Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm – Jan Valeskog, Börje Vestlund Stockholms län – Christina Axelsson, Lasse Dahlberg Sörmland – Göran Forssberg, Jörgen Danielsson Uppsala – Agneta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm – Jan Valeskog, Börje Vestlund Stockholms län – Christina Axelsson, Lasse Dahlberg Sörmland – Göran Forssberg, Jörgen Danielsson Uppsala – Agneta."— Presentationens avskrift:

1

2 Stockholm – Jan Valeskog, Börje Vestlund Stockholms län – Christina Axelsson, Lasse Dahlberg Sörmland – Göran Forssberg, Jörgen Danielsson Uppsala – Agneta Gille, Lars Berglöf Västmanland – Pia Nilsson, Stig-Erik Westmark Örebro – Jonas Karlsson, Anders Ceder Östergötland – Johan Andersson, Jörgen Oskarsson

3 ÖM-gruppens arbete tar sikte på att avslutas vid partikongressen 2009, med en beredskap för att stödja partiorganisationen vid hanteringen av regeringens proposition om nationella infraplaner våren 2010. ÖM-gruppen ska i samråd med partiorganisationen ta ansvar för att bevaka, lägga förslag och ta nödvändiga initiativ när det gäller infrastrukturfrågor. I det sammanhanget ska ÖM-gruppen fungera som referensgrupp till partiorganisationen, en hemvist för partiets gemensamma arbete med infrastruktur. ÖM-gruppen ska medverka till att öka kunskapen och presentera konkreta förslag om vad som krävs för att moderna transportsystem ska utvecklas i östra mellansverige. 3-4 seminarier per år ska arrangeras av gruppen under 2008 och 2009.

4 ÖM-gruppen ska särskilt fördjupa sig i möjligheterna att hitta alternativa finansieringslösningar för att möta de ekonomiska utmaningarna i investeringar, drift och underhåll av infrastruktur. ÖM-gruppen ska arbeta med strategier för hur vi ska agera nationellt, regionalt och lokalt på ett sammanhållet sätt i partiet. Vid revideringen av ÖM-rapporten ska miljö, tillväxt, rättvisa/jämlikhet och systemsyn ges större tyngd än tidigare.

5

6 Figur 5.6 Nyinvesteringar i infrastruktur som andel av BNP Genomsnitt för åren 1980–2006. Källa: Nuteks bearbetning av data från Euroconstruct.

7 Figur 5.7 Underhållsinvesteringar som andel av BNP Genomsnitt för perioden 1994–2006 Källa: Nuteks bearbetning av data från Euroconstruct.

8 Tabell 5.1 Utvecklingen av allmänna vägnätet i förhållande till transport- arbetet på väg 1963–2006 Källa: Internationella vägunionen (IRF) och SIKA.


Ladda ner ppt "Stockholm – Jan Valeskog, Börje Vestlund Stockholms län – Christina Axelsson, Lasse Dahlberg Sörmland – Göran Forssberg, Jörgen Danielsson Uppsala – Agneta."

Liknande presentationer


Google-annonser