Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konstföremål på fysikum fotograferade av Lena Eriksson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konstföremål på fysikum fotograferade av Lena Eriksson"— Presentationens avskrift:

1 Konstföremål på fysikum fotograferade av Lena Eriksson

2 Virvlande komposition Mogens Andersen
Västra trapphallen H-huset Deponerad av Lunds universitets konstsamling

3 Afton i skärgården Gottfrid Kallstenius Deponerad av
Lunds universitets Konstsamling Prefektrummet

4 Livets träd (Lábre gènèalogique) Irene Dominguez Deponerad av Lunds universitets Konstsamling Biblioteket

5 (utan titel) Torsten Esbjörnsson Deponerad av Lunds universitets Konstsamling Biblioteket

6 Parables I och II Allan Mc Collum Värde: kr per st ”Statens konstråd överlämnar i er myndighets ägo de i bifogade kvittens förtecknade konstverken. Varje konstverk är märkt på baksidan (på skulpturer på undersidan eller annan undanskymd plats) med ett registreringsnummer, konstnärens namn och konstverkets titel. Tillsyn över hur er myndighet vårdar de sig anförtrodda konstverken utövas av Nationalmuseum/Moderna Muséet.”

7 Statliga myndigheters konst kan vara: konstverk som innehas under ägandelika förhållanden, d v s konst som erhållits i gåva, som förvärvats genom egna medel eller mottagits av Statens konstråd. OBS! Konst från Statens konstråd är inte lånad eller deponerad! eller lånad/deponerad konst från Nationalmuseum/Moderna Museet eller annan statlig myndigheter eller institution

8 Lupinvägen Jarl Ingvarsson Värde: 55 000 kr C-korridoren Överlämnad av Statens konstråd

9 Nature Morte III Arvid Pettersen Värde: kr trappan i E-huset Överlämnad av Statens konstråd ”Råd och anvisningar angående vård och tillsyn av statlig ägd konst: ……… Rengöring: Vid städning får målningarnas yta icke dammas med fjädervippa eller mjuk torr dammhandduk. ….”

10 Kokytos-Landskapet som passe-par-tout Gert Aspelin Värde: kr E-huset Överlämnad av Statens konstråd

11 Details 8 blad Clay Ketter Värde: 50 000 kr E-huset
Överlämnad av Statens konstråd ”Råd och anvisningar angående vård och tillsyn av statlig ägd konst: …Omplacering: Vid ev omplacering av konstverk inom myndigheten skall den nya placeringen noga övervägas med tanke på tillgänglighet och bevakning. Observera att glasade föremål måste placeras med hänsyn till lokalens belysningsförhållanden…”

12 Sampling I och II Niklas Hellberg Värde: 4000 kr per st E-huset Överlämnad av Statens konstråd
”Råd och anvisningar angående vård och tillsyn av statlig ägd konst: …..Rengöring: …På glasade konstverk får glaset ej rengöras med vatten eller putsmedel - vätskan tränger lätt in mellan glas och ramlist och sugs uppav konstverk och bakpapp…”

13 Främling Allan Runefeldt Född 1922 Gårdsplan mellan K- och H-hus
Ingen känd dokumentation om donation eller överlåtelse!?

14 Former från grottan, skulptur i stengods, 1967
Karl Einar Andersson Skulpturen flyttades 2006 till glasgången mellan K- och H-huset Ingen känd dokumentation om donation eller överlåtelse!? ”Råd och anvisningar ang vård och tillsyn………: Vid skada eller åverkan på konstverk och/eller ram skall konstmuseerna snarast underrättas. Inga åtgärder får vidtas som kan försvåra konstverkets återställande i ursprungligt skick. Endast konservator och rammakare som konstmuseerna rekommenderar får anlitas…”

15 Sten von Friesen målad av Gerhard Nordström Trapphall H-hus utanför B-salen Ingen känd dokumentation om donation, gåva eller överlåtelse!? ”Anvisningar för inventering av konst: …..Ljusreflex från fotoblixt undviks genom att konstverk fotograferas något snett framifrån….”

16 målad av Gerhard Nordström
Lennart Minnhagen målad av Gerhard Nordström Trapphall H-hus utanför B-salen Ingen känd dokumentation om överlåtelse, deponering eller gåva.!? ”Råd och anvisningar angående vård och tillsyn av statlig ägd konst: …Rengöring:… Observera att ramar med förgyllning är ömtåliga för nötning…..”

17 Bengt Edlén målad av Gerhard Nordström Trapphall H-hus utanför B-salen Ingen känd dokumentation om donation, gåva eller överlåtelse!?

18 Gamla sammanträdesrummet H322 med organisationskommittén inför fysiska institutionens 50-års-jubiléum maj 2001

19 Titel? Beatrice Hansson 8 st objekt placerade på E-husets västra fasad Överlåtelse av Statens Konstråd, men dokumentation saknas.

20 Uppmontering och presentation av Beatrice Hansson 8 objekt på nybyggda E-huset, Enoch Tuhlins laboratorium

21 Titel? Willy Gordon Gårdsplan mellan Q- och B-huset Ingen känd dokumentation om donation, gåva eller överlåtelse!?

22 J J Berzelius Konstnär? Q-huset – Berzeliuslaboratoriet Ingen känd dokumentation om donation, gåva eller överlåtelse!?

23 5 st tryckta blad Petter Z…ström (
5 st tryckta blad Petter Z…ström (?) Q-huset Ingen känd dokumentation om donation, gåva eller överlåtelse!?

24 5 st tryckta blad Petter Z…ström (
5 st tryckta blad Petter Z…ström (?) Q-huset Ingen känd dokumentation om donation, gåva eller överlåtelse!?

25 5 st tryckta blad Petter Z…ström (
5 st tryckta blad Petter Z…ström (?) Q-huset Ingen känd dokumentation om donation, gåva eller överlåtelse!?

26 5 st tryckta blad Petter Z…ström (
5 st tryckta blad Petter Z…ström (?) Q-huset Ingen känd dokumentation om donation, gåva eller överlåtelse!?

27 5 st tryckta blad Petter Z…ström (
5 st tryckta blad Petter Z…ström (?) Q-huset Ingen känd dokumentation om donation, gåva eller överlåtelse!?

28 Indian game I-VI Bech & Jung Prefektkansliet Inköpt till institutionen av Bengt Lörstad, prefekt

29 Titel? Konstnär? Prefektrum Ingen känd dokumentation om donation, gåva eller överlåtelse!?

30 Detta är ingalunda någon komplett fotodokumentation
Detta är ingalunda någon komplett fotodokumentation. Det finns säkert många fler konstföremål på fysikum. Kristina Lindgren kommer fortsätta arbetet med inventeringen /Lena Eriksson februari 2007


Ladda ner ppt "Konstföremål på fysikum fotograferade av Lena Eriksson"

Liknande presentationer


Google-annonser