Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grupparbete Nr 4 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grupparbete Nr 4 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6"— Presentationens avskrift:

1 Grupparbete Nr 4 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6
Designa och reflektera över en egen ’mini-enkät’, 5 öppna frågor och 5 slutna frågor. Temat: attityder till ekonomisk brottslighet. Motivera valet av frågorna. Grupp 2 Hur kan en forskare använda deltagande observation för att få vetenskaplig kunskap om forskningsobjektet? Grupp 3 Designa en vetenskaplig intervju. Intervjua tre personer. Temat: attityder till invandrare i Finland. Grupp 4 Varför måste forskare operationalisera teoretiska begrepp och vad måste de beakta när de operationaliserar sina begrepp? Grupp 5 Diskutera för- och nackdelarna med tillämpningen av kvalitativa metoder Grupp 6 Vilka fördelar har användningen av kvantitativa metoder i vetenskaplig forskning? Finns det några nackdelar?

2 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Grupp 10 Grupp 11 Grupp 12 Grupparbete 4
Hur kontrollerar man validitet och reliabilitet i en enkätundersökning? Grupp 8 Designa en vetenskaplig intervju. Intervjua tre personer. Temat: attityder till astrologin. Grupp 9 Designa och reflektera över en egen ’mini-enkät’, 5 öppna frågor och 5 slutna frågor. Temat: attityder till terrorism. Motivera valet av frågorna. Grupp 10 Vad bör en forskare ta hänsyn till när han formulerar sin forskningsfråga och sina hypoteser? Grupp 11 Hur analyserar en forskare insamlada data om han har tillämpat en kvalitativ metod i sin undersökning ? Grupp 12 Hur kan en forskare testa en hypotes genom att utföra ett vetenskapligt experiment?

3 Grupperna presenterar sina resultat
Sänd (eller ge) en kopia av gruppens arbete till föreläsaren senast den 7.1. (Grupparbete 3) och den 21.1.(Grupparbete 4) Grupparbetet startar Grupperna presenterar sina resultat Grupparbete 1 3.12. Grupparbete 2 10.12. Grupparbete 3 8.1. Grupparbete 4 22.1.

4 Sänd grupparbetet till föreläsaren
Sänd grupparbetet till föreläsaren senast måndagen den 21 januari 2008 till denna adress:


Ladda ner ppt "Grupparbete Nr 4 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6"

Liknande presentationer


Google-annonser