Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsföring av turism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsföring av turism"— Presentationens avskrift:

1 Marknadsföring av turism
Kapitel 10

2 Marknadsplan sid 172 Utgå från fyra frågor 1. Vart står vi nu?
2. Vart vill vi komma? 3. Hur når i dit? 4. Hur långt kom vi?

3 Marknadsplan sid 172 1. Nulägesanalys: Vart står vi nu? Pest (sid 173)
Swot (sid 176) Marknadsanalys av kunder 8 punkter och livsstilar (S174) och konkurrenter (175) koll på 5 områden Marknadsundersökning (177) 1. Gör en pest och swot och skriv in i bloggen och redovisa nulägesanalysen

4 2. Marknadsmål (sid 178) Vart vill vi komma? Marknad - affärsidé
Produkt – målbeskrivning, målgrupper, säljvolym Pris Volym – marknadssegment (en del) Lönsamhet Genomgång och uppgift 2. Skriv in din affärsidé i bloggen .

5 Handlingsplan sid 180 De 5 P:na
Produkt, Plats, Påverkan, Pris, Personal. Produkt: Turisttjänst - service, kvalitet, prestige, namn, varumärke Plats: Geografisk plats, där produkten blir tillgänglig för kunden Påverkan: Fem konkurrensmedel s Annonser, reklam, personlig förs, Mässor Pris: Företagets kostnader, kunden vilja och förmåga att betala, konkurrens på marknaden Personal: Kunnande, kompetens och service Marketing mix= kombination av ovanstående 3. Analysera de 5 P:na och skriv in i bloggen

6 Utvärdering sid 194 Uppföljning och kontroll Mätbart Realistiskt
Se sid 195 Exempel på utvärdering av en enkät (tvärgruppsredovisningen) 4. Ge förslag på hur du ska utvärdera och skriv in i bloggen och redovisa

7 Tips till inlämningsuppgiften :
Läs kapitel 10. Repetera power-point . Reflektion i wordpress/blogg Instuderingsområden: 1. Gör en pest och swot och skriv in i bloggen och redovisa nulägesanalysen 2. Skriv in din affärsidé 3. Analysera de 5 P:na. 4. Ge förslag på hur du ska utvärderaoch skriv in i bloggen och redovisa

8 Betygsgrundande uppgift:
Beskriv utförligt olika målgrupper och deras behov samt föreslår passande aktiviteter och tjänster. Redogör dessutom utförligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom turismnäringen. Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information om olika verksamhetsområden inom besöksnäringen samt beskriver utförligt likheter och skillnader mellan olika verksamheter. Dessutom värderar eleven resultatet med enkla omdömen.

9 Redovisning kommer också bedömas.
Inför presentationen väljer eleven med viss säkerhet material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften. Eleven gör med viss säkerhet en enkel presentation på ett strukturerat sätt och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen.

10 APL Tidsplanering: Onsdag 7 jan: Genomgång av kap 10 + förbered frågorna om marknadsföring till din handledare. Onsdag 14 jan: sammanställning av uppgifterna i bloggen individuellt. Onsdag 21 jan: Redovisning av marknadsföring.


Ladda ner ppt "Marknadsföring av turism"

Liknande presentationer


Google-annonser