Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12 mars Kommunal handläggning av OVK. 14:15 – 14:40 Inledning, samverkans- gruppen och OVK-rapport 14:40 – 15:00 OVK-historik, regelverk "OVK 2012" (

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12 mars Kommunal handläggning av OVK. 14:15 – 14:40 Inledning, samverkans- gruppen och OVK-rapport 14:40 – 15:00 OVK-historik, regelverk "OVK 2012" ("— Presentationens avskrift:

1 12 mars Kommunal handläggning av OVK

2 14:15 – 14:40 Inledning, samverkans- gruppen och OVK-rapport 14:40 – 15:00 OVK-historik, regelverk "OVK 2012" ( PBL, PBF, BBR, AML ) 15:00-15:30 Kaffe 15:30-16:30 Forts. regelverk, systemfunktioner intervaller, ansvar, OVK-protokoll, vägledning OVK-rutiner 16:30-17:00 Frågestund Eftermiddagens program

3 Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla …………………………………………… Vision:

4 ”Samverkansgruppen” Boverket Länsstyrelsen (några) SKL Funktionskontrollanterna Svensk Ventilation

5 Fyra möten Boverkets undersökning Länsstyrelsen i Jönköping (Vägledning, OVK rutiner) Enkätundersökning – Rapport (skolan) Seminarium i Almedalen Debattartiklar Seminarium i Skåne m.m.

6 Rapport, sept. 2014  Genomförandet av kommunenkät, maj/juni 2014  Enkätundersökning riktad till Sveriges 290 kommuner  Ansvariga för tillsyn av OVK och ventilation i skolor i kommunen  50% svarade på enkäten  inkl. Stockholm, Göteborg, Malmö  Kommuner alltifrån 1 grundskola till 200 grund- och gymnasieskolor såväl fristående och kommunala

7 Undersökningen fokuserar på 5 frågeområden  Genomförande av OVK  Vanligt förekommande problem vid kontroller  Rutiner för uppföljning av anmärkningar  Rättas brister vid OVK till inom rimlig tid?  De ansvarigas syn på nuvarande rutiner och luftkvaliteten i skolorna

8  Endast 40 procent av kommunerna uppger att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts på samtliga grund- och gymnasieskolor de senaste tre åren  Lagstadgat att OVK ska genomföras inom den tidsramen  Det innebär att i ett stort antal kommuner runt om i Sverige finns skolor där fastighetsägaren inte genomför den mest grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften Genomförande av OVK

9

10 Anmärkningar eller ej godkänt  i 25 % av kommunerna fick mer än var fjärde skola anmärkningar eller icke godkänt vid senaste OVK:n.  i 10 % av kommuner har över hälften av skolorna fått anmärkning. Mycket allvarligt!

11  Vanligaste anmärkningarna är flödespåverkande smuts i kanalsystemen  Väldigt vanligt att lokalerna inte är dimensionerade för de antal barn som man tar in i lokalen Vanligt förekommande brister

12 Rutiner kring uppföljning av anmärkningar  20 procent av kommunerna saknar rutiner för att följa upp OVK-protokoll och anmärkningar.  Nyligen påbörjat ett arbete med att ta fram eller utveckla rutiner.  Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt har skyndat på arbetet med uppföljning och rutiner. statlig påtryckning för att arbetet ska prioriteras!?!

13

14

15  Många kommuner lyfter höga koldioxidhalter som ett problem.  Dålig luft på morgonen. Ventilationen stängd under nätter, helger och lov. Startar inte tillräckligt tidigt för att få bort den luft som stått stilla.  Många gånger kan nog ventilationssystemet vara tekniskt okej, men inte anpassad efter den verk- samhet som bedrivs. Brister som inte framkommer i OVK

16 Luftkvaliteten i skolor  Endast hälften anser att luftkvaliteten i skolorna är ”bra” eller ”mycket bra”  Nästan var femte svarande hade ingen generell uppfattning om luftkvaliteten i skolorna. Det beror sannolikt på att tillsynen enligt miljöbalken och tillsyn av OVK enligt PBL ofta är skilda från varandra, vilket gör att det saknas en helhetsbild i många kommuner.

17  Endast 40 procent av kommunerna uppger att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts på samtliga grund- och gymnasieskolor de senaste tre åren. Lagstadgat!  20 procent av kommunerna saknar rutiner för att följa upp OVK-protokoll och anmärkningar. Nyligen påbörjat!  I var fjärde kommun finns skolor där brister som uppmärksammas i en OVK kvarstår vid nästa kontroll tre år senare. Skrämmande!  I hälften av kommunerna anser de ansvariga att det finns brister i ventilationen och/eller luftkvaliteten inomhus som inte framkommer i OVK. Underdimensionerat! För stora klasser! Sammanfattning på nationell nivå

18 Dalarnas län

19 ……………………………………………

20 OVK-historik


Ladda ner ppt "12 mars Kommunal handläggning av OVK. 14:15 – 14:40 Inledning, samverkans- gruppen och OVK-rapport 14:40 – 15:00 OVK-historik, regelverk "OVK 2012" ("

Liknande presentationer


Google-annonser