Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förenkla för företagen Företagsträffar Hösten 2011 7, 9 och 11 november, Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förenkla för företagen Företagsträffar Hösten 2011 7, 9 och 11 november, Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Förenkla för företagen Företagsträffar Hösten 2011 7, 9 och 11 november, Malmö

2 Regeringens handlingsplan, 2009/10

3 Motiv 25 procentsmålet. Minska de problem företagen upplever i sina kontakter med myndigheter. Ökat genomslag för förenklingsarbetet på lokal och regional nivå. Bredda, utveckla och fördjupa förenklingsarbetet. Regeringen tar fram ett program som kan utgöra en plattform på regional och lokal nivå.

4

5 Uppdrag till Kronoberg 2010 …att i samverkan med övriga länsstyrelser utarbeta ett förslag om hur länsstyrelsernas framtida arbete med regelförenkling bör utformas…

6

7 Länsstyrelsen i Kronoberg föreslår… -en allmän informations- och kompetenshöjande insats -specifikt riktade åtgärder för särskilda utvalda prioriterade verksamhetsområden -att regeringen ger en av länsstyrelserna i uppdrag att samordna och särskilt bevaka hur arbetet fortskrider -att Tillväxtverket får i särskilt uppdrag att stödja denna samordnande länsstyrelse

8 Fyra prioriterade områden Landsbygdsutveckling Miljöfarlig verksamhet Fornminnen Jordbruksstöd Miljöfarlig verksamhet

9 För industriföretag har under året tagits följande initiativ: Länets tillståndspliktiga företag har bjudits in till dialog om bl.a.: –På gång inom Sverige och EU –Miljöfarlig verksamhet i den fysiska planeringen –Prövning av miljöfarlig verksamhet –Länsstyrelsernas arbete med regelförenkling –Miljömål, klimat och energi –Handläggningstider –Former för samverkan framöver Nästa år planeras branschvisa träffar med likartat upplägg. Från och med 1 januari 2011 använder alla medarbetare på Miljöskydd Industri ett egenutvecklat verktyg för att påskynda handläggningstiderna. Intern analys avseende handläggningstiderna för miljöprövningsärenden har gjorts, ett antal förbättringar föreslås. Inom ramen för ett länsstyrelsegemensamt projekt har arbete inletts som under 2012 kommer att mynna ut i nya e-tjänster.

10 FÖRENKLA PÅ RIKTIGT! Länsstyrelserna i samverkan ! ! Uppdrag till alla länsstyrelser 2011-2014

11 Syfte Syftet med insatserna är att förenkla företags myndighetskontakter och därmed bidra till regeringens mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag ! ! Förenkla på riktigt!

12 ! ! Prioriteringar När insatser övervägs Ökad transparens i handläggningen Kortare handläggningstider Förutsättningar för små företag i kritiska skeden Exempelvis etablering, expansion, flytt etc.

13 Samordnande Länsstyrelse i Kronoberg & Tillväxtverket Samverkan på lokal, regional och nationell nivå 21 Länsstyrelser 290 Kommuner Nationella och regionala statliga myndigheter Företrädare för näringslivet

14 Företagarperspektivet och fortsatt dialog Vi vill gärna ha era synpunkter! magnus.schonning@ lansstyrelsen.se 040/044-25 24 70 076 840 12 20


Ladda ner ppt "Förenkla för företagen Företagsträffar Hösten 2011 7, 9 och 11 november, Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser