Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte med HSN 6 & 8. Borås 111208 Oral Cares uppdrag Organisation Reformen Upphandlingen Informationsarbetet Dagliga problem Framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte med HSN 6 & 8. Borås 111208 Oral Cares uppdrag Organisation Reformen Upphandlingen Informationsarbetet Dagliga problem Framtiden."— Presentationens avskrift:

1

2 Möte med HSN 6 & 8. Borås 111208 Oral Cares uppdrag Organisation Reformen Upphandlingen Informationsarbetet Dagliga problem Framtiden

3 Oral Cares uppdrag Utföra munhälsobedömningar på alla som tackar ja. Inom 3 månader efter det att vi fått namnet Lämna adekvat information och rekommendationer till omvårdnadspersonal. Utbilda omvårdnadspersonal 1 gång/år Akut tandvård inom 24 timmar. Följa upp att personer som blivit rekommenderade behandling blir omhändertagna eller vidareslussade.

4 Organisation VGR ingår i Region Väst – VGR, Halland & Värmland I VGR drygt 20 tandhygienister, 10 tandläkarteam samt administration Tillräckligt antal kliniker för uppdraget. Hög grad av datorisering, både kliniskt och för t.ex. fakturering.

5 Reformen från 1999 Mer eller mindre totalt okänd för allmänheten. Beskriver tydligt att man vill satsa på denna patientgrupp. Understrukit av regeringen under 2011.

6 Upphandlingen -Landstingsupphandling -Kommunala ansvarsområden -Ej tillräckigt känd i kommunerna

7 Informationsarbetet Tandvårdsenheten informerar t.ex. MAS Oral Care träffar samma som ovan samt t.ex anhörighetsföreningar och boendepersonal. Fokus på tdv reformen.

8 Dagliga problem utifrån patientperspektivet Vad är en munhälsobedömning? (”Tandläkaren är här”) Vad är skillnaden gentemot nödvändig tandvård? Felaktiga adresser, bristfälliga kontaktpersoner inom t.ex. hemtjänsten. Ovilja/Okunskap om munhälsa bland omvårdnadspersonalen. ”Vad har jag för valmöjligheter?” Hög grad av demens. Ej kapabla att fatta besluten själva. Omvårdnadspersonalen kan sällan på ett adekvat sätt vidarebefordra korrekt information till anhöriga.

9 Fler och fler äldre med egna tänder och fasta konstruktioner. Fler kommer att bo kvar i egna hemmet längre Större krav ställs på omvårdnadspersonalen Anhöriga ”kräver mer”. Mobil verksamhet blir mer och mer viktig. (Tandvård, läkare, mat osv.) Framtiden


Ladda ner ppt "Möte med HSN 6 & 8. Borås 111208 Oral Cares uppdrag Organisation Reformen Upphandlingen Informationsarbetet Dagliga problem Framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser