Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid User centered design, usability, quality-in-use, participatory design, heuristics, interface guidelines, task analysis,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid User centered design, usability, quality-in-use, participatory design, heuristics, interface guidelines, task analysis,"— Presentationens avskrift:

1 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid User centered design, usability, quality-in-use, participatory design, heuristics, interface guidelines, task analysis, personaes, user profiles, GOMS, context, goal, usability principles, mental model, input device, output device, ergonomics, affordance, visual perception, scenario, prototype, requirements, think-aloud, storyboard, design language, hawthorne, cognitive walkthrough, contextual inquiry, haptics, hearing, memory, affinity diagram, hierarchical task analysis, information architecture, metaphors, agents, navigation

2 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Användbara system vt2007 Stefan Holmlid, steho@ida.liu.se

3 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

4 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

5 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

6 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Användbarhet… … har ingenting med sunt förnuft att göra Det sunda förnuftets strategi har hittills genererat tex

7 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

8 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

9 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

10 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Unfortunate white space Please, do not put any merchandise here! The hatch opens automatically

11 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

12 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Eller Murphy’s design principle If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it. don't make a two-pin plug symmetrical, then label it “THIS WAY UP”; if it matters which way it is plugged in, then you make the design asymmetrical

13 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Några länkar http://www.netliferesearch.com/files/kalender _2006_eng_A3.pdfhttp://www.netliferesearch.com/files/kalender _2006_eng_A3.pdf http://www.designbyfire.com/?p=4

14 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Pågående förändringar Agila utvecklingsmetoder Krävande kunder

15 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Pågående förändringar

16 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Användbarhet i användningen inte i produkten!

17 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Alltså En kvalitetsegenskap! Användbarhet är ingen objektivt observerbar, inneboende produktegenskap som färg eller funktion. Användbarhet uppstår i användning Vi designar inte bara en produkt vi designar ett bruk

18 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Du skall lära dig…

19 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid …för att inte fastna

20 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Du skall lära dig… Rådgivaren ska i kundmötet kunna göra kontoavslut på 10 sekunder. Rådgivaren ska inte kunna avsluta ett konto av misstag.

21 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid …för att tydliggöra Det skall vara möjligt att göra kontoavslut Kassasystemet skall vara effektivt

22 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Du skall lära dig…

23 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid …för att förbereda

24 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Du skall lära dig…

25 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid …för att möjliggöra

26 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Du skall kunna…

27 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid …så du kan ställa krav

28 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Kursens upplägg Hela terminen Föreläsningar Ett projekt (grupper om 4) –Period 1: Pappersprototyp –Period 2: Interaktiv prototyp Individuella uppgifter (minst tre) Seminarier Lektioner

29 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Föreläsningar V3, Fre, 8-10 PACT & användbarhet (kap 1-4) Stefan Holmlid V4, Tis, 13-15 Interaktionstekniker (kap 6) Per Ola Kristensson V9, Tis, 15-17 Krav och scenarier (kap 8-10) Stefan Holmlid V12, dag, tid Visuell kommunikation (kap 5) Mattias Arvola V16, dag, tid Utvärdering och prototyping (kap 11-12) Stefan Holmlid

30 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Projektet, mål Omdesign av befintligt system Tex MP3/mediespelare, Självscanningssystem i matvarubutik, Biljettautomater, Tidsbokningssystem (Campushallen, frisör, etc), Resebokningssytem (Automater, internet, etc) Starthandledning Underlaget finns på kurswebben

31 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Projektet, upplägg Arbetet i projektet stöds av lektioner och avstämningar Lektion 1: Pappersprototypning Lektion 2: Användbarhetsmål Lektion 3: Användbarhetsutvärdering

32 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Individuella uppgifter Tre obligatoriska individuella uppgifter Delas ut i samband med seminarierna Deadline 1 vecka senare Feedback ytterligare 1 vecka senare

33 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Seminarierna Är en förberedelse för de individuella uppgifterna Var påläst! Förbered med att göra Challenges ur kapitlen

34 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Examination Projektet Individuella uppgifter 3: Godkänt projekt, och individuella uppgifterna från seminarierna 4: som betyg 3 + 5 ytterligare övningar ur boken, 1 ur vardera kapitlen 2, 3, 6, 9, 12 5: som betyg 4 + 5 ytterligare övningar ur boken, 1 ur vardera kapitlen 3, 6, 9, 11, 12

35 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

36 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Informationsbehov Användares och intressenters mål och intentioner Användningskontext (användare, uppgifter, utrustning, miljöer) Arbetsuppgifter och mål Tekniken som används för att realisera detta Mål eller faktiska värden för ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i aktuell situation

