Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi kan inte vänta… på fler bostäder för unga. Lågt bostadsbyggande i Stockholms stad 2007-2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi kan inte vänta… på fler bostäder för unga. Lågt bostadsbyggande i Stockholms stad 2007-2010."— Presentationens avskrift:

1 Vi kan inte vänta… på fler bostäder för unga

2 Lågt bostadsbyggande i Stockholms stad 2007-2010

3 Mycket få små lägenheter påbörjade 2007-2010

4 Samtidigt ökar antalet unga i Stockholm kraftigt

5 En allt tuffare bostadssituation

6 Bygg Stockholm starkt för våra unga Avskaffat investeringsstöd har gjort det mindre lönsamt att bygga små lägenheter Stora installationskostnader för kök/badrum ger bättre lönsamhet för större lägenheter. Brist på små bostäder hämmar regionens tillväxt och skapar en ohållbar situation för Stockholms unga.

7 (S) i Stockholms län och stad vill bygga för unga Vi vill under nästa mandatperiod påbörja byggnation av minst 11 000 ettor och tvåor. Dessutom vill vi enligt tidigare handslag med SSCO bygga minst 3 000 studentbostäder. I Stockholms stad innebär det att varannan ny bostad blir en etta, tvåa eller studentlägenhet. Totalt handlar det om c:a 7500 små bostäder, mot 3 614 hittills under den här mandatperioden.

8 Flexibilitet och nytänkande Inventera tom mark att bygga på. Se över temporära lösningar med modulhus och volymelement under exploateringstid av mark. Ge allmännyttan i uppdrag att tillsammans med byggindustrin ta fram typhus som är yteffektiva och har låg produktionskostnad. Ge allmännyttan i uppdrag att bygga med en större proportion mindre lägenheter. Boendekostnad i fokus vid nyproduktion, bygg efter ungas önskemål, pressa priser på byggande.

9 Rödgrön politik för bostadsbyggande I den Rödgröna vårbudgeten finns statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande Investeringsstöd på 500 mnkr 2011 Investeringsstöd på 900 mnkr 2012 Stödet ska utgå till påbörjad hyreslägenhet under förutsättning att boendekostnaderna blir rimliga samt att fastigheten klarar ett energiförbrukningskrav.

10


Ladda ner ppt "Vi kan inte vänta… på fler bostäder för unga. Lågt bostadsbyggande i Stockholms stad 2007-2010."

Liknande presentationer


Google-annonser