Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Val, införande och användning av AS. Arbetsgång Projektförklaring – ämnesval, arbetsgrupp, idéer och frågor Handledning gruppvis Artikelutkast.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Val, införande och användning av AS. Arbetsgång Projektförklaring – ämnesval, arbetsgrupp, idéer och frågor Handledning gruppvis Artikelutkast."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Val, införande och användning av AS

2 Arbetsgång Projektförklaring – ämnesval, arbetsgrupp, idéer och frågor Handledning gruppvis Artikelutkast – konstruktiv opponering på rapporten Konferens – presentation av rapporten Läs igenom projektanvisningar för att erhålla specifik information

3 Arbetsgång Förstadie Förstadie Planera Planera Samla material Samla material Sortera Sortera Strukturera och Analysera Strukturera och Analysera Skrivstadiet Skrivstadiet Formulera Formulera Efterstadiet Efterstadiet Höja kvaliteten Höja kvaliteten Bearbeta Bearbeta Kritiskt granska Kritiskt granska Korrektur Korrektur

4 Seminarium 1 Rubrik, Sammanfattning och metod Tag telefon och epost-kontakt med företagets kontaktperson Tag telefon och epost-kontakt med företagets kontaktperson Bläddra i föregående års rapporter Bläddra i föregående års rapporter Välj ämne Välj ämne Max 200 ord för sammanfattning Max 200 ord för sammanfattning Läs igenom två andra sammanfattningar och kommentera Läs igenom två andra sammanfattningar och kommentera Lämna in kommentarer till de andra grupperna och sem.ledaren. Lämna in kommentarer till de andra grupperna och sem.ledaren.

5 Ämnen VAL Vem väljer affärssystem? Vem väljer affärssystem? Utmaningar i valprocessen och hur hanteras de? Utmaningar i valprocessen och hur hanteras de? Vad innebär det att välja ”rätt” AS – kan valet bli fel? Vad innebär det att välja ”rätt” AS – kan valet bli fel?INFÖRANDE Hur sker lärandet av affärssystem? Hur sker lärandet av affärssystem? Införande av AS – en investering i informationshantering eller en plattform för utveckling av verksamheten? Införande av AS – en investering i informationshantering eller en plattform för utveckling av verksamheten? Kritiska steg i införandeprocessen – raka spåret eller dyrköpt erfarenhet? Kritiska steg i införandeprocessen – raka spåret eller dyrköpt erfarenhet?ANVÄNDNING Vilken roll har affärssystemet vid användning av det? Vilken roll har affärssystemet vid användning av det? Aspekter på användning av AS – en jämförelse mellan att välja, införa och att använda AS’et Aspekter på användning av AS – en jämförelse mellan att välja, införa och att använda AS’et Uppföljning och utvärdering av AS-satsningar Uppföljning och utvärdering av AS-satsningar

6 Gruppindelning 3-5 personer i gruppen 3-5 personer i gruppen Gemensamma intressen o schema underlättar Gemensamma intressen o schema underlättar Tag och upprätta en hemsida för gruppen och skicka den till lenoh@ida.liu.se Tag och upprätta en hemsida för gruppen och skicka den till lenoh@ida.liu.se

7 Företag Reebok Scandinavia AB, Västervik: Göran Bergvall, Ekonomichef, tel 0490-84102 Johnson Metall AB, Örebro: Bo Femermo, IT-chef, tel 019-175138 Fergas AB, Linköping: Magnus Petterson, Ekonomi- samt IT-chef, tel 013- 356123 SKF Mekan AB, Katrineholm: Jan Nilsson, Logistikchef, tel 0150-74132 Ytterligare ett företag

8 Seminarium 2 Handledning När ni kör fast eller behöver råd När ni kör fast eller behöver råd Boka tid hos handledare Boka tid hos handledare Räkna med några dagars framförhållning Räkna med några dagars framförhållning Skicka gärna in material, spelar ingen roll om det är ofärdigt Skicka gärna in material, spelar ingen roll om det är ofärdigt

9 Hjälpmedel Rapportlathunden Rapportlathunden

10 Använda litteratur För att visa att området är av intresse För att visa att området är av intresse Ta fram teoretiska modeller Ta fram teoretiska modeller Empiriska resultat Empiriska resultat För metodutformning För metodutformning och stärka sina slutsatser. och stärka sina slutsatser.

