Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-04-19 www.akademiskahus.se 1. ATT BYGGA OCH TÄNKA SMART.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-04-19 www.akademiskahus.se 1. ATT BYGGA OCH TÄNKA SMART."— Presentationens avskrift:

1 ATT BYGGA OCH TÄNKA SMART

2 Vi kanske inte alltid bygger och tänker så smart $15,8 Mdr/år (5%) kostnad i USA för bristande informationshantering i fastighetssektorn Ref: US National institute of standards and technology Varför: –Brist på kunskap/förståelse hos industrin kring hur ICT kan användas –Stora gap i fråga om metod, verktyg och standard för att överföra information –Industristruktur, affärsmodeller, avtalsformer mm hindrar integrerade arbets- & informationsflöden DETTA VAR LÄGET 2002

3 HUR ÄR LÄGET IDAG DÅ?

4 KUNSKAP FINNS INOM INDUSTRIN! PRODUCT MODEL BASED TOOLS FOR LIFE CYCLE DATA MANAGEMENT IN REAL PROJECTS Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Stockholm, September 6, 2004

5 Product Model Based ApplicationsDesign and Consulting Services

6

7 Architecture JKMM Building Performance Analysis Gran lund

8 >>> Design loop 1

9 >>> Design loop 2

10

11 Windows U: 1,2 > 1,0 W/m 2,K Heating Energy Walls +50 mm insulation Heating Energy Roof +100 mm insulation Heating Energy

12 METODGAPEN TÄPPS TILL! DEMOHUSET Finansiering från Boverket Testa och utveckla informations- överföring mellan discipliner och längs livscykeln Samarbete SIAI (Building Smart) och FFI (Fi2)

13 Utvecklingsarbete på initiativ av Akademiska Hus Standardisera funktionskrav för inneklimat och mätbara energimål Utvärdera stöd via informationsmodeller för att mäta och följa upp kraven bygg- och förvaltningsprocesserna. Implementera en arbetsprocess för validering och uppföljning av kraven

14 R1 – Riktlinjer för specificering av inneklimatkrav Alternativa tekniska lösningar Detaljprojektering System- analys Byggnads- program Krav på flexibilitet och generalitet Krav på effektiv energi- användning Driftsäkerhet Enkelhet Belastningar från verksamhet och uteklimat Byggnads- tekniska förut- sättningar Funktions- krav - Inneklimat Konsekvens- analys Brukarnas önskemål R1 i Byggprocessen

15 Kvalitetsnivåer Termiskt klimat (TQ1, TQ2) Luftkvalitet (AQ1, AQ2) Ljud (NQ1, NQ2, NQ3) Ljus SS-EN 12464, SS-EN SS-EN , SS-EN SS-EN ISO 7730, prEN WHO, ISIAQ-CIB, FiSIAQ, prEN Grundkrav: Boverket, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen

16 Vad med industristrukturen och affärsmodellerna då?

17 Affärsutveckling ger nya förutsättningar NCC Komplett Skanska och IKEA:s BoKlok Skanska:s ModernaHus PEAB:s Katrineholmsfabrik Etc

18 Samverkans- entreprenader öppnar möjlighet för oss beställare

19 ÄR DET SÅ HÄR BRA? Nej – Som bransch befinner vi oss där NIST placerade oss 2002 Några har dock insett och prövat möjligheterna MIN ÖVERTYGELSE ÄR ATT BLAND DESSA FINNS VINNARE I DEN FRAMTIDA KONKURRENSEN AKADEMISKA HUS VILL DEFINITIVT VAR EN AV DEM!

20 Kundnyttan: Den kreativa miljön ….. Till ett pris man är villig att betala ….


Ladda ner ppt "2007-04-19 www.akademiskahus.se 1. ATT BYGGA OCH TÄNKA SMART."

Liknande presentationer


Google-annonser