Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Storuman Energi AB Svenska Kraftnät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Storuman Energi AB Svenska Kraftnät."— Presentationens avskrift:

1 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Storuman Energi AB Svenska Kraftnät

2 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Storuman

3 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Storuman Energi AB •Ett fristående elhandelsbolag •Årets Gasell 2005 •Omsätter 200 miljoner •Har 20 anställda •Startade 1999

4 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Kundstyrd verksamhet • Kundtjänst i Storuman • Filialkontor i Stockholm

5 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Vi är små… •Vår marknadsandel är 0,35 %

6 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Liten mot stor •Då krävs det att man är smart !

7 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Förr i tiden •Färdas som en människa ”Frågor och information ställdes och utbyttes vid personliga möten”

8 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Sedan kom telefonen •15 år med avreglerad marknad •Kundanpassade lösningar – Ex SMS – Prepaid, förbetalda samtal – Telefonen är i ständig utveckling – Morgondagens handelsplats?

9 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Förändring ger möjligheter ”Telecom är ett bra exempel. Kan elbranschen bli ytterligare ett exempel? ”

10 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Fast elpris •Jämför med banken – Jag vill låna 100 tusen, kanske 150 tusen. Jag vet inte riktigt när jag behöver dom men jag vill ha fast ränta. Banken säger: – Dom lånen har vi inte. Du måste bestämma exakt belopp och hur lång tid du vill låna.

11 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Fast elpris – Jag vill förbruka 10 000 kWh under ett år kanske mer kanske mindre, jag vet inte exakt när jag förbrukar, men jag vill ha ett fast pris. Elhandelsföretagen säger: – Ja det går bra, vi tar risken.

12 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Fast elpris – risker •Volymrisk • Profilrisk • och en ny risk – prisområden* * Branschen och konsumentverket har en överenskommelse som innebär att: – Fast pris ska gälla i alla prisområden.

13 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Fast elpris – risker Volymrisk, resultat vid 24 % högre volym än prognostiserat Snitt/kund Viktat spot Risken kostade Januari 2010 47 öre 70,2 öre23,2 öre/kWh Profilrisk Januari 2010 1,3 öre/kWh Risk prisområden Beräknas till 5 öre/kWh Volymrisk, resultat vid 24 % högre volym än prognostiserat Snitt/kund Viktat spot Risken kostade Januari 2010 47 öre 70,2 öre23,2 öre/kWh Profilrisk Januari 2010 1,3 öre/kWh Risk prisområden Beräknas till 5 öre/kWh

14 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Fast pris avtal •Vill vi ha det så? – Vill elhandelsföretagen ha det så? – Vill konsumenten ha det så? – Är detta politikernas vilja?

15 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Fastpris i framtiden? Mäklare anser att en harmonisering med övriga Europa sannolikt ökar riskerna, bland annat på grund av högre peak-kostnader.

16 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Rörligt spot •Påslag – snitt eller viktat på schablonens profil

17 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Rörligt spot – risker •Profilrisk om spotpriset inte är viktat. 2010 Rakt medelpris Viktat medelpris Differens Januari 67,1 70,2 3,1 Februari 93,1 98,3 5,2 2010 Rakt medelpris Viktat medelpris Differens Januari 67,1 70,2 3,1 Februari 93,1 98,3 5,2

18 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Alla behöver vinst! •En samvetsfråga: – Är det någon som hade vinst Q1 2010 • Marginalerna måste upp! • Vi måste leverera det konsumenterna vill ha!

19 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Vad vill konsumenterna ha? •Storuman Energi har via undersöknings-företaget PFM Research intervjuat 1009 svenskar i ett riksrepresentativt urval.

20 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Vad vill konsumenterna ha? Endast 29 % av svenskarna vill ha Fast pris Fast 29% Rörligt 21% Mixat 50% •Vilken typ av elavtal skulle passa dig bäst framöver?

21 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Vad vill konsumenterna ha? 8 av 10 svenskar är positiva till timtaxa Ja 58 % Ja mycket 21% Nej 14% •Skulle du ändra ditt beteende om du hade timtaxa?

