Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle !"— Presentationens avskrift:

1 Rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle !
AnnSofie Sommer Chefläkare Kjell Jansson ordförande LKÖ

2 Vad betyder den nya författningen?
Ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård Gäller från 1 september 2012

3 Målbild – patientsäkerhet LiÖ
STRAMA – förebygga vårdrelaterade infektioner och resistensutveckling Läkemedel – förebygga fel Kommunikation – förebygga fel Minska antalet undvikbara återinläggningar

4 Innehåll i den nya författningen
Definitioner av begrepp I vilka situationer – när Enkel läkemedelsgenomgång Fördjupad läkemedelsgenomgång Läkemedelsberättelse Uppföljning av fördjupad läkemedelsgenomgång

5 Arbete på gång inom LiÖ (1)
Utskrivningsbesked med läkemedelsberättelse testas Ö,V,C Primärvård och slutenvård Läkemedelsberättelse i öppenvård Riktlinjer för läkemedelsgenomgång, enkel resp fördjupad Förslagen går ut – remissrunda!

6 Arbete på gång inom LiÖ (2)
Läkemedelskommittén utarbetar förslag som rör ansvarsfrågan Information LiÖ och privata vårdgivare

7 Vad är en…. Enkel läkemedelsgenomgång Fördjupad läkemedelsgenomgång
Läkemedelsberättelse

8 Enkel läkemedelsgenomgång
Vilka läkemedel patienten är ordinerad och orsak Vilka läkemedel använder patienten Vilka övriga läkemedel använder patienten Bedöma om behandlingen är ändamålsenlig och säker Läkaren ska säkerställa att läkemedelslistan är korrekt!

9 Fördjupad läkemedelsgenomgång
Indikation för varje ordinerat läkemedel Värdera behandlingseffekten Bedöma dosering i relation till övriga fysiologiska funktioner Utvärdera ev biverkningar Risker för interaktioner Utvärdera nyttan sammanvägt med övriga ordinationer och behandlingar Uppföljning

10 Läkemedelsberättelse (1)
Beskrivning av ändrade ordinationer orsaker till ändringar andra relaterade ändringar

11 Läkemedelsberättelse (2)
Utskrivning från slutenvård Mål Korrekt lista Uppföljning - vem LiÖ – Utskrivningsbesked med läkemedelsberättelse

12 Läkemedelsberättelse (3)
Öppenvårdbesök valbart/möjligt/behovsstyrt Mål Korrekt lista Uppföljning - vem

13 Utskrivningsbesked/läkemedelsberättelse

14 Läkemedelsberättelse öppenvård

15 LiÖ - 2013 Patientsäker utskrivning ! Läkemedel Vårdplaner
Informationsöverföring Undvikbar slutenvård Mer information kommer

16 Tage Danielsson Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt...
…då måste man se opp!


Ladda ner ppt "Rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle !"

Liknande presentationer


Google-annonser