Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle ! AnnSofie Sommer Chefläkare Kjell Jansson ordförande LKÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle ! AnnSofie Sommer Chefläkare Kjell Jansson ordförande LKÖ."— Presentationens avskrift:

1 1 Rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle ! AnnSofie Sommer Chefläkare Kjell Jansson ordförande LKÖ

2 2 Ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård Gäller från 1 september 2012 Vad betyder den nya författningen?

3 3 Målbild – patientsäkerhet LiÖ STRAMA – förebygga vårdrelaterade infektioner och resistensutveckling Läkemedel – förebygga fel Kommunikation – förebygga fel Minska antalet undvikbara återinläggningar

4 4 Innehåll i den nya författningen Definitioner av begrepp I vilka situationer – när Enkel läkemedelsgenomgång Fördjupad läkemedelsgenomgång Läkemedelsberättelse Uppföljning av fördjupad läkemedelsgenomgång

5 5 Arbete på gång inom LiÖ (1) Utskrivningsbesked med läkemedelsberättelse testas Ö,V,C Primärvård och slutenvård Läkemedelsberättelse i öppenvård Riktlinjer för läkemedelsgenomgång, enkel resp fördjupad Förslagen går ut – remissrunda!

6 6 Arbete på gång inom LiÖ (2) Läkemedelskommittén utarbetar förslag som rör ansvarsfrågan Information LiÖ och privata vårdgivare

7 7 Vad är en…. Enkel läkemedelsgenomgång Fördjupad läkemedelsgenomgång Läkemedelsberättelse

8 8 Enkel läkemedelsgenomgång Vilka läkemedel patienten är ordinerad och orsak Vilka läkemedel använder patienten Vilka övriga läkemedel använder patienten Bedöma om behandlingen är ändamålsenlig och säker Läkaren ska säkerställa att läkemedelslistan är korrekt!

9 9 Fördjupad läkemedelsgenomgång Indikation för varje ordinerat läkemedel Värdera behandlingseffekten Bedöma dosering i relation till övriga fysiologiska funktioner Utvärdera ev biverkningar Risker för interaktioner Utvärdera nyttan sammanvägt med övriga ordinationer och behandlingar Uppföljning

10 10 Läkemedelsberättelse (1) Beskrivning av - ändrade ordinationer - orsaker till ändringar - andra relaterade ändringar

11 11 Läkemedelsberättelse (2) Utskrivning från slutenvård Mål Korrekt lista Uppföljning - vem LiÖ – Utskrivningsbesked med läkemedelsberättelse

12 12 Läkemedelsberättelse (3) Öppenvårdbesök - valbart/möjligt/behovsstyrt Mål Korrekt lista Uppföljning - vem

13 13 Utskrivningsbesked/läkemedelsberättelse

14 14 Läkemedelsberättelse öppenvård

15 15 LiÖ - 2013 Patientsäker utskrivning ! Läkemedel Vårdplaner Informationsöverföring Undvikbar slutenvård Mer information kommer

16 16 Tage Danielsson Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt... …då måste man se opp!


Ladda ner ppt "1 Rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle ! AnnSofie Sommer Chefläkare Kjell Jansson ordförande LKÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser