Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomi i rådgivningen Introduktionskurs Linköping 6-7 nov 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomi i rådgivningen Introduktionskurs Linköping 6-7 nov 2013."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomi i rådgivningen Introduktionskurs Linköping 6-7 nov 2013

2 Beslutsfattande Åtgärd 2 Åtgärd 1 Åtgärd 4 Åtgärd 3 Lägre miljöpåverkan Högre miljöpåverkan God lönsamhet Svag lönsamhet

3 Ekonomi Finns två sätt att förbättra gårdens resultat -Öka intäkterna -Minska kostnaderna

4 Öka intäkter Skördeökning +5%: 6500 kg/ha 6800 kg/ha 80 ha 1,50 kr/kg 450*80= 36 000 kr 1)Ingen kostnadsökning: 180 arbetstimmar, 1 ledig dag varannan vecka 2)4% ränta, amorteringstid 25 år: Investering drygt 500 000 kr.

5 Minska kostnader Minska foderkostnader, -2% 1, 5 miljoner 1,47 miljoner Förbättrat resultat: 30 000 kr 150 arbetstimmar 10 tim/dag, 7 dagar/vecka 2 veckors semester

6 Investeringskalkylen Använd Greppas investeringskalkyl för att beräkna pay- offtider, investeringsutrymme och vilken vinst du behöver för att investeringen ska löna sig.

7 Har du räknat? Tryckt material Mjölkgården – juni 2012 Växtodlingsgården – januari 2013 Grisgården – juni 2013 Hemsidan, www.greppa.nu/ekonomiwww.greppa.nu/ekonomi Presentation av åtgärderna Investeringskalkylen

8 Mjölkgården

9 Ökad grovfoderandel Genom att förbättra kvaliteten på ensilaget kan andelen grovfoder i foderstaten öka. Ger en ekonomisk besparing på 712 kr per ko. Med 80 kor blir det 57 000 kr per år. Samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser med motsvarande utsläppen från att köra bil två varv runt jorden.

10 Grisgården

11 Fler smågrisar per sugga Den bästa kvartilen i PigWin producerar 26,3 smågrisar per sugga. Det är 2,5 fler än medeltalet. Om en gård med 200 suggor kan producera en extra smågris per sugga och år innebär det en årlig vinst på 86 000 kr.

12 Växtodlingsgården

13 Kvävesensor Med kvävesensorn kan givan anpassas efter grödans behov, vilket på gården innebär en vinst med 28 300 kr per år.

14 Sammanfattning ›Relatera till något annat än kronor: tid, traktorer, högre mjölkpris etc ›Ekonomi är inte exakt. Påverkas av marknaden, men även väder, djurhälsa mm. ›Våga prata pengar, men se det som ett verktyg för att inspirera till förändring. Ni kommer inte med exakta svar och beräkningar. Ta hjälp av Har du räknat?-materialet.


Ladda ner ppt "Ekonomi i rådgivningen Introduktionskurs Linköping 6-7 nov 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser