Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världskrigens tid, en mörk tid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världskrigens tid, en mörk tid."— Presentationens avskrift:

1 Världskrigens tid, en mörk tid.

2 Tidsdisposition v.2 Intro, syfte, mål, vad, hur, när. Böcker och källor. Jag berättar om WW1, orsaker och händelseförlopp. (tankekartor) Se ett avsnitt ur Intet nytt från Västfronten. v.3 Jobba med uppgifter om WW1. v.4 Jag berättar om mellankrigstiden och WW2. (tankekartor) Se ett avsnitt ur Rädda menige Ryan. v.5 Jobba med uppgifter om mellankrigstiden och WW2 v.6 Jag berättar om förintelsen (tankekarta), se The witness, läsa Om detta må ni berätta. Läsa häfte 2 + uppgifter. v.7 Jobba med uppgifter om förintelsen. Läsa häfte 1 + uppgifter. v.8 Förbereda resan, uppgifter osv. v.9 Resan v.11 Prov

3 Världskrigens tid Syfte: Du ska utveckla ditt historiemedvetande, få perspektiv på det förflutna, nuet och framtiden. Du ska få kunskap om denna tid i historien, förstå sambanden mellan ww1,ww2 och kalla kriget. Få insikt om hur detta påverkat och fortfarande påverkar oss nu i vår tid. Granska källor och material, och inse att det är vinnaren som skriver historia.

4 Världskrigens tid Mål: Vi jobbar mot so-målen 2, 3, 10 och 11. Du ska göra de uppgifter som finns, mot ditt betygsmål och lämna in till mig. Det är både läsning, skriftligt, diskussioner och ett prov. Källor som jag rekomenderar när du ska söka fakta: Blå so-boken, Om detta må ni berätta. Kriterier För Godkänd: Du känner till centrala ord och begrepp. Du kan använda källor kritiskt och är medveten om att all information har ett syfte. Du förstår och respekterar andra människor oavsett kön, klass, ideologi, sexuell eller etisk tillhörighet. Du kan berätta om orsaker, förlopp och konsekvenser. För Väl godkänd: Du Du kan använda centrala ord och begrepp. Du kan granska, värdera och jämföra information. Du kan se information ur både ett sändar- och mottagarperspektiv. Du kan formulera egna ståndpunkter utifrån demokratiska principer. Du förstår och kan förklara orsaker, förlopp och konsekvenser. För Mycket väl godkänd: Du använder aktivt centrala ord och begrepp. Du kan sammanställa fakta från olika källor, bedöma relevans, granska uppgifter kritiskt och skilja på fakta och värderingar. Du reflekterar över information, syfte, vinklingar, fakta, värderingar och påverkan. Du kan argumentera och reflektera över möjligheter och svårigheter som uppstår i ett samhälle med kulturell mångfald. Du kan reflektera runt orsaker, förlopp och konsekvenser, och utifrån det dra egna slutsatser.

5 Uppgifter ww1 Lyssna på det jag berättar om ww1, anteckna om du vill/behöver. Förklara följande skriftligt utifrån ditt betygsmål: När hände detta? Varför hände detta? Vilka var med? Händelseförloppet, början, mitt, slut. Krigets följder för ”vinnarna”. Krigets följder för ”förlorarna”. Vilka källor du har använt? Egna argument, slutsatser, åsikter. Ord och begrepp att förklara skriftligt: Trippel-ententen Centralmakterna Maktbalans Nationalism Kapprustning Svarta veckan Västfronten Östfronten Skyttegravar Versaillesfreden

6 Uppgifter mellankrigstiden
Lyssna på det jag berättar om mellankrigstiden, anteckna om du vill/behöver. Förklara följande skriftligt utifrån ditt betygsmål: När hände detta? Varför hände detta? Händelseförloppet, början, mitt, slut. Mellankrigstidens följder för ”vinnarna”. Mellankrigstidens följder för ”förlorarna”. Vilka källor du har använt? Egna argument, slutsatser, åsikter. Ord och begrepp att förklara skriftligt: Nazism, framgångsorsaker, läran, organisationen Depression (om länders ekonomi) Diktatur Ockupation

7 Uppgifter ww2 Lyssna på det jag berättar om ww2, anteckna om du vill/behöver. Förklara följande skriftligt utifrån ditt betygsmål: När hände detta? Varför hände detta? Vilka var med? Händelseförloppet, början, mitt, slut. Krigets följder för ”vinnarna”. Krigets följder för ”förlorarna”. Vilka källor du har använt? Egna argument, slutsatser, åsikter. Ord och begrepp att förklara skriftligt: Axelmakterna Allierade Atombomb Supermakter Ransonering Getto Kristallnatten Dagen D Propaganda

8 Uppgifter förintelsen
Lyssna på det jag berättar om förintelsen, anteckna om du vill/behöver. Läs Om detta må ni berätta. Förklara följande skriftligt utifrån ditt betygsmål: När hände detta? Varför hände detta? Vilka var med? Händelseförloppet, början, mitt, slut. Förintelsens följder för ”vinnarna”. Förintelsens följder för ”förlorarna”. Vilka källor du har använt? Egna argument, slutsatser, åsikter. Ord och begrepp att förklara skriftligt: Judehat Terror Judelagar Den slutgiltiga lösningen Förintelseläger Gaskammare Ohyggliga experiment Människovärde Brutalitet

9 Uppgifter kalla kriget
Lyssna på det jag berättar om kalla kriget, anteckna om du vill/behöver. Förklara följande skriftligt utifrån ditt betygsmål: När hände detta? Varför hände detta? Vilka var med? Händelseförloppet, början, mitt, slut. Krigets följder för ”vinnarna”. Krigets följder för ”förlorarna”. Vilka källor du har använt? Egna argument, slutsatser, åsikter. Ord och begrepp att förklara skriftligt: Kalla kriget Järnridån Kommunism Koreakriget Cubakrisen Vietnamkriget Terrorbalans Glasnost


Ladda ner ppt "Världskrigens tid, en mörk tid."

Liknande presentationer


Google-annonser