Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionssystem. System: Objekt förenade genom relationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionssystem. System: Objekt förenade genom relationer."— Presentationens avskrift:

1 Produktionssystem

2 System: Objekt förenade genom relationer

3 Produktionssystem: - ett system i vilket material, arbete och kapital matas in och varaor/tjänster kommer ut: Material Arbete Kapital Produkter Objekten i systemet består av bl a: maskiner människor Verktyg produkter

4 Beroende på vad slags problem som står i fokus kan ett produktionssystem ha olika omfattning: Produkten: leveranstid flaskhalsar totalkostnad leveranssäkerhet alternativa leverantörer kundorderpunkt konstruktionsanpassning Företaget/organisationen beläggningsgrad produktionsstyrning orderkvantitet personalvård beslutsdelegering Maskinerna automatiseringsgrad lineuppläggning FMS NC-verkstad CIM

5 Historisk utveckling: Manufakturindstri Hantverk Styckvis produktion Partivis produktion Massproduktion Adam Smith, 1776, ”Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”: Enterprise should be free to deal in open markets and labour should be divided

6 Uppdelning i elementaroperationer - tempoarbeten

7 Lineuppläggning: Fokus på: 1.Produktionsflöde 2.Standardisering av produkten 3.Tempoarbete

8 Den funktionella verkstaden: Fokus på: 1.Maskinbeläggningen 2.Arbetsuppläggningen 3.Processerna 4.Arbetsmätning

9 John T. Parsons NC-verkstaden

10 6-axlighet linjärmotordrivna slider Smart uppbyggnad för att minimera slidrörelser Alltmer utvecklade NC-maskiner

11 Ännu mer utvecklade NC-maskiner

12 Komplettbearbetande NC-maskiner

13 FMS, T.M. Williamsson 1968

14 Cincinnati Variable Mission FMS

15 Brister i flexibilitet

16 Cellulära system Flödesgrupp U-shaped cellular systems

17 Nutida huvudkoncept: Produktverkstad Specialmaskiner Liner Flödesgrupper ”japanska ideal” Allmän verkstad NC-maskiner FMS CAD/CAM Flexibilitet Universalverkstad Yrkesfolk Flexibilitet

18 ”Japanska ideal” Ständiga förbättringar (Kaizen) Just in time Ingen ”muda” dvs inget slöseri Överblickbarhet, självkontroll Inga fel ”lean” manufacturing

19 Ytterligare ideal: Lean automation Mass customization Hyper Flexible Manufacturing Systems ”Factory in a Box”

20 Factory in a Box 1.Mobilitet -tillverkning på flera orter -tillverkning hos underleverantör -teknikuppgradering 2.Flexibilitet -upprampning -nedrampning -generalitet -ej typbundna verktyg 3.Snabbhet -Färdig för insats direkt

21 Gemensam plattform med tillbehör Luftkuddar Trefotsuppställning Lägesbestämning med touch trigger probe Kanske mätutrustning för ”mätstyrd montering”


Ladda ner ppt "Produktionssystem. System: Objekt förenade genom relationer."

Liknande presentationer


Google-annonser