Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkel information angående diariet/DFS BEATRICE NORDLÖF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkel information angående diariet/DFS BEATRICE NORDLÖF."— Presentationens avskrift:

1 Enkel information angående diariet/DFS BEATRICE NORDLÖF

2 Inför införandet av verksamhetsbaserad arkivredovisning LU övergår till ny struktur för redovisning av arkiv fr.o.m. 1/1 2014, då samtliga organisatoriska enheter inom LU måste ordna och arkivera sina handlingar utifrån det nya regelverket. Alla öppna ärenden måste avslutas senast 31/12 2013, pågående ärenden flyttas till ny serie. Nästan alla institutioner har utsett samordnare för detta arbete. Utbildningsinsatser hösten 2013 i storsal + workshops. Inbjudan kommer att gå ut i början av juni 2013.

3 Inför införandet av verksamhetsbaserad arkivredovisning, forts. Utbildning för samordnare, registratorer och handläggare med utökad behörighet – obligatoriskt! Ny dokumenthanteringsplan tas fram. Inga digitalt ingående/utgående handlingar behöver skrivas ut fr.o.m. 2014!

4 Aktivitet/ÄrendetypHandling/typ av informationHandlingstyp hämtad från: HandlingsslagInformation om hantering/registrering System (inkl vilken serie) ObjektID (persnr, kurskod etc) Arkivering (analogt/digitalt, serie?) Ansvar för arkiveringSektretess/P uL (§- hänvisning) Bevarande/gallringÖvriga anmärkningar 3 Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inkl uppdragsutbildning 3.1 Hantera utbildningens förutsättningar 3.1.1 Inrätta huvudområde Beslut att inrätta nytt huvudområde med underlag DiarieförsW3D3 BevarasFakulteten beslutar själv om detta. Beslut att avveckla huvudområde DiarieförsW3D3 Bevaras 3.1.2 Inrätta, revidera och avveckla program Ansökan om inrättande av program DiarieförsW3D3 Bevaras Underlag och beslut i ärenden rörande program (beslut kan ingå i protokoll se 2.5.3 Hantera möten) DiarieförsW3D3 BevarasValidering av program ingår här Utbildningsplaner Registreras i Lubas alt W3D3Lubas/W3D3 BevarasBeslutad utbildningsplan ingår även som bilaga till beslut enligt ovan. Beslut om utseende av programansvarig DiarieförsW3D3 Bevaras Ansökan om alternativt urval, andra behörighetskrav eller andra krav för antagning Diarieförs Ansökan lämnas till Universitets- och högskolerådet och görs på webformulär W3D3 Bevaras Inkommet beslut angående alternativt urval etc. DiarieförsW3D3 Bevaras Ansökan för att ha antagningsprov på utbildning DiarieförsW3D3 Bevaras Beslut från Universitetskanslersämbetet rörande antagningsprov på utbildning DiarieförsW3D3 Bevaras

5 Diariet under sommaren 2013 Sista dag att anmäla vem som hanterar allmänna handlingar och begäran om utlämnande av allmänna handlingar under sommaren är 31 maj 2013! (till: maria.ovesson@rektor.lu.se) Påminner om att det i registraturens vanliga service ingår att hjälpa till med sökningar i diariet. Registraturen kan e-posta diarieförda handlingar till person som har jour under sommaren och som ev. inte har behörighet i DFS.

6 Diariet under sommaren 2013, forts. OBS! Bara en lite del av alla allmänna handlingar som begärs ut är diarieförda och såklart kan det vara andra handlingar som begärs ut! Registraturen kan även initiera/öppna ärenden vid behov.

7


Ladda ner ppt "Enkel information angående diariet/DFS BEATRICE NORDLÖF."

Liknande presentationer


Google-annonser