Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsa på lika villor? Befolkningsundersökning Norrland - Norrbotten 2010 Sandberg, K 2010-12-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsa på lika villor? Befolkningsundersökning Norrland - Norrbotten 2010 Sandberg, K 2010-12-02."— Presentationens avskrift:

1 Hälsa på lika villor? Befolkningsundersökning Norrland - Norrbotten 2010 Sandberg, K 2010-12-02

2 Andel som tycker sig ha bra hälsotillstånd, Norrbotten, åren 2006 och 2010

3 Män Kvinnor Andel som tycker sig ha ett bra hälsotillstånd i olika grupper av befolkningen i Norrbotten, 2010. Urval 20 – 64 år

4 Andel som uppger sig ha diabetes bland män och kvinnor i Norrland, år 2010 Procent

5 Andel med svåra besvär av diabetes som haft eller inte haft kontakt med sjukvården, Norrland 2010

6 Andel med svår övervikt som haft eller inte haft kontakt med sjukvården, Norrland 2010

7 Andel med svår oro eller ångest som haft eller inte haft kontakt med sjukvården Norrland 2010

8 Andel med sjukdom som använt sina läkemedel Norrland 2010

9

10 Övervikt och fetmautvecklingen i norrland bland kvinnor och män samt andelen övervikt och feta i riket

11 Andel kvinnor och män i regionen och i riket med övervikt och fetma Norrland och län 2010

12 Andel som rapporterat minst någon dag när den psykiska hälsan inte varit god de senaste 30 dagarna ( tex stress, nedstämdhet eller oro.

13

14

15

16 Andel som ansett dig vara i behov av läkarvård men ändå avstått från att söka vård, Norrland 2010

17 Andel som avstått från att köpa medicin som man fått på recept, Norrland 2010

18 Underlag Norrland

19 Andel kvinnor och män i Norrland som är fysiskt aktiv enligt rekommendationerna om minst 30 minuter per dag, 2010.

20 Andel kvinnor och män i Norrland och riket som äter enligt rekommendationerna 500 gram frukt eller grönsaker per dag, 2010. Skalan till 25 %

21 Andel kvinnor och män i Norrland och riket som röker eller snusar varje dag, 2010.

22 Andelen dagligrökare i Norrbotten, åren 1997, 2003, 2006 och 2010 OBS! Annan åldersindelning.

23 Ja men jag klarar det själv Ja men jag behöver stöd totalt c:a 7000 personer Rökare som vill sluta röka, Norrbotten år 2010

24 Andel som utsatts för fysiskt våld, hot om våld eller är rädd att bli överfallen, Norrland 1997 – 2010.

25 Andel som litar på andra människor i olika åldrar, Norrland 2010

26 Andel som känt sig illa bemött (kränkt) i olika grupper av befolkningen, Norrland år 2010

27 Andel kvinnor och mäns förtroende i regionen för institutioner/politiker i samhället, Norrland 2010


Ladda ner ppt "Hälsa på lika villor? Befolkningsundersökning Norrland - Norrbotten 2010 Sandberg, K 2010-12-02."

Liknande presentationer


Google-annonser