Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUDOLPH HAHNENBERGER, VD se, www

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUDOLPH HAHNENBERGER, VD se, www"— Presentationens avskrift:

1 RUDOLPH HAHNENBERGER, VD rh@capiomedocular. se, 0706 3 88 88 1 www
RUDOLPH HAHNENBERGER, VD

2

3

4 Starroperationer (kataraktkirurgi) Närysnthetskirurgi (refraktiv kirurgi)
Uppsala, Stockholm, Malmö och Göteborg Oslo och London Cirka 90% är uppdrag för den offentliga sjukvården 7 954 kataraktoperationer (2004) Vi siktar på > år 2005

5 Kataraktoperationen

6 Nya miljoner till fler operationer Landstinget vill korta väntetiderna

7 Procentuell förändring

8 Service Line Ett nära samarbete mellan sjukvårdsenheter som bedriver samma typ av vård. Baseras på förenkling och högsta möjliga standardisering av gemensam "best practice".

9 Förundersökning Operation Postop kontroll Kataraktprocess Utrustning
Personal Process Förbrukningsmaterial Teknik Tid på operationsavd. Kvalitetssäkring Journalsystem, IT Operation Postop kontroll

10 Kliniker med var sin egen Best Practice
Klinik A Klinik B Klinik C

11 Capio Eye med gemensam Best Practice
Service Line Klinik A Service Line Klinik B Service Line Klinik C Service Line Klinik D Service Line Klinik E

12 Service Line Ett nära samarbete mellan sjukvårdsenheter som bedriver samma typ av vård. Baseras på förenkling och högsta möjliga standardisering av gemensam "best practice". Extraktion av: "Scale and skill" synergi av flera enheters gemensamma best practice. En kooperation som skapar värden som är större än de enskilda delarnas sammanlagda värde.

13 Service Lines Möjligheter
Benchmarking/gap analys Tillämpning av identisk best practice Kontinuerlig uppgradering Flexibilitet (personal, utrustning...) Inköp Support (IT, MTA m.m.) Kompetensspridning Optimalt resursutnyttjande Produktionskontroll Kvalitetsgaranti (KPI) Minskade kostnader

14 Service Line Kriterier Definierade specialiteter
(Initialt) inga multispecialiteter Dokumenterad best practice Möjlighet till hög standadisering Stora patientvolymer

15 Service Line Definition Specialitet med engagerat management
som upprätthåller målfokus och driver "operational excellence" genom att extrahera "skill och scale" synergier över flera enheter och länder

16 Service Line Identisk Best Practice Varierande Best Practices

17 Bara inom kataraktkirurgin!
Om rött (encells enheter) kunde bli gult (flercells kooperation) skulle man kunna spara MSEK per år

18


Ladda ner ppt "RUDOLPH HAHNENBERGER, VD se, www"

Liknande presentationer


Google-annonser