Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bra och dålig design Vad utmärker en lösning med hög användbarhet? Frukostseminarium 19 april.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bra och dålig design Vad utmärker en lösning med hög användbarhet? Frukostseminarium 19 april."— Presentationens avskrift:

1 Bra och dålig design Vad utmärker en lösning med hög användbarhet? Frukostseminarium 19 april

2 Om inUse •Skandinaviens största specialistbolag inom användbarhet •22 25 medarbetare •Unika på Effektstyrning ®

3 På gång just nu Interaktionsdesign för nya medlemstjänster Intranät Effektstyrning för Nationell IT-strategi för vården

4 Mer på gång i Stockholm Expertgranskningar: Utbildningsplattform för gymnasieskolan Stockholm.se: Målgruppsanalyser och personor

5 Bra och dålig design Frukostseminarium 19 april Jonas Söderström

6 Vad karaktäriserar en bra webbplats eller IT-lösning? •Att den blir använd! •Nyttan uppstår i användningen

7 Vad utmärker en lösning med hög användbarhet?

8 Användbarhet är ett kvalitetsmått på ett slutresultat ”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang.” ISO 9241-11

9 Användbarhet beror av fem kvalitéer Lätt- lärd Effektiv Lätt att minnas Minska antalet fel Nöjda användare (Jakob Nielsen)

10 Men räcker det att ett system är användbart? Två skilda saker: •Usable –> kan jag använda den? •Useful –> skulle jag använda den?

11 ”Usable” •Hittar jag var material finns? •Förstår jag hur knappar funkar? •Är navigeringen konsistent? •Är felmeddelanden begripliga? •Ger programmet feedback på vad jag gör?

12 ”Useful” •Har jag faktiskt tillräcklig nytta av det, i mitt arbete / liv / verksamhet …? •Finns det andra, invanda sätt att göra samma sak? •Spelar det någon roll om jag använder det? •Användarens mål, motiv, motivation, alternativ…

13 En sammanvägning usability could I use it? user experience användningkvalitet usefulnesswould I use it? +

14 Hur designar man för användningskvalité? Tre sorters design

15 grafisk design att se och gilla

16 Grått som novemberhimlen

17 Det är smart att vara glad!

18 Skönhet är viktigt •Människor blir på bra humör av vackra saker •När de är på bra humör har de lättare att lösa problem … •… särskilt när lösningen kräver kreativitet. •Skönhet = användbarhet (Donald Norman 2004)

19

20

21 grafisk design informations- design att se och gilla att hitta och förstå

22 Informationsdesign Handlar om att göra det enkelt att… –förstå och tolka –hitta –hitta tillbaka –kunna spara information –kunna dela information

23 IT-system brister i informationsdesign •Sådant som används ”naturligt” i t.ex. tidningar –Rubriker som ger förståelse –Framhäva viktigaste delarna –Struktur som skiljer delar från varandra –Sammanhang för informationen –Tydlig läsföljd och -riktning (för användaren) … (forts)

24 … saknas ofta eller är vilseledande i digitala system Svårt med överblick och arbets- ordning

25 Två knappar på min förra telefon •Gå i fängelse! •Dra åt skogen!

26 Hur många helgdagar? •I en vanlig kalender är vardagar svarta och helgdagar röda. •Men i mitt tidrapporterings- system … •Utnyttjar inte förförståelse

27 En adress … •… skrivs normalt med postnr och postadress på samma rad •Postnummerfält förväntas vara kort •Utnyttjar inte förförståelse! •Rätt lösning sparar också utrymme.