22 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! …den 17 december 2009 •Hade det räckt att 1,75 % av hushållen sagt NEJ TACK till dyr el, då hade vi sluppit den extrema pristoppen • Nu fick industrin stoppa produktionen… – Lösningen heter timmätning för alla

23 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Konsumenterna får inte välja •Om mjölken kostar 250 kr vissa tider så skulle ingen köpa den just då. Nej tack! •Elkunden har inget val, det är bara att köpa! – Med timmätning för alla, kan konsumenten säga NEJ TACK!

24 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Politikerna vill ha timmätning •Centerpartiet  Ja •Folkpartiet  Ja •Kristdemokraterna  Ja •Miljöpartiet  Ja •Nya Moderaterna  Ja, stegvis •Socialdemokraterna  Ja •Vänsterpartiet  Ja

25 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Samhället vill ha timmätning •Konsumenterna vill ha timmätning •Politikerna vill ha timmätning •Vill elhandelsföretagen ha timmätning? –I alla fall vi…

26 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! www.timmatning.nu •Konsumenterna kan anmäla sig •Vi ställer en fråga om timmätning är möjlig till nätägare på konsumentens uppdrag •Vi får mestadels positiva svar •Stor skillnad i pris, från 0 till ca 2000 kr/år

27 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Timmätning ger Elhandelsföretagen •Möjlighet att minska våra handelsrisker genom transparent prissättning och nya konsumentorienterade avtal En vinn-vinn situation

28 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Konceptet •Kunden har Rörligt spot + påslag i grunden •timme för timme •Kunden säkrar upp högpristid (månad) med •Fast Effekt, per timme + Förbrukar kunden MER än uppbokad Fast Effekt debiteras det överskjutande med Rörligt spot timme för timme - Förbrukar kunden MINDRE än uppbokad Fast Effekt köper vi tillbaks det överskjutande till Spotpris

29 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! För tre år sedan… •Kom vi i kontakt med ett Kinneviksägt bolag, Taylormade som är stora inom telecom och ville in på elmarknaden •Tillsammans har vi skapat ett billingsystem som stödjer framtidens transparenta debitering* * Det kanske rent av är framtiden

30 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Elmixen •65 procent av våra nya kunder tecknar detta avtal. Med timmätning hade siffran troligen varit högre •Detta trots att elpriskollen.se och andra prisjämförelse- sajter väljer att inte visa denna typ av avtal

31 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! I Sollentuna •Är timmätning redan ett faktum •Vi har nyligen sjösatt ett projekt, en tävling där vi utmanar kunderna och ger dem möjlighet att använda systemen fullt ut •Bästa elmix i januari vinner •Övriga deltagare blir vinnare, med ett bra elpris

32 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! I framtiden •Är alla elkunder timmätta •Kan kunden välja möjligheten till lågt pris (Spotpris) och samtidigt trygghet (Fast Effekt)varierat över året •Kan samhället kapa förbrukningstopparna •Säljer Elhandelsföretagen el med transparent prissättning

33 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! I framtiden •Finns elhandelsplatsen i mobiltelefonen •Vill konsumenten betala extra för att kunna köpa billig el och grön el Och det ska vara enkelt!

34 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Redan nu •Används mobilen till mycket annat än att ringa, tex som fjärrkontroll till TV:n • Testar vi en mobilapplikation som visar elsituationen för elkonsumenten

35 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! En slutsats •Timmätning/timavräkning är möjliggörare för en utvecklad elmarknad vilket är ett steg, bland många, att nå målen för förnyelsebar produktion och energibesparing. Stefan Lidén, SWECO Som arbetat på uppdrag av Statens Energimyndighet med att utreda förutsättningarna för att införa debitering efter faktisk elförbrukning i kombination med tätare mätaravläsningar.

36 El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Min slutsats •Timmätning är en rättighet för alla… – Vem kan ha något emot det?


Ladda ner ppt "El till rätt pris – vid rätt tidpunkt! Storuman Energi AB Svenska Kraftnät."

Liknande presentationer


Google-annonser