Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finanskrisen, boligmarkedet og husstandene Island, 2009-11-26 Mats Wilhelmsson Center for Banking and Finance KTH 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finanskrisen, boligmarkedet og husstandene Island, 2009-11-26 Mats Wilhelmsson Center for Banking and Finance KTH 1."— Presentationens avskrift:

1 Finanskrisen, boligmarkedet og husstandene Island, 2009-11-26 Mats Wilhelmsson Center for Banking and Finance KTH 1

2 Den svenska paradoxen? Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH2

3 Sverige idag (Nov. 2009) • BNP(2Q)-6.0% • Inflation(Sept.)-1.6% • Arbetslöshet (Sept.)8.30% • Riksbanken reporäntan (Okt.)0.25% • Statsskuldväxel, 3-mån (Okt.)0.17% 3Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH

4 4 Kraftigt ras i BNP och kapacitetsutnyttjandet Källa: SCB

5 Sysselsättning/arbetslöshet Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH5 Källa: SCB (AKU)

6 Inflation rekordlåg Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH6 Källa: SCBKälla: Eurostat

7 Vad förväntade vi oss? Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH 7 Prognosen inför 2009: Nordeaprisfall på 15-20 % SEB-”- 15 % Swedbank-”- 5-10 % BKN-”- 5-10 %

8 Mats WilhelmssonCentrum för bank och finans, KTH8 Min bedömning i november 2008 •Inkomster+10%   Pris 15%  •Sysselsättningsgrad+5%   Pris 2%  •Befolkning+lika •Räntan-1%   Pris 4%  •Vakanser-lika •Byggande-lika •Skatter-2%   Pris 2%  •Sammanfattning: Priserna faller med 8-13%

9 Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH9

10 Prisutveckling, bostadsrätter 10Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH Källa: Nasdaq OMX Valueguard KTH

11 Prisförändring de senaste 12 månaderna • Sverige+19% • Finland-1% • Danmark-17% • Norge+7% • Island? • Estland-44% • Tyskland+1% • Frankrike-5% • Spanien-8% Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH11

12 Vad är orsaken till detta? • Naturligtvis en kombination av saker • MEN den absolut viktigaste faktorn är de kraftiga stimulansåtgärderna – Sänkningen av räntan – Sänkning av inkomstskatt och fastighetsskatt • Troligtvis har också byggandet (avsaknaden) spelat en viktig roll. Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH12

13 Räntan 13Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH Källa: Swedbank Hypotek Korta boräntor (sept) Sverige1,64 % Danmark3,66 % Tyskland3,87 % UK3,93 % USA4,59 % Källa: SEB, Reuters

14 Vad har den låga räntan inneburit? • Likviditet har garanterats av Riksbanken. – ”Billigt” kapital till företagen, vilket håller uppe sysselsättningen och nere arbetslösheten. • Stigande priser på bostadsmarknaden • Tudelning mellan de – som är mitt inne i bostadskarriären och de som inte har hunnit påbörja den. – som lånar och de som sparar – som har jobb (inkomst) och de som inte har det. – som hyr och de som äger. • Hyresförhandlingen inför 2009 resulterade i ett tvåårsavtal när räntan var hög. • Ökade skulder och en potentiell risk när räntan stiger. Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH14

15 Hushållens lån i banker och bostadsinstitut har fortsatt ökat kraftigt 15Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH Källa: SCB

16 Skuldberget växer Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH16 Inkomna ärenden hos kronofogden Källa: Kronofogden

17 Vem har ökat sina skulder? Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH17 Procentuell förändring av antalet personer med skuldsaldo (sept 2009 jmf med sept 2008) – 4,2% i riket som helhet. Källa: Soliditet

18 Antalet exekutiva auktioner ökar Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH18 Källa: Kronofogden

19 Hösten 2008 Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH19

20 Byggandet 20Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH Odellplattor Källa: SCB

21 Slutsatser • BNP hämtar sig (exporten). – Konsumtionen konstant. • Sysselsättningsminskningen planar ut. – Arbetslösheten stiger fram till 2011/12. • Räntan kommer att stiga hösten 2010. • Byggandet är fortsatt lågt – Försäljningen av nyproducerat går dock lätt. – Nettoinflyttningen till storstadsregionerna är hög. • Skuldbördan och antalet exekutiva auktioner kommer att stiga. – Stora regionala skillnader. • Allt svårare för yngre att komma in på bostadsmarknaden. – Vanligt att föräldrar hjälper till vid köp av bostadsrätt. • Medelålders med jobb och villa i en storstadsregion är vinnare 21Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH

22 Framtiden? • Priserna pressa nedåt – Högre ränta och hög arbetslöshet • Å andra sidan lågt byggande • Förändring av avdragsrätten, FI krav på bankerna om belåningsgrad, amortering – Reglering av finanssektorn – Kyla ned bostadsmarknaden • Tudelad marknad – Också regionalt • Nya produkter – Sparprodukter kopplade till bostadsmarknaden – Prisfallsförsäkringar • Stort renoveringsbehov i ”miljonprogrammet”. Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för bank och finans (Cefin), KTH22


Ladda ner ppt "Finanskrisen, boligmarkedet og husstandene Island, 2009-11-26 Mats Wilhelmsson Center for Banking and Finance KTH 1."

Liknande presentationer


Google-annonser