Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Hälsokällan? Uppdrag – att främja barn och ungdomars hälsa Arbetar i Fyrbodals Kommunalförbund i fjorton kommuner samt Lilla Edet Tre verksamhetsområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Hälsokällan? Uppdrag – att främja barn och ungdomars hälsa Arbetar i Fyrbodals Kommunalförbund i fjorton kommuner samt Lilla Edet Tre verksamhetsområden."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är Hälsokällan? Uppdrag – att främja barn och ungdomars hälsa Arbetar i Fyrbodals Kommunalförbund i fjorton kommuner samt Lilla Edet Tre verksamhetsområden  Livskunskap och värdegrund i förskola och skola  Föräldrastöd  Mångfaldsfrågor www.halsokallanfyrbodal.se

3 Hälsokällans uppdrag i den nationella föräldrastödsutredningen Syfte  Att belysa vilka förutsättningar som finns kring implementering av evidensbaserade föräldrastödsmetoder i Västra Götalands län  Att kartlägga behov, hinder och möjligheter kring en framtida utbildningsorganisation i Västra Götalands län

4 UPPLÄGG TENDENSER I VÄSTRA GÖTALAND UTMANINGAR INFÖR FRAMTIDEN

5 TENDENSER SPRIDNING AV FÖRÄLDRASTÖDSPROGRAM UTBILDNINGSORGANISATION

6 FÖRÄLDRASTÖDSPROGRAM Rekommenderade av Statens Folkhälsoinstitut Spädbarnstiden  Vägledande samspel  Från första början  PREP Förskole- och skoltid 2-9 år  Aktivt föräldraskap  COPE  De otroliga åren  Familjeverkstan  Föräldrakraft  Komet för föräldrar Skolår 10-15 år  Aktivt föräldraskap idag för tonårsföräldrar  Föräldrakraft  Nya steg och Steg för steg  ÖPP  TonårsCOPE  Komet för tonårsföräldrar

7 SPRIDNING AV FÖRÄLDRASTÖDSPROGRAM ”Vanligt förekommande” i Västra Götaland Spädbarnstiden  Vägledande samspel  Från första början(?)  PREP Förskole- och skoltid 2-9 år  Aktivt föräldraskap (?)  COPE  De otroliga åren (?)  Familjeverkstan  Föräldrakraft  Komet för föräldrar Skolår 10-15 år  Aktivt föräldraskap idag för tonårsföräldrar (?)  Föräldrakraft  Nya steg och Steg för steg (?)  ÖPP  TonårsCOPE  Komet för tonårsföräldrar

8 SAMLAD KARTBILD ÖVER VG-REGIONEN BEHÖVS Komplement till de sammanställningar som redan finns Vilka program används och i vilken omfattning? Hur många gruppledare är utbildade inom respektive program? Var är gruppledarna verksamma och hur många föräldrar nås genom olika föräldrastödsprogram?

9 SMÖRGÅSBORD ELLER INTE? Hur väljer vi program och varför? Vissa kommuner vill erbjuda föräldrarna flera olika program? Andra vill satsa på färre program? Mindre kommun – större kommun  Samarbete mellan kommuner och stadsdelar? Implementering  Analys av förutsättningar och behov?  Hur hänger programmets / programmens bakomliggande teorier ihop med verksamheternas värdegrund i kommunen?

10 UTBILDNINGSORGANISATION För få utbildare – exempel på lösningar finns! Prisnivån är ofta ett hinder!  Det är dyrt att utbilda sig!  Licensieringkrav?  Hög prisnivå = låg tillgänglighet? Lägre prisnivå = högre tillgänglighet?

11 UTMANINGAR INFÖR FRAMTIDEN Hur skapar vi en stark och långsiktig föräldrastödsorganisation? SAMORDNING EKONOMI SAMVERKAN LÅNGSIKTIGHET OCH FÖRANKRING

12 SAMORDNING Föräldrastödsprogrammen integreras i befintliga verksamheter (t ex familjecentraler) Hur rekryterar vi fler föräldrar?  T ex via program 1-3 år Vem / vilka tar ansvar på lokal nivå?  Huvudansvar för organisation, ekonomi, personal  Gemensamt uppdrag – samsyn skola, primärvård, socialtjänst med mera!  Mandat från politisk och chefsnivå  Föräldrastödssamordnare på kommunal och/eller stadsdelsnivå Vilka tar ansvar på regional nivå?  Länsstyrelsen viktig ”motor” – konferenser, att fördela ekonomiska medel  Regionala kunskapscentra som samordnar utbildning, handledning och nätverk av gruppledare inom olika föräldrastödsprogram m m

13 EKONOMI Fler och billigare utbildningsplatser Regionala utbildare Hur finansieras gruppledarnas uppdrag?  Tid och utrymme i tjänsten? Hur skapas en långsiktighet i den kommunala budgeten? Hur ska den regionala nivån finansieras?

14 SAMVERKAN Regional nivå  Mellan Länsstyrelsen och delregionala enheter – syfte att ta vara på erfarenheter och kunskap i länet m m  FOU Mellan kommuner och stadsdelar  T ex mindre kommuner kan ha större utbud tillsammans Kommunal nivå  Mellan exempelvis förskola, skola, socialtjänst och primärvård

15 LÅNGSIKTIGHET OCH FÖRANKRING Politisk nivå Tjänstemannanivå Utförarnivå – gruppledarna Målgruppsnivå - föräldrarna ”Rom byggdes inte på en dag”

16


Ladda ner ppt "Vad är Hälsokällan? Uppdrag – att främja barn och ungdomars hälsa Arbetar i Fyrbodals Kommunalförbund i fjorton kommuner samt Lilla Edet Tre verksamhetsområden."

Liknande presentationer


Google-annonser