28 För mycket etiketter: Ett klockrent exempel

29 grafisk design informations- design interaktions- design att se och gilla att hitta och förstå att göra och handla

30 Vem släckte ljuset?

31 Bruks- anvisning, och bruks- anvisning för bruks- anvisningen

32 Fel arbetsflöde: adresskatalog •Vi är så vana vid att arbeta från vänster neråt till höger

33 Alla gjorde fel! •Vad hände? •Alla användare klickade ”Avsluta”!

34 •Kolumner som jämförs ligger långt ifrån varandra •Kan inte ses samtidigt •Användaren måste hålla data i huvudet För mycket data: Läs upp allt ur databasen

35 grafisk design informations- design interaktions- design Gränssnitt att se och gilla att hitta och förstå att göra och handla

36 Färg, form, typografi, känsla, snabbhet Skärmtitlar, rubriker, etiketter disposition, länkar, sökning Formulär, knappar, varukorg, radio- knappar

37 grafisk design informations- design interaktions- design Reklamwebbar Myndigheter, organisationer E-handel, webb- applikationer

38 3 x design i samverkan

39

40

41 Hur verkar det? Börjar använda Var finns det jag behöver? Låt mig göra vad jag ska Fult, svårläst – ger upp Kan inte hitta – ger upp Kan inte utföra – ger upp

42 Börjar använda Kan inte hitta det jag söker Kan inte göra det jag ska Fult, svår- läst

43 Lätt att ändra? •Grafisk design kan i många system ändras snabbt: mallar, style sheets •Informationsdesign – kan ändras men tar tid och måste ofta göras manuellt •Interaktionsdesign – stora kostnader, om det över huvud taget kan ändras

44 Vad läggs tid, pengar och ansträngningar på? •Mycket jobb läggs på grafisk design •Informationsdesign – policy? •Interaktionsdesign – vet någon vad det är? –Blir ofta till ad hoc utan riktlinjer eller styrning –Görs av tekniker, inte designers

45 Vad kan kosta dig mest? •Dålig interaktionsdesign har störst potential att skada ett varumärke och relationen med medarbetare eller kunder. •Ändå läggs det ner osannolikt lite pengar på interaktionsdesign… •… men stora summor på grafisk design.

46 Hur kan man avgöra vad som är en bra webbplats / IT- lösning, och vad som inte är det? Det kan du inte! Du måste använda användarna!

47

48 Varför måste vi observera i användning? •Bailey bad 81 designers att i förväg värdera fyra system för användare som de själva InterfaceRatingPerformance A 4 1 B 3 2 C 1 3 D 2 4 95% valde ett system annat än det de presterade bäst på.

49 Användarna värderade sju system innan användning

50 Svårt att förutse! •Designers kan inte förutse användarnas prestation utifrån egen analys, eller genom att fråga sina kollegor! Bailey 1993 Dillon & Black 2000

51 Skönhet är viktigt för att få användning… •Människor reagerar positivt på snyggt utseende – även om funktionen är sämre! •Det positiva intrycket består, även när de använt ett dåligt/sämre gränssnitt en tid. (Andrew Dillon 2000) •”First impression lasts!”

52 Antal fel Dagar Snyggt Användbart

53 Så ”användbarhet” spelar ingen roll?

54 Användbarhet är viktigt för prestation - och därigenom effekten! Antal fel Dagar Snyggt Användbart

55 Alltså: •Nytta uppstår i användningen •Användbarhet + relevans = användningskvalitet •Grafisk design – viktig för det spontana intrycket, acceptansen •Informationsdesign – vanligaste felen •Interaktionsdesign – värsta konsekvenserna •Måste testa design i verklig användning!

56 jonas.soderstrom@inuse.se Frågor? Tack!

57 Nästa seminarium •Konferens i juni •Fler frukostseminarier i höst

58 •Skandinaviens största användbarhetsevent 2007 •350 deltagare, framstående talare från USA och Europa •Seminarier och workshops –Strategic Experience Design: Beyond Customer Satisfaction –Playful Interaction Designs –Designing for the segment of one –Creating and using effect maps www.businesstobuttons.com

59 Tack så mycket! www.inuse.se www.inuseful.se www.businesstobuttons.com

60 2: Det är svårt att göra eskimåsvängar •… också i digitala system •När något går fel, är det svårt att komma rätt •Måste hålla användaren ”på rätt köl” från början!

61

62

63 Några viktiga saker om användare

64

65

66 För att veta något om användarnas prestation måste vi testa användarnas prestation!


Ladda ner ppt "Bra och dålig design Vad utmärker en lösning med hög användbarhet? Frukostseminarium 19 april."

Liknande presentationer


Google-annonser