och andra droger, trötthetsfaktorer och väglag. Kunna använda handbrandsläckare för att släcka en mindre brand vid trafikolycka. Kunna arbeta kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet.

4 Arbetssätt Under Denna kurs kommer du att få arbeta mot olika kursmål med hjälp av föreläsningar, instruktioner, praktiska och teoretiska arbetsuppgifter. Föreläsningar som beskriver fordonets olika system. Egna studier. Teoretiskt prov. Lära sig utföra en säkerhetskontroll på personbil. Färdighetsträning. Praktiskt prov. Lära sig agera vid en fingerad trafikolycksplats och släcka en mindre brand (påbörjas vårterminen 2011). Praktiskt prov. Göra en presentation av ett fordon. Egna studier med tillgång till handledning. Utföra demonteringsarbete på ett fordon eller station. Läraren bedömer arbetes utförande särskilt med tanke på säkerhet och miljöaspekter. Aktivt medverka i temavecka om trafiksäkerhet.

5 Vad krävs för att klara kursen?
Du måste ta ansvar för dina studier = närvara, lyssna och anteckna, fråga om du är osäker, söka fakta, känna till vad som krävs för att bli godkänd. Du behöver ha ordning och reda = papper, penna, pärm, kalender, verktyg, maskiner, koll på när, var, hur. Du måste passa tider = komma i tid till lektioner och lämna in arbetsuppgifter i tid. Du behöver träna på att samarbeta i grupp. Du måste ta dig tid att göra dina uppgifter. Om du blir sjuk måste du tala med undervisande lärare och ta reda på vad du har missat.

6 Betyg I kursbetyget ingår dina betyg på Prov Redovisningar
Praktiskt arbete Om du har IG på något prov så får du en (1) chans till när vi har uppsamlingsdag.

7 Sist, men inte minst… Frågor?


Ladda ner ppt "Fordonskännedom FOK poäng"

Liknande presentationer


Google-annonser