11 Att referera Använda teorin: Använda teorin: Orlikowski (1992) har tagit fram en modell …. Denna artikel fokuserar på användning av tekniken inte utvecklingen. Beskriver sedan dess svagheter Utvecklar sedan modellen till att passa studiens syfte med hjälp av logisk argumentation och andra författare. (ibid) = den författare som stod innan (ibid) = den författare som stod innan Citat: Citat: ”Risken för en teknikstyrd utveckling av arbetslivet ligger snarare i att motiverade aktörer, på grund av bristande organisatoriska kunskaper, tilldelar tekniken en viss grad av ensartad betydelse än att detta skulle vara betingat av tekniken i sig” (Löwstedt, 1989b, s.10)

12 Seminarium 3 Rapportutkast max 5000 ord Försök att arbeta med helheten innan varje enskild del Försök att arbeta med helheten innan varje enskild del Empirin måste vara klar Empirin måste vara klar På områden som ni ännu inte känner er färdiga beskriver ni vad ni har tänkt göra På områden som ni ännu inte känner er färdiga beskriver ni vad ni har tänkt göra Ni ska individuellt även opponera skriftligt på en annan rapport Ni ska individuellt även opponera skriftligt på en annan rapport

13 Opponering – Reviewing Egen sammanfattning av artikeln Egen sammanfattning av artikeln Beskriv vad du har läst och har för erfarenhet Beskriv vad du har läst och har för erfarenhet Säg tydligt vad de ska göra, ”action-able” advice Säg tydligt vad de ska göra, ”action-able” advice Argumentera utifrån artikelns utgångspunkt Argumentera utifrån artikelns utgångspunkt Ge både övergripande uppfattning och specifika punkt- kommentarer Ge både övergripande uppfattning och specifika punkt- kommentarer Lista styrkorna med artikeln Lista styrkorna med artikeln Ge exakt hänvisning till vad du refererar till Ge exakt hänvisning till vad du refererar till Ge även kommentarer på bilder, tabeller Ge även kommentarer på bilder, tabeller Var ödmjuk och snäll Var ödmjuk och snäll Kolla litteraturen Kolla litteraturen Berätta vad de minst måste göra Berätta vad de minst måste göra Ge litteraturtips Ge litteraturtips

14 Bedöm, tex. Innehållet Innehållet Röd tråd Röd tråd Svarar slutsatser på syftet Svarar slutsatser på syftet Formaila Formaila Språket, flyt, begrepp, grammatik Språket, flyt, begrepp, grammatik Bidraget Bidraget Trovärdighet Trovärdighet

15 Konferens Inlämning av slutgiltig rapport och presentation Förbered er väl Förbered er väl Välj ut det intressantaste bidraget ni har gjort Välj ut det intressantaste bidraget ni har gjort Försök att hitta diskussionspunkter där det inte finns något klart svar och avsluta med dessa Försök att hitta diskussionspunkter där det inte finns något klart svar och avsluta med dessa

16 Målgruppen Rapporten till akademin Rapporten till akademin Studentkollegor Studentkollegor Andra forskare Andra forskare Presentationen till praktiken Presentationen till praktiken Fallföretagen Fallföretagen Leverantörerna Leverantörerna

17 Bedömningskriterier Röd tråd - inledning, syfte, metod, frågeställningar, referensram, empiri, analys och slutsatser. Röd tråd - inledning, syfte, metod, frågeställningar, referensram, empiri, analys och slutsatser. Referensramens gedigenhet eller fallbeskrivnings rikhet. Referensramens gedigenhet eller fallbeskrivnings rikhet. Artikelns bidrag till kursen med kreativt och/eller reflekterande resultat. Artikelns bidrag till kursen med kreativt och/eller reflekterande resultat. Presentationen av artikeln, både skriftligt och muntligt. Presentationen av artikeln, både skriftligt och muntligt.

18


Ladda ner ppt "Projekt Val, införande och användning av AS. Arbetsgång Projektförklaring – ämnesval, arbetsgrupp, idéer och frågor Handledning gruppvis Artikelutkast."

Liknande presentationer


Google-annonser