Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf"— Presentationens avskrift:

1 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

2 Välkommen till ungdomsföreningsrörelsen!
Ungdomsföreningsrörelsen erbjuder politiskt obunden kultur- och ungdomsverksamhet. Det finns 270 svenskspråkiga ungdoms- föreningar (uf) i Finland med totalt medlemmar. Ca 70 % av medlemmarna är under 29 år och en tredjedel under 16 år. Föreningarna upprätthåller över 230 ungdomsföreningshus. Vart och ett av husen fungerar som den egna bygdens mångsidiga centrum för hobby- och invånarverksamhet. De populäraste hobbyerna är teater och dans, men i uf-rörelsen håller man på med det mesta. Internationell verksamhet och utvecklingen av den egna hembygden är även de väsentliga delar i ungdomsföreningsrörelsens verksamhet. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

3 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Ung livet ut! Ungdomsföreningsrörelsens målsättning är att höja barnens och ungdomens välmående. Vi utvecklar hobby- och klubb- verksamheter, skapar möjligheter för frivillig och meningsfull verksamhet för de unga samt en möjlighet för dem att påverka saker som berör dem själva. Utöver de traditionella hobbyerna erbjuder vi nya och intressanta aktiviteter och möjligheter att utveckla den egna hembygden i samarbete med andra organisationer. Ungdomsföreningarnas styrka ligger i samverkan mellan olika åldersgrupper. Den vitala uf-rörelsen behöver både det äldre gardets erfarenheter och ungdomens nyskapande idéer. Den 120 åriga finlandssvenska uf-rörelsen och dess medlemmar är ett tecken på att vi behövs. Vi kan vara stolta ungdomsföreningsmedlemmar och göra organisationens mång- faldiga verksamhet vida synlig och känd. Så tryggar vi förutsättningarna för vår framtida verksamhet. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

4 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Uf-rörelsen Verksamheten börjar i den enskilda ungdomsföreningen. I Svenskfinlands 270 ungdomsföreningar bland medlemmar sysslar man med teater, dans, musik, idrott, pidro, med mera. I Nyland finns 7 lokalförbund som stöder den lokala verksamheten. Sex av dessa har en tjänsteman. Österbotten har ett liknande system med sina 8 ringar, varav en har en tjänsteman. Uf-rörelsen har 4 landskapsförbund; Nylands Svenska Ungdoms- förbund NSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU, Åbolands Ungdomsförbund ÅUF och Ålands Ungdomsförbund Å(l)UF. Uf-rörelsen har även en associerad medlem, Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige, FRIS. Alla landskapsförbund och FRIS är medlemmar i centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

5 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU www.fsu.fi
Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU 7 nyländska lokalförbund: VNUR, KNUF, EBUF, HTU, SUF, BUF och ÖNUF 108 lokalföreningar medlemmar Åbolands Ungdomsförbund ÅUF 31 lokalföreningar medlemmar Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU 8 österbottniska ungdomsringar: 1-8 ringen 107 lokalföreningar medlemmar Ålands Ungdomsförbund Å(l)UF 21 lokalföreningar 2 000 medlemmar Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige FRIS (associerad medlem) 18 lokalföreningar 3 000 medlemmar Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

6 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Tuffa tag! I de Nyländska lokalförbunden och den Österbottniska 5:e ringen: arrangerar man ca 170 kulturevenemang med årligen ca besökare arrangerar man 20 kurser årligen Kommunikation och synlighet: Tidningarna UF och EBUF-nytt, och medlemsbrev, hemsidorna Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

7 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Tuffa tag! I landskapsförbunden: 25 utbildningstillställningar årligen 500 deltagardygn 1130 evenemang 6 000 deltagare 23 arbetstagare Kommunikation och synlighet: Tidningarna UF och ÖP, SÖU föreningsposten, NSU bulletinen, ÅUF aktuellt och medlemsbrev, hemsidorna Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

8 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Tuffa tag! I Finlands Svenska Ungdomsförbund: 8 utbildningstillställningar årligen 138 deltagardygn 30 evenemang 2 000 deltagare 6 arbetstagare Kommunikation och synlighet: Tidningen UF och hemsidorna och Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

9 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Ungdomsföreningar.fi Exempel på evenemang uf-rörelsen arrangerar: Melodi Grand Prix, barnens låtskrivartävling VAUDE!, den allfinlandssvenska ungdomsmusikalen Barnteaterkalaset Scenkraft, teaterträffen för unga vuxna Nyländsk Afton Raseborgs sommarteater Finns sommarteater Lurens sommarteater Den gyllene peruken, kurshelheten inom teater Vokalisttävlingen Voice Kulturprojektet Swing it Teaterprojektet Samman Lilla vokalisttävlingen ...och mycket mera! FSU NSU SÖU ÅUF Å(l)UF Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

10 Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Ungdomsföreningar.fi Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Nylandsgatan 17 B 27 00120 Helsingfors Tfn Fax E-post Hemsida Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf


Ladda ner ppt "Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf"

Liknande presentationer


Google-annonser