Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Friktion- viktigaste funktion för trafiksäkerhet Bristande friktion bidragande faktor i 10 % av alla MC-olyckor på torr väg. Källa: STRADA Grus i 12 %

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Friktion- viktigaste funktion för trafiksäkerhet Bristande friktion bidragande faktor i 10 % av alla MC-olyckor på torr väg. Källa: STRADA Grus i 12 %"— Presentationens avskrift:

1

2 Friktion- viktigaste funktion för trafiksäkerhet Bristande friktion bidragande faktor i 10 % av alla MC-olyckor på torr väg. Källa: STRADA Grus i 12 % av MC-olyckorna enligt Bilsport & MC Vanlig olycksorsak: åtgärder av entreprenör Entreprenören - brister i skyltning Entreprenören - brister i sopning och kontroll TrV kundtjänst – ”skyltning inte ett krav” Rapporter från allmänhet kommer inte till ansvariga Bara 10 av 162 MC- och mopedförare fick rätt

3 Friktionsfaktorer i MC-olyckor, STRADA 2003-2010 MCBil Totalt76379600 Grus/grusväg 482255 Rullgrus/lösgrus 187 12 Olja/oljespill 62 0 Linje 48 0 Markering 11 0 Lagning 5 0 Spricka 1 0 Blödande asfalt 2 0 I var tionde MC-olycka på torr vägbana nämns friktionsfaktorer i polisrapporter! Mörkertal?!

4 Ny hal beläggning Bidrar till dödade och svårt skadade på MC varje år Viktigt med varningsskyltar i avvaktan på åtgärd, gärna skylt ”Halt vid regn” på ny asfalt! Välj material med maximal friktion – problem verkar öka Stort behov av kontroll Friktionsmätningar bör göras innan trafik släpps på och efter olyckor - görs inte idag!

5 Dålig friktion och räcken

6 Citat ur insatsrapporten Hagsta 12 juli 2012: Förare kastas efter sladd in i vajerräcket, dör sannolikt omedelbart Armen slits av och får sökas med hundpatrull Vägbanan saneras från MC-delar och kroppsvätskor Förslag RT: Utbilda MC-förare i halkkörning och montera räcken som man inte dödas av SMC:s förslag: Välj räcken med omsorg – undvik vajerräcken. Sörj för godkänd friktion. Förlåtande sidoområden istället för sidoräcken

7 Hur jobbar man i andra länder? Andra lagningsmetoder än snabel- lagning Max längd på snabellagning och särskild skyltning för MC Friktionsmätningar året om Friktionsmätningar efter döds- olyckor. Snabb åtgärd vid behov Särskild tillsynsmyndighet Friktionskrav som i Sverige (0,50) Öronmärkta pengar för MC-säkerhet

8 Vägräcken i andra länder Vajerräcken är förbjudna i DK, N och NL och används sällan i andra länder, p g a skaderisk Regler finns för användande av underglidningsskydd (P, ES, N, D) Öronmärkta medel för utbyte av befintliga räcken och installation av nya räcken(F, ES, P, N, D) Två Nollvisionsvägar för MC i Norge

9 Förslag från SMC Hur kan säkerheten öka för motorcyklister? 1.Tydliga krav och riktlinjer från väghållaren 2.Oberoende tillsynsmyndighet 3.Kontroll av annan part än entreprenör 4.Tydligare väghållaransvar – kollektiv ansvarslag 5.Fungerande rapportering kan förebygga olyckor Samarbete - ett måste för att nå etappmålet!


Ladda ner ppt "Friktion- viktigaste funktion för trafiksäkerhet Bristande friktion bidragande faktor i 10 % av alla MC-olyckor på torr väg. Källa: STRADA Grus i 12 %"

Liknande presentationer


Google-annonser