Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Val, införande och användning av AS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Val, införande och användning av AS"— Presentationens avskrift:

1 Val, införande och användning av AS
Projekt Val, införande och användning av AS

2 Arbetsgång Projektförklaring – ämnesval, arbetsgrupp, idéer och frågor
Handledning gruppvis Artikelutkast – konstruktiv opponering på rapporten Konferens – presentation av rapporten Läs igenom projektanvisningar för att erhålla specifik information

3 Arbetsgång Förstadie Skrivstadiet Efterstadiet Planera Samla material
Sortera Strukturera och Analysera Skrivstadiet Formulera Efterstadiet Höja kvaliteten Bearbeta Kritiskt granska Korrektur

4 Seminarium 1 Rubrik, Sammanfattning och metod
Tag telefon och epost-kontakt med företagets kontaktperson Bläddra i föregående års rapporter Välj ämne Max 200 ord för sammanfattning Läs igenom två andra sammanfattningar och kommentera Lämna in kommentarer till de andra grupperna och sem.ledaren.

5 Ämnen VAL Vem väljer affärssystem?
Utmaningar i valprocessen och hur hanteras de? Vad innebär det att välja ”rätt” AS – kan valet bli fel? INFÖRANDE Hur sker lärandet av affärssystem? Införande av AS – en investering i informationshantering eller en plattform för utveckling av verksamheten? Kritiska steg i införandeprocessen – raka spåret eller dyrköpt erfarenhet? ANVÄNDNING Vilken roll har affärssystemet vid användning av det? Strategiska vägval, vilken roll har AS:et i företagets strategiska planering? Verksamhetsutveckling kontra eller med uppgraderingar? Hur kan man bedöma effekterna av ett införande/uppgradering?

6 Gruppindelning 3-4 personer i gruppen
Gemensamma intressen o schema underlättar Tag och upprätta en hemsida för gruppen och skicka den till

7 Företag Intentia, Movex Hans Bäckström
Elfa®, Västervik Johnson Metall AB, Örebro Fergas AB, Linköping IFS AB, IFS application, Jan Fornell Cloetta Fazer, Ljungsbro Akzo Nobel, Stockholm

8 Seminarium 2 Handledning När ni kör fast eller behöver råd
Boka tid hos handledare Räkna med några dagars framförhållning Skicka gärna in material, spelar ingen roll om det är ofärdigt

9 Hjälpmedel Rapportlathunden

10 Använda litteratur För att visa att området är av intresse
Ta fram teoretiska modeller Empiriska resultat För metodutformning och stärka sina slutsatser.

11 Att referera Använda teorin:
Orlikowski (1992) har tagit fram en modell …. Denna artikel fokuserar på användning av tekniken inte utvecklingen. Beskriver sedan dess svagheter Utvecklar sedan modellen till att passa studiens syfte med hjälp av logisk argumentation och andra författare. (ibid) = den författare som stod innan Citat: ”Risken för en teknikstyrd utveckling av arbetslivet ligger snarare i att motiverade aktörer, på grund av bristande organisatoriska kunskaper, tilldelar tekniken en viss grad av ensartad betydelse än att detta skulle vara betingat av tekniken i sig” (Löwstedt, 1989b, s.10)

12 Seminarium 3 Rapportutkast max 5000 ord
Försök att arbeta med helheten innan varje enskild del Empirin bör vara klar På områden som ni ännu inte känner er färdiga beskriver ni vad ni har tänkt göra Ni ska individuellt även opponera skriftligt på en annan rapport

13 Opponering – Reviewing
Egen sammanfattning av artikeln Beskriv vad du har läst och har för erfarenhet Säg tydligt vad de ska göra, ”action-able” advice Argumentera utifrån artikelns utgångspunkt Ge både övergripande uppfattning och specifika punkt-kommentarer Lista styrkorna med artikeln Ge exakt hänvisning till vad du refererar till Ge även kommentarer på bilder, tabeller Var ödmjuk och snäll Kolla litteraturen Berätta vad de minst måste göra Ge litteraturtips

14 Bedöm, tex. Innehållet Röd tråd Svarar slutsatser på syftet Formaila
Språket, flyt, begrepp, grammatik Bidraget Trovärdighet

15 Konferens Inlämning av slutgiltig rapport och presentation
Förbered er väl Välj ut det intressantaste bidraget ni har gjort Försök att hitta diskussionspunkter där det inte finns något klart svar och avsluta med dessa

16 Målgruppen Rapporten till akademin Presentationen till praktiken
Studentkollegor Andra forskare Presentationen till praktiken Fallföretagen Leverantörerna

17 Bedömningskriterier Röd tråd - inledning, syfte, metod, frågeställningar, referensram, empiri, analys och slutsatser. Referensramens gedigenhet eller fallbeskrivnings rikhet. Artikelns bidrag till kursen med kreativt och/eller reflekterande resultat. Presentationen av artikeln, både skriftligt och muntligt.

18

19


Ladda ner ppt "Val, införande och användning av AS"

Liknande presentationer


Google-annonser