Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Dagordning Träff med lärledare och skolledare Avesta 2006-09-21 Presentation Marie och Monica.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Dagordning Träff med lärledare och skolledare Avesta 2006-09-21 Presentation Marie och Monica."— Presentationens avskrift:

1 1 Dagordning Träff med lärledare och skolledare Avesta 2006-09-21 Presentation Marie och Monica

2 2 Föreställnings karta Mitt handlande/görande påverkas av min föreställning av olika erfarenheter Att tydliggöra och förstå någon annans föreställningsvärld Att få en karta, en bild över någon annans förståelse – tankeprocess Samtal där respekt för någon annans tankar

3 3 Frågor  Den som intervjuar ställer öppna frågor (förståelse fördjupande)  Nyfikenhetsfrågor  Hjälper till med att göra bilden/kartan tydlig  Håller koll på tiden  Upptäcka hur någon annan tänker  Utgår från att man inte förstår  Ex. på frågor – Du har skrivit….. hur tänker du då?  - Det där lät intressant, beskriv närmare - Är det så här du menar? - Hur menar du?  Tänka på att inte styra frågorna  Det är den intervjuade som skall prata.

4 4 Ni behöver Post-it lappar Blädderblock Pennor Placering tänk på att sitta så att ni har samma ”vy” över kartan

5 5 Samtals gången Två och två Kan även göras i ett arbetslag men då viktigt att se till att alla kommer tilltals Det är alltid den intervjuade som äger sin karta Att man i förväg vet ämnet. Klargöra frågan

6 6 Man inleder med att ge den som skall bli intervjuad ca 5 min till att samla sina tankar och skriva ned dem på post-it lappar Att det är ostört! Be personen att placera ut lapparna på blädderblocket börja med den som känns mest väsentlig. Ta sedan en lapp i taget. Den som intervjuar skriver antingen på blädderblockspappret el på post-it lappar. Jag kan rekommendera post-it lappar dessa kan man sedan möblera om i. Var noga med att det är den intervjuades ord, gör en avstämning var det så här du sa…… Ingen tolkning av vad den andre säger

7 7 Avslutning Den som intervjuar gör en kort summering av samtalet Ber sedan den som blev intervjuad att hitta sitt mönster, om denne inte gör det så får ni hjälpas åt med att hitta ett mönster, flytta post-it lapparna rita ringar runt de huvudsakliga mönstret. Dra streck mellan hur de hänger ihop med varandra Vilket mönster uppkom Vad sticker ut Har ni fått ”span” på något nytt?

8 8 Metareflektion Hur var samtalet hur kändes det att bli intervjuad? Vilka tankar dök upp i huvudet under samtalets gång? Vad kändes inte bra? Vad tar ni med er från samtalet, har ni lärt något av samtalet. Hur går ni vidare?

9 9 Föreställningskarta - Vilka lärdomar har framkommit i vår lärgrupp? Alternativt för er som är nya lärledare/skolledare - Vad är lärledaruppdraget för mig? Fika Ca 09.30 – 10.00

10 10 Lunch 11.30-12.30 Reflektioner över formen: Tankerespekt Den intervjuade ska komma till tals Rätt och fel Placering av lappar

11 11 Erfarenheter Mitt uppdrag Helhetsförståelse Reflektion Nytt agerande Planering Slutsatser Föreställningar Erfarenhetslärande Forskning Andras erfarenheter

12 12 P3 Värderingar P2 Motivering -teoretisk kunskap -erfarenhetsbaserad P1 Handlingar Praktisk yrkesteori

13 13 Frågor som vidgar förståelsen och utforskar skillnader Vad… Hur… Vilka… För vem… Vari består…

14 14 Förståelsefrågor Konsekvensfrågor Alternativfrågor Slutledningsfrågor Definitionsfrågor Kan man försöka se i ett annat perspektiv? Kan det ibland vara så att det blir tvärtom? Sokratiska frågor Vad menar du med kritisk? Vad innebär det för dig att arbeta elevaktivt? Vilka praktiska dilemman ställs du inför? Hur påverkar det dig i din yrkesroll? Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut? Vad skulle hända om…? Vad är det värsta som skulle kunna hända? Hur ser du på saken nu? Har vårt samtal förändrat dina tankar? Vad menar du med…? Kan du ge exempel på…?