37 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Användbarhet ISO 9241-11 (ej citat) Ett användbart gränssnitt är anpassat för att specifika användare i en specifik arbetssituation ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt

38 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Användbara gränssnitt Speglar välbekanta och smidiga arbetsflöden Stödjer användarnas sätt att lära sig Är kompatibla med arbetsmiljön Bygger på ett för användarna bekant koncept

39 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Användbara gränssnitt (forts.) Har konsekvent presentation (layout, ikoner, interaktioner) vilket gör dem pålitligare, säkrare och lättare att lära sig Använder ett språk som är bekant för användarna eller lätt att lära sig

40 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Bortom arbetet Spel, mobiltelefoner, PDA:er, små smarta prylar, datorbaserad läromedia, saker hemma, saker att bära på sig. Vad är viktigt för dig med din favoritpryl?

41 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid ISO-definitioner av användbarhet Begriplighet Lärbarhet Hanterbarhet Attraktivitet (ISO/IEC FDIS 9126-1) Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt, och för användaren tillfredställande sätt. (ISO/IEC 9241-11)

42 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Användbarhet i kravspecar Finns paradoxalt nog under ”icke-funktionella” krav Hanteras ofta i hierarkisk nedbrytning i flera steg, som alla andra krav Saknar ofta fanbärare i delar av denna nedbrytning Saknar ofta den rigorösa formella testning som annan kravuppfyllnad utsätts för

43 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Fler definitioner av användbarhet L ärbarhet E ffektivitet A ttityd F lexibilitet Shackel 1986 R elevans E ffektivitet A ttityd L ärbarhet Löwgren 1993

44 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Mätbarhet och avgörbarhet I användbarhetskonstruktion är det viktigt att användbarhetskriterierna är mätbara. Men tillfredsställelse är svårare att mäta! Kriterierna ska åtminstone vara avgörbara!

45 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Vi jobbar vidare med ISO! Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt, och för användaren tillfredställande sätt.

46 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Ändamålsenlighet Hur väl klarar användaren av uppgiften? Andel lyckade genomföranden Antal problem som användaren stöter på Resultatets kvalitet

47 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Effektivitet Ändamålsenlighet per resursenhet Resurser: –Tid –Ansträngning –Antal handlingar –Kognitiv arbetsbelastning –Inlärningstid = tiden det tar att uppnå en viss effektivitet

48 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Tillfredsställelse Hur mycket användaren gillar att använda systemet Hur nöjda är de egentligen på en skala? Hur stor andel av användarna är tillräckligt nöjda?

49 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Lärbarhet Enkel att lära sig Snabbt i operativt bruk med minimal undervisning Inlärningskurvor ser olika ut! Walk up and use vs. Adobe Photoshop

50 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Specifikation av användbarhet Användbarhets- kriterium i mått –t.ex.: effektivitet i andel lyckade genomföranden per minut I sämsta fall Lägsta acceptabla nivån Planerad nivå I bästa fall Nuläge

51 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Från det generella till det specifika Generella (abstrakta) användbarhetsmål: –Rådgivaren ska i kundmötet kunna göra kontoavslut fortare än idag. Specifika (konkreta) användbarhetsmål: –Rådgivaren ska i kundmötet kunna göra kontoavslut på 10 sekunder. –Rådgivaren ska inte kunna avsluta ett konto av misstag.

52 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Mått Mål Kriterium Värdering

53 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Användare

54 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Användare Mått Mål Kriterium Värdering

55 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Hur gör man då? Intervjuer Observation Tester Analys Enkäter Kriterier sätts inte av användbarhets- experten eller av användaren utan av dem tillsammans!

56 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Iterativ utveckling

57 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Är det verkligen så enkelt? Består det viktiga i bruket av alla system av effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse? Ta steget tillbaka och fråga dig och användaren vad som gör en viss artefakt bra att använda.

58 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Andra brukskvaliteter (användbarhetskriterier?) Korrekthet Gemenskap Sällskap Identifierande/ differentierande Nöje Spelbarhet Utmaning Välbehag Skönhet Överraskning Övertalning Förståelse

59 HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Hur då nu då? Ta reda på vad det innebär för den som skall använda systemet att det är tex Lärbart, och hur viktigt det är Formulera Kriterier och Mål som en del av kravarbetet Stäm av dessa med användarna Bygg och utvärdera prototyper och modeller av användningen, så att ni vet att ni är på väg åt rätt håll


Ladda ner ppt "HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid User centered design, usability, quality-in-use, participatory design, heuristics, interface guidelines, task analysis,"

Liknande presentationer


Google-annonser