Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-04-19 www.akademiskahus.se 1. ATT BYGGA OCH TÄNKA SMART.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-04-19 www.akademiskahus.se 1. ATT BYGGA OCH TÄNKA SMART."— Presentationens avskrift:

1 2007-04-19 www.akademiskahus.se 1. ATT BYGGA OCH TÄNKA SMART

2 2007-04-19 www.akademiskahus.se 2. Vi kanske inte alltid bygger och tänker så smart $15,8 Mdr/år (5%) kostnad i USA för bristande informationshantering i fastighetssektorn Ref: US National institute of standards and technology Varför: –Brist på kunskap/förståelse hos industrin kring hur ICT kan användas –Stora gap i fråga om metod, verktyg och standard för att överföra information –Industristruktur, affärsmodeller, avtalsformer mm hindrar integrerade arbets- & informationsflöden DETTA VAR LÄGET 2002

3 2007-04-19 www.akademiskahus.se 3. HUR ÄR LÄGET IDAG DÅ?

4 2007-04-19 www.akademiskahus.se 4. KUNSKAP FINNS INOM INDUSTRIN! PRODUCT MODEL BASED TOOLS FOR LIFE CYCLE DATA MANAGEMENT IN REAL PROJECTS Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Stockholm, September 6, 2004

5 2007-04-19 www.akademiskahus.se 5. Product Model Based ApplicationsDesign and Consulting Services

6 2007-04-19 www.akademiskahus.se 6.

7 2007-04-19 www.akademiskahus.se 7. Architecture JKMM Building Performance Analysis Gran lund

8 2007-04-19 www.akademiskahus.se 8. >>> Design loop 1

9 2007-04-19 www.akademiskahus.se 9. >>> Design loop 2

10 2007-04-19 www.akademiskahus.se 10.

11 2007-04-19 www.akademiskahus.se 11. Windows U: 1,2 > 1,0 W/m 2,K Heating Energy Walls +50 mm insulation Heating Energy Roof +100 mm insulation Heating Energy

12 2007-04-19 www.akademiskahus.se 12. METODGAPEN TÄPPS TILL! DEMOHUSET Finansiering från Boverket Testa och utveckla informations- överföring mellan discipliner och längs livscykeln Samarbete SIAI (Building Smart) och FFI (Fi2)

13 2007-04-19 www.akademiskahus.se 13. Utvecklingsarbete på initiativ av Akademiska Hus Standardisera funktionskrav för inneklimat och mätbara energimål Utvärdera stöd via informationsmodeller för att mäta och följa upp kraven bygg- och förvaltningsprocesserna. Implementera en arbetsprocess för validering och uppföljning av kraven

14 2007-04-19 www.akademiskahus.se 14. R1 – Riktlinjer för specificering av inneklimatkrav Alternativa tekniska lösningar Detaljprojektering System- analys Byggnads- program Krav på flexibilitet och generalitet Krav på effektiv energi- användning Driftsäkerhet Enkelhet Belastningar från verksamhet och uteklimat Byggnads- tekniska förut- sättningar Funktions- krav - Inneklimat Konsekvens- analys Brukarnas önskemål R1 i Byggprocessen

15 2007-04-19 www.akademiskahus.se 15. Kvalitetsnivåer Termiskt klimat (TQ1, TQ2) Luftkvalitet (AQ1, AQ2) Ljud (NQ1, NQ2, NQ3) Ljus SS-EN 12464, SS-EN 12665 SS-EN 025268, SS-EN 025267 SS-EN ISO 7730, prEN 15251 WHO, ISIAQ-CIB, FiSIAQ, prEN 15251 Grundkrav: Boverket, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen

16 2007-04-19 www.akademiskahus.se 16. Vad med industristrukturen och affärsmodellerna då?

17 2007-04-19 www.akademiskahus.se 17. Affärsutveckling ger nya förutsättningar NCC Komplett Skanska och IKEA:s BoKlok Skanska:s ModernaHus PEAB:s Katrineholmsfabrik Etc

18 2007-04-19 www.akademiskahus.se 18. Samverkans- entreprenader öppnar möjlighet för oss beställare

19 2007-04-19 www.akademiskahus.se 19. ÄR DET SÅ HÄR BRA? Nej – Som bransch befinner vi oss där NIST placerade oss 2002 Några har dock insett och prövat möjligheterna MIN ÖVERTYGELSE ÄR ATT BLAND DESSA FINNS VINNARE I DEN FRAMTIDA KONKURRENSEN AKADEMISKA HUS VILL DEFINITIVT VAR EN AV DEM!

20 2007-04-19 www.akademiskahus.se 20. Kundnyttan: Den kreativa miljön ….. Till ett pris man är villig att betala ….


Ladda ner ppt "2007-04-19 www.akademiskahus.se 1. ATT BYGGA OCH TÄNKA SMART."

Liknande presentationer


Google-annonser