15 15 - Det vi nu måste göra är att införa eget arbete som arbetsform i alla klasser. - I så fall måste vi skicka några på kurs under v. 44, så får de lära oss andra. Jag såg att det fanns en inbjudan här… - Jag tror inte det är någon vits med eget arbete. Ulla provade förra året, men det blev bara kaos. - Det finns forskning som säger att det finns risk att eget arbete bidrar till privatisering av elevens arbete på bekostnad av det kollektiva lärandet. - Ja, men vi måste väl ändå bli bättre på att ta vara på varje elevs förutsättningar och individualisera undervisningen! - Jag tror inte att eget arbete behöver leda till privatisering, det beror på hur man lägger upp det. - Ja, jag vill inte införa en arbetsmetod jag inte behärskar! Det blir inte bra. Se hur det blev för Ulla… - Efter vad jag har förstått så hade hon inte tänkt igenom hur hon skulle hinna följa upp vad varje elev lärt sig. Jag tror att det är jätteviktigt att man tänker igenom hur man ska hinna prata med varje elev om vad den gör. - Jag tycker det är viktigare att tala med eleven om vad den lärt sig, inte vad den gjort. - Ja, men hur ska vi göra nu då? Ska var och en få bestämma själv eller ska vi införa eget arbete på schemat i samtliga klasser? - Det kan ju tidigast bli under vårterminen!

16 16 Vilken nivå? Det vi nu måste göra är att införa eget arbete som arbetsform i alla klasser. I så fall måste vi skicka några på kurs under v. 44, så får de lära oss andra. Jag såg att det fanns en inbjudan här… Jag tror inte det är någon vits med eget arbete. Ulla provade förra året, men det blev bara kaos. Det finns forskning som säger att det finns risk att eget arbete bidrar till privatisering av elevens arbete på bekostnad av det kollektiva lärandet. Ja, men vi måste väl ändå bli bättre på att ta vara på varje elevs förutsättningar och individualisera undervisningen! Jag tror inte att eget arbete behöver leda till privatisering, det beror på hur man lägger upp det.

17 17 Ja, jag vill inte införa en arbetsmetod jag inte behärskar! Det blir inte bra. Se hur det blev för Ulla… Efter vad jag har förstått så hade hon inte tänkt igenom hur hon skulle hinna följa upp vad varje elev lärt sig. Jag tror att det är jätteviktigt att man tänker igenom hur man ska hinna prata med varje elev om vad den gör. Jag vill tycker det är viktigare att tala med eleven om vad den lärt sig, inte vad den gjort. Ja, men hur ska vi göra nu då? Ska var och en få bestämma själv eller ska vi införa eget arbete på schemat i samtliga klasser? Det kan ju tidigast bli under vårterminen!

18 18 Från/tillVärderingTeoriHandling VärderingVilka andra värderingar hör ihop med dessa värderingar? Vilka teorier ligger i linje med dessa värderingar? Hur kan man göra för att leva eller agera i enlighet med dessa värderingar? TeoriDe teorier vi talar om nu – vilka värderingar ligger bakom dem? Vilken människosyn och syn på lärande ligger bakom dessa teorier? Vilka andra teorier är till hjälp för oss? Om du skulle tillämpa denna teori i ditt arbete – vad skulle det innebära? HandlingOm man agerar som du beskrivit – vilka värderingar ligger bakom det? Utifrån det du beskrivit – vilka teorier kan hjälpa oss att förstå detta? Vilka andra sätt att agera kan vi tänka oss?

19 19 Det vi nu måste göra är att införa eget arbete som arbetsform i alla klasser. I så fall måste vi skicka några på kurs under v. 44, så får de lära oss andra. Jag såg att det fanns en inbjudan här…

20 20 Jag tror inte det är någon vits med eget arbete. Ulla provade förra året, men det blev bara kaos.

21 21 Det finns forskning som säger att det finns risk att eget arbete bidrar till privatisering av elevens arbete på bekostnad av det kollektiva lärandet.

22 22 Ja, men vi måste väl ändå bli bättre på att ta vara på varje elevs förutsättningar och individualisera undervisningen! Jag tror inte att eget arbete behöver leda till privatisering, det beror på hur man lägger upp det.

23 23 Ja, jag vill inte införa en arbetsmetod jag inte behärskar! Det blir inte bra. Se hur det blev för Ulla… Efter vad jag har förstått så hade hon inte tänkt igenom hur hon skulle hinna följa upp vad varje elev lärt sig. Jag tror att det är jätteviktigt att man tänker igenom hur man ska hinna prata med varje elev om vad den gör. Jag vill tycker det är viktigare att tala med eleven om vad den lärt sig, inte vad den gjort.

24 24 Ja, men hur ska vi göra nu då? Ska var och en få bestämma själv eller ska vi införa eget arbete på schemat i samtliga klasser? Det kan ju tidigast bli under vårterminen!

25 25 Hur går vi vidare? Dokumentation av dagen, en från varje skolområde skickar till marie.tanner@kau.se och monica.evermark@kau.se senast 29 september.marie.tanner@kau.se monica.evermark@kau.se Vad tar ni med er från idag? Hur vill ni fortsätta på era skolor? Vad skulle kunna vara en fortsättning i den här gruppen?


Ladda ner ppt "1 Dagordning Träff med lärledare och skolledare Avesta 2006-09-21 Presentation Marie och Monica."

Liknande presentationer


Google-annonser