Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hud- och mjukdelsinfektioner hos äldre. Sunda sår ? Sår – sårodling - antibiotika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hud- och mjukdelsinfektioner hos äldre. Sunda sår ? Sår – sårodling - antibiotika."— Presentationens avskrift:

1 Hud- och mjukdelsinfektioner hos äldre

2 Sunda sår ? Sår – sårodling - antibiotika

3 Bakterier i sår 1.kolonisation 2.penetration 3.proliferation 4.invasion Sven-Åke Hedström, Bakteriella infektioner i hud och mjukdelar

4 Kolonisation - infektion Ett sår är aldrig bakteriefritt – koloniseras inom timmar egna floran smitta från omgivningen Bakteriers benägenhet att orsaka sårinfektion (virulensfaktorer: toxiner, ytproteiner, kapsel) Människans försvar mot infektioner generellt nedsatt immunförsvar: steroidbehandling, lymfom, diabetes lokalt nedsatt immunförsvar: diabetes, nedsatt blodcirkulation Kvarvarande död vävnad

5 Infektion i ”nytt” sår hudrodnad kring såret snabb utbredning kring sår, lymfangit svullnad/ödem värmeökning smärta pus eller illaluktande vätska feber

6 Infektion i ”gammalt” sår Förändring – noggrann observation! nytillkommen smärta, rodnad, värmeökning, sekretion, pus, blåsbildning, feber Värdering – andra förklaringar! rodnad vid hudläkning vätskeökning vid lymfstas/venös insufficiens gult sår med fibrin, vita blodkroppar, sårvätska Yrkesskicklighet, erfarenhet och samarbete!

7 Infektion vid nedsatt immunförsvar Mycket diskreta symtom svullnad utan rodnad ökat vätskeutträde smärta på ”fel ställe” Täta bedömningar och snabbt insatt behandling Ännu större yrkesskicklighet!

8 Sårodling Vid sårinfektion, inför antibiotikabehandling, MRSA-screening Tvätta såret annars får man med koloniserande floran Bomullspinne i infektionsområde innanför sårkanten/under krustor (i pus finns mest leukocyter och döda bakterier) Fyll i remissen rätt beskriv sårets uppkomstsätt, utseende och lokalisation beskriv faktorer som påverkar patientens försvar mot infektioner (diabetes, lymfom, steroidbehandling, ledprotes eller annat främmande material)

9 Odlingsfynd högvirulenta bakterier Streptococcus pyogenes – alltid behandling Grupp A Streptokocker (GAS), ß- hemolytiskastreptokocker(erytrogent toxin) erysipelas: snabbutbredning av rodnadutmedlymfkapillärerna lymfangit: rodnad utmed lymfbanorna (“blodförgiftning”) Staphylococcus aureus – behandling ibland tjockt, gult sekret lokalt (koagulas)

10 Odlingsfynd lågvirulenta bakterier patogener endast vid nedsatt immunförsvar Tarmbakterier: E.coli, Klebsiella, Proteus, acinetobacter, enterokocker Pseudomonas aeruginosa grönaktigt, lindblomsdoftande sekret KNS (koagulasnegativa stafylokocker) riklig klar sekretion, ingen inflammation endast vid främmande kropp

11 Sårodling tas bara när såret ser infekterat ut och man tänker sätta in antibiotika! Är en läkarordination!

12 Infektion med S.aureus Källa: DermAtlas

13 Infektion med S.aureus Källa:DermAtlas

14 Infektion med S.aureus Källa:DermAtlas

15 Infektion med Grupp A-streptokock erysipelas Källa: DermAtlas

16 Antibiotika - när? djup sårinfektion erysipelas (streptokocker) risk för spridning till viktiga organ risk för spridning till senor, leder, proteser feber och allmänpåverkan patienter med sämre försvar mot infektioner

17 Antibiotikabehandling Förstahandsval Kåvepenin 1 g x 3 eller 1,6 g x 3 i 7-10 dagar streptokockinfektioner Heracillin 0,75 g x 3 eller 1 g x 3 i 7-10 dagar stafylokockinfektioner och blandinfektion med streptokocker Fucidin 250 mg 1-2 x 3 I 7-10 dagarstafylokockeinfektionersamtvidpenicillinallergi Andrahandsval Cefadroxil 500 mg x 2 I 7-10 dagar Dalacin 300 mg x 3 I 7-10 dagar

18 Kåvepenin Streptokocker alltid känsliga Heracillin Vid blandinfektioner med streptokocker och stafylokocker Fucidin God effekt på stafylokocker, sämre på streptokocker Cefadroxil Oönskade biverkningar, selektion av resistenta bakterier ”brett” med effekt på tarmfloran, antibiotikaassocierad diarré Vid blandinfektioner med streptokocker och stafylokocker Dalacin Vid blandinfektioner med streptokocker och stafylokocker Anaerob effekt med påverkan på tarmfloran, clostridie-diarré Ej Ciproxin Dålig effekt på streptokocker och stafylokocker Används ej till hud- och mjukdelsinfektioner, resistensdrivande, biverkningar Ery-Max Risk för resistensutveckling av streptokocker

19

20 Terapisvikt ? Ingen infektion egentligen Dåligt avflöde? –Venös insufficiens, stram vävnad? Når antibiotika fram? –Nedsatt arteriell cirkulation? Djup infektion? –Kirurgisk dränering? Abscess, osteit? Bakomliggande sjukdom

21 Tänk på Målsättningen är inte att uppnå sterilt sår utan sårläkning, behandla en patient - inte ett odlingsfynd Undvik långtidsbehandling Avsluta antibiotikabehandling när effekt är uppnådd eller vid utebliven effekt efter en vecka Undvik Ciproxin Bakomliggande orsaker till såret Odla med förstånd – bakteriekolonisering är inte liktydigt med klinisk infektion Avlägsna död vävnad Använd rätt förband

22 Herpes zoster Bältros Orsakas av samma virus som ger vattkoppor. För att kunna utveckla bältros måste man ha varit exponerad tidigare för viruset. Patienter med bältros kan smitta till vattkoppor men vattkoppor ger inte bältros

23

24 Symtom Smärta motsvarande dermatomets utbredning, halvsidigt Utslag efter 2-3 dygn Röda upphöjda små prickar som efter några dagar övergår i ”Grupperade blåsor på rodnad botten” Pustelbildning Torra krustor Halvsidigt band över bålen, ansikte (oftalmicus och ögon), extremiteter Smärta i månader - år

25 Ansiktszoster Generaliserad zoster (immunsuppression) Äldre (över 50 år) för att minska postherpetisk neuralgi Behandlingen bör insättas så fort som möjligt eller senast inom 72 tim från blåsdebut Aciklovir 800 mg x 5 i 7 dagar eller Valaciklovir 500 mg 2 x 3 i 7 dagar Behandling

26 Herpes zoster-bältros

27 Zoster ophtalmicus

28 För den som vill veta mer - länkar WEB-adresser: Terapigrupp infektion: www.skane.se/lakemedelsradet Strama: www.strama.org Smittskydd Skåne: www.skane.se/smittskydd Strama Skåne: www.skane.se/smittskydd/strama Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF): www.srga.org Smittskyddsinstitutet: www.smittsskyddsinstitutet.se Läkemedelsverket: www.lakemedelsverket.se Antbiotikaöversikt och praktisk vägledning: www.antibiotikaterapi.se


Ladda ner ppt "Hud- och mjukdelsinfektioner hos äldre. Sunda sår ? Sår – sårodling - antibiotika."

Liknande presentationer


Google-annonser