Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalälvens vattenvårdsförening DVVF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalälvens vattenvårdsförening DVVF"— Presentationens avskrift:

1 Dalälvens vattenvårdsförening DVVF
Sammanslutning av aktörer med koppling till eller har Dalälven och dess biflöden som recipient Bildades 1990 Dalälven i Bottenhavets vattendistrikt

2 Policy Föreningen skall opartiskt verka för en god vattenvård och för att förbättra vattenkvaliteten i Dalälven. Föreningen skall vara opinionsbildande på ett övergripande plan och redovisa resultat på ett faktamässigt och vetenskapligt sätt och även initiera till förutsättningslösa diskussioner, debatter och undersökningar på basis av de resultat som framkommer i den samordnade recipientkontrollen för Dalälven. Föreningen skall ej verka som myndighet eller yttra sig i prövnings- eller tillsynsärenden.

3 Syfte Syftet med föreningen är att följa utvecklingen i sjöar och vattendrag i Dalälvens avrinningsområde, för att se om miljötillståndet förändras med tiden och värdera enskilda källors betydelse

4 Finansiering Medlemsavgifter finansierar verksamheten
Total omsättning 2,3- 3 miljoner/år 95 % till recipientkontroll 5 % till administration

5 Medlemmar 17 företag, betalar 60% av avgiften
19 kommuner eller bolag, betalar 40% 5 Organisationer, betalar kr/år

6 Styrelse 2009 Industri Ordförande Kenneth Collander, Stora Enso
Petra Sundberg Boliden Mineral AB Lotta Tanse Grycksbo Paper AB Kalle Hedin NeDa Kommuner Vice ordförande Göran Tägtström, Borlänge kommun Tomas Isaksson Vansbro kommun Carina Melin Moravatten AB Erik Fallgren LRF

7 Styrelsen - ersättare Industri Ravi Vishnu Outokumpu Stainless
Ecko Bergman Dalälvens vattenregleringsföretag Maria Edling-Hansson Stora Enso Kvarnsveden Eva Djupenström Stora Enso Fors Kommuner Jesper Johansson Borlänge Energi kommun Jan Frimodig Dala vatten och Avfall AB Hans Andersson Hedemora kommun Anders Bergman Malung- Sälens kommun

8 Dalälven Dalälven avvattnar ett markområde nästan 6,5% av Sveriges yta. Avrinningsområdet har fjäll, skogar och jordbruksmarker, vidsträckta myrområden och stora sjöar, ödebygder och tätorter. Miljötillståndet i Dalälven, utveckling i tiden och sambanden mellan variabler har ett allmänt informationsvärde även långt utanför Dalälvens gränser

9 Fakta om Dalälven Avrinningsområdets totala yta ca 29.000 km2
Sjöyta 6 % Skogsmark 75 % Jordbruksmark 4 % Övrig mark 15 % Befolkning personer Vattenflöde vid mynningen genomsnitt Medel 353m3/s Max m3/s Min m3/s

10 Älvkarle by

11 Ytter malung

12 Idre

13 Spjutmo sjön

14 Forshuvud

15 Faluån

16 Provfiske

17 Ljustern

18 Mätprogram DVVF genomför sedan provtagning i sjöar, vattendrag och angränsande del av Bottenhavet inom Dalälvens avrinningsområde. Under perioden har mätprogrammet genomgått flera revideringar där stationer strukits, flyttats eller tillkommit. Provtagningstillfällen under året och antal mätvariabler har förändrats under perioden.

19 Provtagning och analys
Med olika intervall provtas och analyseras bl.a. närsalterna fosfor och kväve, syrgas, metaller och andra joner. Undersöks växt- och djursamhällen; plankton, bottenlevande djur och fiskar. Metaller och vissa andra ämnen undersöks i fisk och sediment.

20 Provtagning/ kontrollprogram
Kontrollprogram tas fram i samråd med länsstyrelsen och anger provtagningsintervall och mätvariabler 6-12 prover/år i 34 vattendragsstationer i Dalälvens huvudfåror, i de större biflödena och i några vattendrag

21 Provtagning/kontrollprogram
2-6 prover/år i 34 sjöstationer, sjöarna är recipienter för föreningens medlemmar Utöver detta tas prover i ett antal relativt opåverkade referenssjöar 6 prover/år i 4 stationer i Bottenhavet inom en radie av 5 km från Dalälvens mynning

22 Redovisning av resultat
Årsrapporten redovisar varje år resultaten och analyser av provtagningen Temarapporter en fördjupad analys av separat ämnesgrupper eller frågeställningar Årsrapporter och temarappoter finns på DVVFs hemsida:


Ladda ner ppt "Dalälvens vattenvårdsförening DVVF"

Liknande presentationer


Google-annonser