Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Scenarioutvärdering för Investering i O2 Underlag för beslut framtaget av Viktor Hellman efter samråd med Joakim Brendler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Scenarioutvärdering för Investering i O2 Underlag för beslut framtaget av Viktor Hellman efter samråd med Joakim Brendler."— Presentationens avskrift:

1 Scenarioutvärdering för Investering i O2 Underlag för beslut framtaget av Viktor Hellman efter samråd med Joakim Brendler

2 Syfte BRF Sköntorp har en god kassa och därav möjlighet att göra investeringar i syfte att sänka driftskostnaderna Styrelsen föreslår att investera i andelsinnehav på vindkraftverk hos O2 Syfte med denna scenariobeskrivning är att försöka ge en överblick på den ekonomiska effekten vid olika utfall på de rörliga parameter i denna investering Detta dokument ser enbart till de ekonomiska effekterna och kommer inte ta upp andra aspekter som miljöpåverkan mm

3 Rörliga parameter El – Marknadspris – Elpris från O2 vid innehav av andelar i vindkraftverk hos O2 Räntor Priset på andelarna hos O2

4 Ingångsvärden I Elförbrukning – kWh/år Långfristiga lån hos kreditinstitut – Andelsvärden – Inflationen har jag inte tagit hänsyn till då den bör slå lika på alla grupper Alla beräkningar har gjorts på en tio års investerings horisont

5 Ingångsvärden II Ränteläget – Riksbankens prognos (april 2011) över reproräntans utveckling prognostiserar en ökning från 1,5% till 3,5% 2014* – Detta är en ökning med 233% på 3 år eller 77,7% per år – Här beskrivs tre scenarion Låg ränta, 1,5% Neutral ränta, stegring upp till 3,5% 2014 och sen stabil på det till 2021 Hög ränta, fortsatt stegring till 5,9% 2016 och sen stabil på det till 2021 Elpriset – Energimyndighetens långsiktiga prognos för elpriser till hushåll prognostiserar en ökning i elpriset från 66,6 till 70,5*** öre/kWh år 2020** – Detta är en ökning med 5,9% på tio år eller 0,59% per år – Här beskrivs tre scenarion Svag utveckling, 0,29% ökning /år Neutral utveckling 0,59%/år Stark utveckling, 0,89%/år * **http://www.energimyndigheten.se/Global/Energifakta/Prognoser/Langsiktsprognos_2010.pdfhttp://www.energimyndigheten.se/Global/Energifakta/Prognoser/Langsiktsprognos_2010.pdf *** En uträknad jämvikt mellan deras två scenarion

6 Ingångsvärden III Marknadsvärdet på andelsrätterna i O2 – Historiskt har marknadspriset ökat men detta finns det ingen prognos från en oberoende källa – Marknadsvärdet på andelarna i O2 beror på hur lagstiftningen runt elcertifikat är utformad. Dagens modell ska gälla till 2030 vilket borde ge hyfsat stabila priser till dess.*** – Här beskrivs tre scenarion Negativ utveckling, -3%/år Stabil utveckling, +-0 Positiv utveckling, +3%/år ***

7 Resultat Besparingar på el om köp av andelar i O2 – Svag utveckling på elmarknaden; – Neutral utveckling på elmarknaden; – Stark utveckling på elmarknaden; Marknadsvärde på instoppat kapital – Svag utveckling O2; – Neutral utveckling O2; – Stark utveckling O2; – Pengarna på banken; Besparingar vid amortering – Låga räntor; – Neutrala räntor; – Höga räntor;

8 Slutsats Enligt dessa ingångsvärden ger alla utfall förutom ett fördel att investera i O2 jämfört med att amortera Enda utfall som är negativt för en investering i O2 är om vi har höga räntor och samtidigt marknadsvärdet på våra investeringar i O2 sjunker Elpriset har en relativt liten påverkan på utfallet, utifrån angivna ingångsvärden

9 Kommentar / personlig åsikt Modellen är bara så bra som de värden som stoppas in i den. De värden som har använts här har hämtats från objektiva källor men de är ingen sanning Skribenten upplever att utvecklingen av elpriserna är lågt satta av energimyndigheten. En kraftigare ökning av elpriserna ger starkare incitament för att investera i O2 Min personliga åsikt är att investeringar bör göras i O2 enligt styrelsens förslag – I ett sådant beslut skall även direktiv för när andelarna ska säljas, tex om Räntan stiger över 7,5% och det samtidigt … har varit en negativ utveckling på marknadsvärdet på andelarna hos O2 två år i följd


Ladda ner ppt "Scenarioutvärdering för Investering i O2 Underlag för beslut framtaget av Viktor Hellman efter samråd med Joakim Brendler."

Liknande presentationer


Google-annonser