Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erhållna panter relativt utlåning Fullmäktiges revisionsenhet Ove Olsson BDO Nordic Stockholm AB Stockholm den 28 augusti 2009 PROTOKOLLSBILAGA F Fullmäktiges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erhållna panter relativt utlåning Fullmäktiges revisionsenhet Ove Olsson BDO Nordic Stockholm AB Stockholm den 28 augusti 2009 PROTOKOLLSBILAGA F Fullmäktiges."— Presentationens avskrift:

1 Erhållna panter relativt utlåning Fullmäktiges revisionsenhet Ove Olsson BDO Nordic Stockholm AB Stockholm den 28 augusti 2009 PROTOKOLLSBILAGA F Fullmäktiges protokoll 2009-08-28, § 8 Riksbankens diarienummer 2009-88-STA

2 Genomgång av erhållna panters värde relativt lånens storlek Riksbanken har under slutet av 2008 och under 2009 väsentligt ökat sin utlåning. Ökningen i utlåning uppgick per den 31 december till ca 500 miljarder. Granskningens syfte är att testa om värdet av panterna täcker lämnade lån.

3 System Colin (Collateral information) POOL Av säkerheter för varje enskild låntagare Specifikt för företagscertifikat Euroclear Brüssel VP central med Danmarks Nationalbank VP sentral med Norges Bank Euro hos tyska Riksbanken Euroclear Sverige Pantsatt för Lån i SEK Pantsatt för Lån i USD Skillnaden mellan lån och pant ger limit i RIX Pantsatt för Lån i SEK Scandinavian Cash Pool (Riksbankerna) Euroclear Sverige

4 Granskning har genomförts genom att testa utlåning mot ställda säkerheter (stickprov) en viss bestämd dag, den 22 juni 2009. Utlåningen var vid denna tidpunkt 188 miljarder SEK (varav 0,8 miljarder mot företagscertifikat) och 23,5 miljarder USD ca 187 miljarder SEK eller totalt ca 375 miljarder SEK (inkl upplupen ränta ca 380 miljarder SEK).

5 För den nämnda utlåning var det totalt pantsatt värdepapper för ca 459 miljarder. Systemet är integrerat med RIX systemet varför ”överhypotek” är pantsatt mot upplåning enligt det ordinarie RIX systemet.


Ladda ner ppt "Erhållna panter relativt utlåning Fullmäktiges revisionsenhet Ove Olsson BDO Nordic Stockholm AB Stockholm den 28 augusti 2009 PROTOKOLLSBILAGA F Fullmäktiges."

Liknande presentationer


Google-annonser