Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf. Välkommen till ungdomsföreningsrörelsen! • Ungdomsföreningsrörelsen erbjuder politiskt obunden kultur- och ungdomsverksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf. Välkommen till ungdomsföreningsrörelsen! • Ungdomsföreningsrörelsen erbjuder politiskt obunden kultur- och ungdomsverksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

2 Välkommen till ungdomsföreningsrörelsen! • Ungdomsföreningsrörelsen erbjuder politiskt obunden kultur- och ungdomsverksamhet. Det finns 270 svenskspråkiga ungdoms- föreningar (uf) i Finland med totalt 50 000 medlemmar. Ca 70 % av medlemmarna är under 29 år och en tredjedel under 16 år. Föreningarna upprätthåller över 230 ungdomsföreningshus. Vart och ett av husen fungerar som den egna bygdens mångsidiga centrum för hobby- och invånarverksamhet. • De populäraste hobbyerna är teater och dans, men i uf-rörelsen håller man på med det mesta. Internationell verksamhet och utvecklingen av den egna hembygden är även de väsentliga delar i ungdomsföreningsrörelsens verksamhet. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

3 Ung livet ut! Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf • Ungdomsföreningsrörelsens målsättning är att höja barnens och ungdomens välmående. Vi utvecklar hobby- och klubb- verksamheter, skapar möjligheter för frivillig och meningsfull verksamhet för de unga samt en möjlighet för dem att påverka saker som berör dem själva. • Utöver de traditionella hobbyerna erbjuder vi nya och intressanta aktiviteter och möjligheter att utveckla den egna hembygden i samarbete med andra organisationer. • Ungdomsföreningarnas styrka ligger i samverkan mellan olika åldersgrupper. Den vitala uf-rörelsen behöver både det äldre gardets erfarenheter och ungdomens nyskapande idéer. • Den 120 åriga finlandssvenska uf-rörelsen och dess 50 000 medlemmar är ett tecken på att vi behövs. Vi kan vara stolta ungdomsföreningsmedlemmar och göra organisationens mång- faldiga verksamhet vida synlig och känd. Så tryggar vi förutsättningarna för vår framtida verksamhet.

4 Uf-rörelsen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf • Verksamheten börjar i den enskilda ungdomsföreningen. I Svenskfinlands 270 ungdomsföreningar bland 50 000 medlemmar sysslar man med teater, dans, musik, idrott, pidro, med mera. • I Nyland finns 7 lokalförbund som stöder den lokala verksamheten. Sex av dessa har en tjänsteman. Österbotten har ett liknande system med sina 8 ringar, varav en har en tjänsteman. • Uf-rörelsen har 4 landskapsförbund; Nylands Svenska Ungdoms- förbund NSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU, Åbolands Ungdomsförbund ÅUF och Ålands Ungdomsförbund Å(l)UF. • Uf-rörelsen har även en associerad medlem, Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige, FRIS. • Alla landskapsförbund och FRIS är medlemmar i centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU.

5 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU www.fsu.fi Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU www.nsu.fi 7 nyländska lokalförbund: VNUR, KNUF, EBUF, HTU, SUF, BUF och ÖNUF 108 lokalföreningar14 000 medlemmar Åbolands Ungdomsförbund ÅUF www.auf.fi 31 lokalföreningar12 000 medlemmar Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU www.sou.fi 8 österbottniska ungdomsringar: 1-8 ringen 107 lokalföreningar21 000 medlemmar Ålands Ungdomsförbund Å(l)UF www.ungdom.ax 21 lokalföreningar2 000 medlemmar Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige FRIS www.fris.nu (associerad medlem) 18 lokalföreningar3 000 medlemmar

6 Tuffa tag! Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf I de Nyländska lokalförbunden och den Österbottniska 5:e ringen: • arrangerar man ca 170 kulturevenemang med årligen ca 26500 besökare • arrangerar man 20 kurser årligen • Kommunikation och synlighet: Tidningarna UF och EBUF-nytt, och medlemsbrev, hemsidorna www.vnur.org, www.suf.fi, www.knuf.fi, www.ebuf.org, www.buf.fi, www.onuf.fi, www.lurens.fi, www.raseborg.org, www.tryckeriteatern.org, www.femteringen.fiwww.vnur.orgwww.suf.fiwww.knuf.fi www.ebuf.orgwww.buf.fiwww.onuf.fiwww.lurens.fi www.raseborg.orgwww.tryckeriteatern.orgwww.femteringen.fi

7 Tuffa tag! Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf I landskapsförbunden: • 25 utbildningstillställningar årligen • 500 deltagardygn • 1130 evenemang • 6 000 deltagare • 23 arbetstagare • Kommunikation och synlighet: Tidningarna UF och ÖP, SÖU föreningsposten, NSU bulletinen, ÅUF aktuellt och medlemsbrev, hemsidorna www.nsu.fi, www.sou.fi, www.auf.fi, www.ungdom.ax, www.öp.fiwww.nsu.fiwww.sou.fiwww.auf.fi www.ungdom.axwww.öp.fi

8 Tuffa tag! Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf I Finlands Svenska Ungdomsförbund: • 8 utbildningstillställningar årligen • 138 deltagardygn • 30 evenemang • 2 000 deltagare • 6 arbetstagare • Kommunikation och synlighet: Tidningen UF och hemsidorna www.ungdomsforeningar.fi, www.teater.fi och www.dansbanan.fiwww.ungdomsforeningar.fi www.teater.fiwww.dansbanan.fi

9 ÅUF Å(l)UF SÖU NSU FSU Ungdomsföreningar.fi Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Exempel på evenemang uf-rörelsen arrangerar: • Melodi Grand Prix, barnens låtskrivartävling • VAUDE!, den allfinlandssvenska ungdomsmusikalen • Barnteaterkalaset • Scenkraft, teaterträffen för unga vuxna • Nyländsk Afton • Raseborgs sommarteater • Finns sommarteater • Lurens sommarteater • Den gyllene peruken, kurshelheten inom teater • Vokalisttävlingen Voice • Kulturprojektet Swing it • Teaterprojektet Samman • Lilla vokalisttävlingen •...och mycket mera!

10 Ungdomsföreningar.fi Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Nylandsgatan 17 B 27 00120 Helsingfors Tfn 09-7515 5100 Fax 09-648 230 E-post fsu@fsu.fi, teater@fsu.fifsu@fsu.fiteater@fsu.fi Hemsida www.ungdomsföreningar.fiwww.ungdomsföreningar.fi


Ladda ner ppt "Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf. Välkommen till ungdomsföreningsrörelsen! • Ungdomsföreningsrörelsen erbjuder politiskt obunden kultur- och ungdomsverksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser