Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STs arbetsmiljörapport 2008 ST-veckorna. ST jobbar hårt för en bättre arbetsmiljö! Långsiktigt och medvetet arbete med arbetsmiljön ST- undersökningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STs arbetsmiljörapport 2008 ST-veckorna. ST jobbar hårt för en bättre arbetsmiljö! Långsiktigt och medvetet arbete med arbetsmiljön ST- undersökningar."— Presentationens avskrift:

1 STs arbetsmiljörapport 2008 ST-veckorna

2 ST jobbar hårt för en bättre arbetsmiljö! Långsiktigt och medvetet arbete med arbetsmiljön ST- undersökningar 1999, 2001 och 2008 Stort genomslag – politiker, myndighets- och bolagsledningar, media med flera Ny undersökning hösten 2007 – enkät till 5 200 ST-medlemmar. Myndigheter, bolag och affärsverk, universitet och högskola Lokala arbetsmiljöarbetet viktigt!

3 Undersökta områden Stress i arbetet Arbetstid – övertid Tystnaden på jobbet – högt i tak?

4 Kollektivavtal och arbetsmiljön Kollektivavtalen har stor betydelse för arbetsmiljön Inflytande över arbetssituation, samverkan, arbetsplatsträffar, utvecklingsfrågor, ledarskap, arbetsmiljöarbete, arbetstid och ersättningar, företagshälsovård med mera En utveckling sker mot att avtalen ger större inflytande för individen – facket stödjande och rådgivande

5 Stress i arbetet 1 Krav – inflytande – stöd – dessa tre faktorer ska vara i balans ”Alldeles för mycket att göra” uppger drygt hälften Har jobb med hög anspänning – mellan 15 till 35 procent – riskfaktor för hälsan!

6 Stress i arbetet 2 Ungefär 40 procent av kvinnorna och 32 procent av männen uppger att de aldrig eller för det mesta INTE är med och beslutar om det egna arbetets uppläggning Mer än hälften uppger att de har arbetsrelaterade besvär – svårt att koppla bort tankarna från jobbet på fritiden, svårigheter att sova, kroppsligt uttröttade

7 Stress i arbetet 3 Datorarbete: Andelen som jobbar vid datorn hela tiden har ökat - kvinnor 77 procent och män 53 procent. Ökar risken för arbetsrelaterade besvär 14 procent har varit utsatt för hot om våld eller våld de senaste 12 månaderna – allvarligt! 42 procent av kvinnorna och 32 procent av männen får inte gehör för påtalade brister i arbetsmiljön

8 Arbetstid Allt vanligare med informella lösningar – den anställde arbetar ”självmant” så mycket som behövs Runt 40 procent arbetar över - i olika utsträckning - varje vecka 70 procent av kvinnorna och 57 procent av männen uppger att de alltid får ersättning för övertid – förvånande att så många (30 respektive 43 procent) uppger att det inte får ersättning

9 Tystnaden på jobbet – högt i tak? 1 Förändring under de senaste åren – hälften anser att det är en oförändrad situation Drygt var fjärde ST-medlem anser att det blivit lägre i tak Ungefär var tredje svarande anser att den som framför kritik drabbas av nackdelar ex. sämre lön och karriär

10 Tystnaden på jobbet – högt i tak? 2 Högt i tak är en grundbult i den svenska förvaltningsmodellen. Tysta arbetsplatser är ett arbetsmiljöproblem Rätt att säga din mening både inom myndigheten och offentligt är reglerat i grundlagen – yttrandefrihet! Delvis andra regler - begränsningar - i bolagen

11 Kompetensutveckling Alla lovsjunger värdet av planerad kompetensutveckling – men trots det säger sig 55 procent inte ha en sådan plan! Runt 40 procent säger sig inte få användning för hela sin kompetens

12 STs arbetsmiljörapport – facklig politik Högre i tak! Arbetstid Inflytande över sin arbetssituation Utvecklingskontrakt för alla anställda Ökade insatser mot hot om våld och våld Metoder för IT-utveckling Certifiering av arbetsmiljön

13 Frågeställningar att väcka 1 Vad skulle du främst vilja göra på din arbetsplats för att minska (helst eliminera) negativ stress? Skulle ett ökat inflytande över arbetstidens förläggning förbättra din arbetsmiljö och öka möjligheterna att förena yrkesliv och privatliv? (eller är det så att dagens flexmöjligheter räcker)

14 Frågeställningar att väcka 2 Använder du flextid för att hinna med ditt arbete? – Arbete som rimligen borde varit ”beordrad” övertid (man ligger ständigt på en massa plustid) Får du gehör för synpunkter och förslag om arbetsmiljön? (arbetsgivaren – facket) Känner du dig trygg med att kunna föra fram kritik eller synpunkter på verksamheten (internt och offentligt) utan risk för att drabbas av negativa konsekvenser?


Ladda ner ppt "STs arbetsmiljörapport 2008 ST-veckorna. ST jobbar hårt för en bättre arbetsmiljö! Långsiktigt och medvetet arbete med arbetsmiljön ST- undersökningar."

Liknande presentationer


Google-annonser