Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktiska verktyg för klubbverksamheten Monica Martens-Seppelin Sydkustens landskapsförbund 28.11 i Vasa och 1.12 i Helsingfors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktiska verktyg för klubbverksamheten Monica Martens-Seppelin Sydkustens landskapsförbund 28.11 i Vasa och 1.12 i Helsingfors."— Presentationens avskrift:

1 Praktiska verktyg för klubbverksamheten Monica Martens-Seppelin Sydkustens landskapsförbund 28.11 i Vasa och 1.12 i Helsingfors

2 Sydkusten som svensk aktör i hela landet?  Utvecklar tjänster och service inom kultur och utbildning på svenska i 28 medlemskommuner  Sedan år 2000 jobbat för utvecklingen av morgon- och eftermiddagsverksamheten  Utnämndes år 2004 till representant för alla tvåspråkiga kommuner i UBS utvecklingsnätverk för morgon- och eftermiddagsverksamheten (15 regionala nätverk i hela landet)

3 Utvecklingsarbetet 2008-2009 Deltar i planering och utveckling nationellt Bevakar utvecklingen av klubbverksamheten på svenska Utbildning, seminarier och möten på olika nivåer (nationellt, regionalt, kommunalt, skolvis, ledare, lärare, föräldrar, osv) Rådgivning, information, handledning Innehålls- och materialproduktion för temahelheterna: motion, musik, finska samt ordkonst

4 Utbildning och kurser Nationella utbildningsdagar / svenskt parallellprogram 28.8.2008 och 23.1.2009 Regionala utbildningsdagar på svenska 28.11 i Vasa 1.12 i Helsingfors Regionala träffar för föräldraföreningar (HoS) Temainriktade utbildningsdagar 10.1 Musik Våren 2009 kurser i samarbete med Finlands svenska Idrott Hösten 2009 andra temakurser

5 Materialproduktion och information Skolans klubbhandbok Material för musikklubbar, publiceras hösten 2009 Material för idrottsinriktade klubbar ( utarbetas av Koululiikuntaliitto) I samarbete med andra aktörer utarbeta nytt material och sprida material som redan finns www.klubbar.fi

6 Klubbpärmen  Årsklockan  Årsplan och klubbplan  Skolans Klubbpärm  Utvärdering och kartläggningar - Enkät för klubbönskemål - Enkät för klubbmedlemmar - Enkät för föräldrar - Enkät för klubbledare och samarbetsparter Stöd för planeringen av klubbverksamheten

7 Årsskifte Sommar Vår Klubbansvarig lärare utses Kartläggning av klubbönskemål Katläggning av speciella behov Kartläggning av klubbledarna Läseordningsplanering Förberedelser för kommunens budgetering Klubbarna startar Gruppernas fördelning Anmälning Presentation, hobbymässa Klubb-bricka Höst Utvecklingsidéer och förbättringsförslag tas i bruk Möten och träffar Utvärdering av verksamheten Slutlig utvärdering av verksamheten Träff med samarbetspartner Utvecklingsidéer Klubbverksamhetens år

8 Lokalt samarbetsnätverk  Föräldrar och föräldraföreningar  Föreningar och organisationer (idrott, scout, martha, hembygd, musik, Lions, 4 H, Uf, m.fl.)  Frivilliga vuxna/eldsjälar/medfostrare  Utbildningsinstitutioner och studerande  Kommunala kultur-, ungdoms- och socialväsendet  Företag

9 TACK! Kontaktuppgifter: Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi tfn 09-61821231


Ladda ner ppt "Praktiska verktyg för klubbverksamheten Monica Martens-Seppelin Sydkustens landskapsförbund 28.11 i Vasa och 1.12 i Helsingfors."

Liknande presentationer


Google-annonser