Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionssystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionssystem."— Presentationens avskrift:

1 Produktionssystem

2 System: Objekt förenade genom relationer

3 Produktionssystem: - ett system i vilket material, arbete och kapital matas in och varaor/tjänster kommer ut: Objekten i systemet består av bl a: maskiner människor Verktyg produkter Material Arbete Produkter Kapital

4 Beroende på vad slags problem som står i fokus kan ett produktionssystem ha olika omfattning:
Produkten: leveranstid flaskhalsar totalkostnad leveranssäkerhet alternativa leverantörer kundorderpunkt konstruktionsanpassning Företaget/organisationen beläggningsgrad produktionsstyrning orderkvantitet personalvård beslutsdelegering Maskinerna automatiseringsgrad lineuppläggning FMS NC-verkstad CIM

5 Historisk utveckling:
Styckvis produktion Partivis produktion Massproduktion Hantverk Manufakturindstri Adam Smith, 1776, ”Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”: Enterprise should be free to deal in open markets and labour should be divided

6 Uppdelning i elementaroperationer - tempoarbeten

7 Lineuppläggning: Fokus på: Produktionsflöde Standardisering av produkten Tempoarbete

8 Den funktionella verkstaden:
Fokus på: Maskinbeläggningen Arbetsuppläggningen Processerna Arbetsmätning

9 NC-verkstaden                                                                                                           John T. Parsons

10 linjärmotordrivna slider
Alltmer utvecklade NC-maskiner 6-axlighet linjärmotordrivna slider Smart uppbyggnad för att minimera slidrörelser

11 Ännu mer utvecklade NC-maskiner

12 Komplettbearbetande NC-maskiner

13 FMS, T.M. Williamsson 1968

14 FMS Cincinnati Variable Mission

15 Brister i flexibilitet

16 Cellulära system Flödesgrupp U-shaped cellular systems

17 Nutida huvudkoncept: Universalverkstad Yrkesfolk Flexibilitet
Produktverkstad Specialmaskiner Liner Flödesgrupper ”japanska ideal” Allmän verkstad NC-maskiner FMS CAD/CAM Flexibilitet

18 ”Japanska ideal” Ständiga förbättringar (Kaizen) Just in time
Ingen ”muda” dvs inget slöseri Överblickbarhet, självkontroll Inga fel ”lean” manufacturing

19 Ytterligare ideal: Lean automation Mass customization
Hyper Flexible Manufacturing Systems ”Factory in a Box”

20 Factory in a Box Mobilitet -tillverkning på flera orter -tillverkning hos underleverantör -teknikuppgradering Flexibilitet -upprampning -nedrampning -generalitet -ej typbundna verktyg Snabbhet -Färdig för insats direkt

21 Gemensam plattform med tillbehör
Luftkuddar Trefotsuppställning Lägesbestämning med touch trigger probe Kanske mätutrustning för ”mätstyrd montering”


Ladda ner ppt "Produktionssystem."

Liknande presentationer


Google-annonser