Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A= Alkohol N= Narkotika D= Droger T= Tobak Antaget av kommunstyrelsen 2013-06-11 § 90.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A= Alkohol N= Narkotika D= Droger T= Tobak Antaget av kommunstyrelsen 2013-06-11 § 90."— Presentationens avskrift:

1 A= Alkohol N= Narkotika D= Droger T= Tobak Antaget av kommunstyrelsen 2013-06-11 § 90

2 VADHURNÄRSAMVERKANANSVARUPPFÖLJNING Tillsyn på serveringsställen och detaljhandel med folköl Tillsynsplan uppdateras och planeras Uppdatering sker i november innan kommande år och vid behov Alkoholhandläggare Tillsynsmän Polis Ordningsvakter KS Alkoholhandläggare Tillsynsmän Polis Tillsynsprotokoll lämnas in till KS. Årliga träffar med berörda Utbildning i ansvarsfull alkoholservering Folkhälsorådet/ BUSK gör underlaget och utbildnigen sker på orten Under våren 2013 och sedan vartannat år Länsstyrelsen Alkoholhandläggare Polis Tillsynsmän Småkommunsprojekt Tillståndshavare Länsstyrelsen Alkoholhandläggare Utvärdering från deltagare Drogvane undersökningen ÅrligenSkolan Förebygganderåd i Skellefteå = FRIS RektorResultatet ska kommuniceras ut till berörda och inlämnas till alkoholhandläggare Rattfylleri ska minska med 50% till 2014 jämfört med 2010 Poliskontroller Info föräldra möten konsekvenser ungdomar och motorfordon Drogvaneunder sökningen LöpandePolis Skola PolisInformation hämtas från polisen Statistik Antalet omhändertagna enligt LOB ska minska med 50% till 2014 jämfört med 2010 Vid riskkvällar och debut kvällar sker förverkan av alkohol Polis IFO Fritidsgård Ideé buren sektor Föreningsliv Polis IFO Information hämtas från polisen 2

3 VAD HURNÄRSAMVERKANANSVARUPPFÖLJNING Utbildning i föräldrastöd ABC Effekt Under 2013 och därefter löpande Länsstyrelsen Småkommunprojekt Samordnare Skola Barnomsorg Landsting Länsstyrelsen – utbildningsansvarig Samordnaren Skola Barnomsorg Utvärdering av utbildningen lämnas in till samordnaren efter Planering av genomförande för föräldrastöd Möte med gruppledarna Så snart de är utbildade, nätverksgrupp småkommuns projekt Samordnaren Gruppledarna SamordnarenUtvärdering lämnas in efter första genomföra omgången FältverksamhetPersonal finns tillgänglig ute på fältet vid risk och debut helger förverkan av alkohol Danser på folketshus Skolavslutning Danser på Talludden Holmen Gungar Skolavslutning Rock out wild Polis, samverkans ök IFO Fritidsgård Arrangörerna Ideéburen sektor Föreningsliv Kommunala beslutsfattare BUSK IFO Polis Lägesrapporter inlämnas till samordnaren efter varje avslutad insats Upprätthålla lokala ordningsstadgan Förverkan av alkohol Särskilda insatser vid riskhelger PolisLägesrapporter inlämnas till samordnaren efter varje avslutad insats Drogfria mötesplatser ska erbjudas ungdomar Regelbundet öppet- hållande på fritidsgården och förstärkta insatser vid arrangemang Löpande Vid risk och debut helger Fritidsgård Ungdomar Arrangörer Kommunstyrelsen Förvaltningschefer Fritidsgården Lägesrapporter inlämnas till samordnaren efter avslutat arrangemang 3

4 VADHURNÄRSAMVERKANANSVARUPPFÖLJNING Information. Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter av alkohol, narkotika doping och tobak Information ut till föräldrar, elever, personal m fl om kommunens drogpolicy, tobakspolicy, rökfria skolgårdar, tobaksfri duo, Effekt Via föräldra möte, mail, sms Schoolsoft Hösttermin samt löpande under året Skola Samordnare Tobakshandläggare Polis Skolkurator Skolsköterska Skola Personalsekreteraren Skolan lämnar in rapport efter avslutad information till samordnaren Rapportering från ordningsvakter Polisen skickar in rapporterna till alkohol- handläggaren LöpandeOrdningsvakter Polis Alkoholhandläggare PolisÅrligt möte med polis, alkohol- handläggare och ordningsvakter 4

5 VADHURNÄRSAMVERKANANSVARUPPFÖLJNING OpinionsbildningUtveckla en långsiktig mediestrategi med syfte att stärka det opinionsbildande arbetet inom ANDT och brotts- förebyggande arbetet LöpandeLänsstyrelsen FHI Småkommuns- projekt Samordnaren SamverkanFörstärka och utveckla den struktur som finns för förebyggande arbete inom kommunen 2013 06 24 Kommun fullmäktige Länsstyrelsen Projektgruppen Busk Folkhälsorådet Samordnaren Småkommuns- projektet Kommun- styrelsen Utvärdering av de rapporterna som inkommit under året 5

6 VAD HURNÄRSAMVERKANANSVARUPPFÖLJNING Nyrekrytering till narkotika missbruk ska minska Samverkans- grupp skola, polis och IFO startas upp med regelbundna träffar Orossamtal Våren 2013Skola Polis IFO Polis Övergripande rapport lämnas in till alkoholhandläggare i januari 2014 Riktad info till olika målgrupper Polisen informerar på föräldramöten och andra träffar, vikten av underrättelse LöpandePolis Skola IFO VLL Skolan bjuder in Tillgången av narkotika ska minska Polisen besöker skolor och informerar om brott och straff, samt spontanbesök på skolor och fritidsgård Löpande under året, samt vid behov och utifrån skolans planering Polis Skola Fritidsgård Polis Skola Fritidsgård Info om IFO:s verksamhet ut till föräldrar, elever och personal Information på föräldramöte och till elever samt personal Hösten 2013IFO Skola Lärare Skolan bjuder in 6

7 VADHURNÄRSAMVERKANANSVARUPPFÖLJNING Minska tobaks- användande för alla medborgare Tobaksfri Duo Tobakspolicy Info från VLL Hösten 2013Skolkurator Skolsköterska Folktandvården Samordnare Lärare Förvaltningschefer Enhetschefer Skolkurator Förvaltningschefer Enhetschefer Planering av hur man tänkt använda sig av tobakspolicyn samt resultatet av frågan inlämnas till samordnare inlämnas till samordnaren efter genomförandet Tobakstillsyn1 gång/årTobakshand- läggaren Samordnare Polis Tobakshand- läggaren Erbjuda hjälp att sluta bruka tobak Medarbetar- samtal Löpande Kommun Landsting Kommunalråd Kommunchef Förvaltningschefer Enhetschefer Planeringen av aktiviteten samt årlig rapport om antal som erbjudits hjälp inlämnas till samordnaren efter genomförandet Tobaksfria skolgårdar och arbetsplatser Information om tobakslagen och kommunens tobakspolicy, även till Älvbrinken och SFI Föräldramöte hösten 2013 Tobakshandläggare Skolan Tillsynsrapporter inlämnas till samordnaren 7


Ladda ner ppt "A= Alkohol N= Narkotika D= Droger T= Tobak Antaget av kommunstyrelsen 2013-06-11 § 90."

Liknande presentationer


Google-annonser