Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tulijan Tukena Integrationslagen. Tulijan Tukena Integrationslagen  Integration = myndigheternas åtgärder och tjänster (OBS! organisationer stöder den.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tulijan Tukena Integrationslagen. Tulijan Tukena Integrationslagen  Integration = myndigheternas åtgärder och tjänster (OBS! organisationer stöder den."— Presentationens avskrift:

1 Tulijan Tukena Integrationslagen

2 Tulijan Tukena Integrationslagen  Integration = myndigheternas åtgärder och tjänster (OBS! organisationer stöder den genom att ordna aktiviteter som stöder integration)  Lagens syfte = säkerställa samhälleligt stöd för integration  Myndigheternas och integrationssökandens ansvar:  Myndigheternas uppgift är att producera lämpliga tjänster såsom språkkurser  Integrationssökanden – delta i planeringen av sin integrationsprocess (Integrationsplan)  Integrationsprogram = man fastställer åtgärder för hur integrationsprocessen i kommunen ska främjas Till exempel utbildnings-, hälsovårds- och boendetjänster, dagvård, socialarbete, FPA, TE-byrå, polisen, ungdoms- och fritidsverksamhet samt ofta föreningssamarbete

3 Tulijan Tukena Integrationslagen  Den nya integrationslagen trädde i kraft 2011 i bakgrunden samhälleliga förändringar, internationalisering  Lagen gäller alla som bosätter sig i Finland Utöver integration av flyktingar ska också integrationen av personer som flyttat till Finland p.g.a. arbete, studier eller giftermål och deras familjemedlemmar främjas  Man främjar en dubbelriktad integration Integration förutsätter interaktion och gemensamma åtgärder av invandrare och lokalinvånare STÖDET TILL FÖRENINGAR ÄR BETYDANDE  Handledning i det inledande skedet bekräftas Information om det finländska samhället, rättigheter och skyldigheter, rådgivning om språkundervisning och stöd för arbetssökande  Invandrares deltagande ökas Integrationssökandenas olika utgångspunkter och individuella behov beaktas


Ladda ner ppt "Tulijan Tukena Integrationslagen. Tulijan Tukena Integrationslagen  Integration = myndigheternas åtgärder och tjänster (OBS! organisationer stöder den."

Liknande presentationer


Google-annonser