Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun …där människan står för kraften tillsammans med skogen, vinden och vattnet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun …där människan står för kraften tillsammans med skogen, vinden och vattnet."— Presentationens avskrift:

1 SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun …där människan står för kraften tillsammans med skogen, vinden och vattnet.

2 SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun Statistik i korthet Sollefteå kommuns area 5 500 km² 1 9 648 00 invånare, Sollefteå ca 8 000 invånare Antal företag ca 1 100 Kommunen största arbetsgivaren Barn och ungdomar (antal ) Grundskolan 1900 Gymnasiet 660 till andra kommuner 200 från andra kommuner 144

3 SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun ANDT konferens Söråker 2014-04-14 2012-12-12 Samarbetsavtal med länsstyrelsen - utveckla ANDT- och brottsförebyggande arbete Styrgrupp Samordnarfunktion Utforma ANDT-policy KF 2014-02-24 Kartläggning, enkäter Kompetensutveckling, nätverk Genomförandeplan - pågår

4 SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun ANDT-kartläggningen KS 2014-02-11 Nationella ANDT-strategin 2011-2015 Mål kopplade till kommunens verksamhet Tillgång till narkotika, doping, alkohol och tobak ska minska Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika doping tobak Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och doping eller alkohol och tobak ska minska Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalité

5 SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun Mål - En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn Plan finns för tillsyn av tobak- och alkohol Under 2013 24 tillsyner ang alkohol, 2 tillsyner på folköl, tobak. Tillsyn av rökfria skolmiljöer Tillsyn av läkemedel Tillsyn av e-cigaretter (under 2014 ) Utbildning till restauranger, affärer, kiosker m.fl Tillsyn sker ofta samordnad mellan polis, skatteverket och kommunen ( alkoholhandläggare, miljöinspektörer )

6 SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun Mål- Barn ska skyddas mot skadliga effekter av ANDT Familjeteam Socialförvaltningen skolans elevhälsovård Vita Villan – behandlingsenhet mot missbruk CRM-enkäten angående generellt föräldrastöd visar att det sker många aktiviteter men mera samsyn och struktur behövs !

7 SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun Mål - Antalet barn och unga som använder narkotika, dopnings- medel, debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska minska Narkotika enligt CAN enkäten 2013 åk 9, gy 2 5 % i åk 9 ”använt narkotika senaste 12 månader ” - länet Västernorrlands län - lägre än riket totalt Cannabis vanligast Dopning enligt CAN-enkäten 2013 åk 9, gy 2 1 % i åk 9, gy 2 ”använt anabola steroider ” – länet Kosttillskott !!! PRODIS - Dopingnätverk ”Krafttag Sollefteå ”

8 SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun

9

10 Mål Antalet barn och unga som använder narkotika, dopningsmedel, debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska minska Tobak / Snus (CAN våren 2013 ) Andelen rökare minskar i åk 9, gymnasiet åk 2 men.. näst högst i länet, Snus åk 9 näst högst Aktiviteter Tobaksfri Duo – alla elever i åk 6 ska erbjudas delta Tillsyn Tydliga policies, regler (skolan, fritidsgårdar, kommunala lokaler, föräldrastöd ) Hjälp att sluta Rökfri arbetstid – förebilder

11 SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun Mål - Antalet barn och unga som använder narkotika, dopningsmedel, debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska minska Alkohol (CAN- våren 2013 ) Färre ungdomar dricker alkohol och i länet jfr med riket men… Åk 9 högst i länet, gymnasiet åk 2 lägst. Riskkonsumenter finns Aktiviteter Tänk-Om – aktiviteter ex samarbete med Sollefteå Hockey Vuxna på stan – frivilligorganisation Tydliga policies, regler (skolan, fritidsgårdar, kommunala lokaler ) Föräldrastöd Drogfria miljöer

12 SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun Genomförandeplan 2014-15 – prioriteringar Tobak - elever i åk 6 erbjuds Tobaksfri – Duo Stärka fritidsgårdarnas arbetet med ANDT Gemensam organisation skapas för folkhälsa, ANDT, BRÅ, våld i nära relationer

13 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN CRM – mäter läget i organisationen 2014 9. Organisationer äger,driver, utvecklar 8. Bevarande, förbättrar tjänster 7. Stabilisering, vill veta mera, ha metoder 6. Igångsättning..chefer har vaknat 5. Förberedelser, nyckelpersoner planerar- stöd fr ledning 4. Förplanering, börjar fundera på möjligheten….. 3. Låg medvetenhet, annat är viktigare hört talas om … 2. Förnekelse 1. Ingen medvetenhet


Ladda ner ppt "SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun …där människan står för kraften tillsammans med skogen, vinden och vattnet."

Liknande presentationer


Google-annonser