Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LFV:s uppgifter Driva och förvalta Flygplatser för Civil luftfart. Utföra Civil o Militär flygtafiklednigstjänst. Ha tillsyn över flygsäkerheten för Civil.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LFV:s uppgifter Driva och förvalta Flygplatser för Civil luftfart. Utföra Civil o Militär flygtafiklednigstjänst. Ha tillsyn över flygsäkerheten för Civil."— Presentationens avskrift:

1 LFV:s uppgifter Driva och förvalta Flygplatser för Civil luftfart. Utföra Civil o Militär flygtafiklednigstjänst. Ha tillsyn över flygsäkerheten för Civil luftfart. Utöva luftfartspolitiska myndighets- funktioner. Ombesörja Civil beredskapsplanläggning.

2 LFV:s Mål Främja en sund ekonomisk utveckling av luftfarten. Verka för att en tillfredställande, säker och miljövänlig flygtransportförsörjning uppnås till lägsta möjliga kostnader. Skall själv eller tillsammans med övriga intressenter stärka sektorns konkurrenskraft.

3 LFV:s Uppgifter Kontrollera nystartade flygföretag. Se till att regler följs av de äldre flygföretagen. Huvudkontoret sköter tillträdeskontrollen för tyngre trafik och större företag. Distriktkontoren utför tillträdeskontrollen för lättare trafik och mindre företag.

4 Luftfartsinspektionens uppgifter Vaka över flygsäkerheten för civil luftfart. Övervaka och stödja den civila luftfartens flygsäkerhetssystem. Utarbeta och fastställa säkerhetsföreskrifter och utöva tillsyn att dessa följes. Utöva tillsyn av säkerhet och tillförlitlighet. Utreda haverier och tillbud.

5 Luftfartsinspektionens mål Säkerhetsarbetet skall minst uppfylla de internationella minimikrav som följer av medlemskap i ICAO. Formulera säkerhetsmål för olika verksamheter. Tillse att egenkontrollen utvecklas i företag.

6 Tillgodose den svenska flygindustrins behov av myndighetskompetens och kapacitet för certifiering, tillverknings- övervakning och uppföljning avseende civil flygmateriel. Bygga upp kompetens för att säkerställa funktion som luftvärdighetsmyndighet i framtida internationelle flygprojekt. Påverka luftfartens utbildningssystem och stimulera till en bred förståelse av säkerhetssystemet.

7 BCL-C Certifikatbestämmelser Gäller för svenskt flygplan även vid luftfart utanför Sveriges gränser. För att få tjänstgöra som pilot fordras giltigt certifikat och i vissa fall behörighetsbevis. Undantag ges vid skolning. Då fordras elev- tillstånd eller ensamflygtillstånd


Ladda ner ppt "LFV:s uppgifter Driva och förvalta Flygplatser för Civil luftfart. Utföra Civil o Militär flygtafiklednigstjänst. Ha tillsyn över flygsäkerheten för Civil."

Liknande presentationer


Google-annonser