Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens agenda 13.00-13.15 introduktion 13.15-14.30 Vad säger Strama vid besöken på VC Hur hittar man aktuell antibiotikastatistik 14.30-16.00 Fika Gruppövning:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens agenda 13.00-13.15 introduktion 13.15-14.30 Vad säger Strama vid besöken på VC Hur hittar man aktuell antibiotikastatistik 14.30-16.00 Fika Gruppövning:"— Presentationens avskrift:

1 Dagens agenda 13.00-13.15 introduktion 13.15-14.30 Vad säger Strama vid besöken på VC Hur hittar man aktuell antibiotikastatistik 14.30-16.00 Fika Gruppövning: –Förskrivardata –Patientfall 16.00-16.20 avslutande diskussion, kniviga frågor Kunna genomföra ett reflekterande möte på hemmaplan!

2 Utbildning för primärvårdens kontaktläkare till Strama 15 okt 2013 Tinna (Christina) Åhrén Regionala Strama PSE/HSA/Regionkansliet christina.ahren@vgregion.se

3 Strama ( samverkan mot antibiotikaresistens ) Övergripande mål: Motverka tilltagande antibiotikaresistens för att kunna ha kvar antibiotika som ett behandlingsalternativ

4 Vad är Strama? Nationellt Nätverk av lokala Stramagrupper (www.strama.se) Rådgivande organ till Smittskyddsinstitutet Lokalt Stramagrupper: SÄS, SKAS, NU, SU Regionalt Representerar olika delar av regionen/lokala Strama Infektion, Allmän medicin, Smittskydd, Bakteriologi, Vårdhygien, Farmakologi

5 Sjukhus-StramaPrimärvårds-Strama Lokala Strama Regionala Strama X X X X X X X X X X

6 Regionala Strama - ”nätverk” Lokala Strama Läkemedels kommittén terapigrupp infektion farmaceuter Infektion Mikrobiologi Smittskydd Vårdhygien Allmänheten, Media Förskrivarna Primärvården Slutenvården Lednings- funktioner Förtroendevalda Regionala Strama

7 Kontaktläkare till Strama På sin arbetsplats: sprida information om behandlingsriktlinjer för infektioner följa förskrivning av antibiotika identifiera rutiner som kan bidra till onödig förskrivning och smittspridning medverka till att dessa rutiner förändras i samarbete med VC I samarbete med Regionala Strama Analysera sin verksamhets förskrivning i relation till behandlingsriktlinjerna Ha kännedom om aktuellt resistensläge Delta i regelbundna utbildningsmöten i Stramas regi

8 Patientsäkerhetssatsningen (okt 2012-sept 2013) Minska förskrivningen av recept –ingen %-sats –Jmfrt okt 2011-sept 2012: 405 recept/1000inv och år Verka för ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer för infektioner i öppen vård Reflektion över förskrivning –Förskrivare inom PV försetts med egna förskrivardata Nåbart inom VGR

9 - 11% (46 rec/1000 inv)

10 Patientsäkerhetssatsning 2013 sept: 404 rec/1000 inv åraug: 358 rec/1000 inv år

11 Total förskrivning till patienter folkbokförda i VGR VG Primärvårds andel: Vårdcentraler och jourcentraler Övriga förskrivare i VGRs andel: Sjukhus, tandläkare, specialister i öppenvård

12 okt 2012 - sept 2013 Tjörn 432 recept/1000 inv. VGR 358 recept/1000 inv. Dals-Ed 268 recept/1000 inv. Minskat: Färjelanda -97, Orust, Åmål -94, Stenungsund -91, Gullspång-84 Ökat: Karlsborg +17, Svenljunga +12, Lysekil +11, Tibro +2

13 Reflekterande möte Förskrivardata –på min arbetsplats, i regionen, i landet –totala förskrivning, nyckeltal –luftvägsantibiotika, urinvägsantibiotika, hud- och mjukdelsantibiotika utifrån aktuella behandlingsriktlinjer –hur ser min förskrivning ut i relationen till övriga förskrivare Patientfall –Diskussion om behandlingsriktlinjer och nya rekommendationer Instruktioner, underlag, fall med handledarmallar från Regionala Strama Dialogen det viktiga – sgs alla läkare med inkl ST, AT, vikarier + verksamhetschefen

14 Självdeklaration till Strama Kontaktläkare utsedd Apoteket service antibiotika-modul beställd till VC av verksamhetschefen och förmedlad till läkarna Reflekterande möte genomfört –diskussion om förskrivning –patientfallsdiskussion Kort rapport till Strama – 5 frågor –slutsatser om förskrivning –förbättringsåtgärder Verksamhetschefens ansvar ihop med kontaktläkaren Uppfyller detta erhåller ersättning (särskild satsning 2013 inom VGR)

15 Fortsatta aktiviter Vår webbsida (www.vgregion.se/strama) –Förskrivarstatistik –Resistensdata vanligaste bakterie:antibiotika- kombinationerna –Informationsmaterial –Dagens dragningar Strama VGR – app vidareutvecklas Nya utbildningstillfällen Utskick till kontaktläkaren –Nya patientfall –Nya behandlingsriktlinjer –Aktuell statistik varje VC får statistik 2 ggr/år

16 Antal antibiotikarecept per 1000 invånare och år senaste 12 månaderna tom sept 2012 Antal antibiotikarecept per 1000 invånare och år senaste 12 månaderna tom sept 2013

17 Antibiotika: nytta/risk vid okomplicerad luftvägsinfektion Nytta: din infektion kan förkortas med 0-1 dag och förhindra en komplikation 1/1000-5000. Risk: att få utslag 2/100, att få diarré 5-15/100, att få uppsöka akutmottagning 1/1000, att bli bärare av resistent bakterie ökar 2-3 ggr (För detta får du betala 75-150 kr, Kåvepenin/Doxycyklin.....)

18 UVI hos män Afebril: Som kvinnor men 7 dygn Febril: Ciprofloxacin 500 mg 1x2 i 14 dygn


Ladda ner ppt "Dagens agenda 13.00-13.15 introduktion 13.15-14.30 Vad säger Strama vid besöken på VC Hur hittar man aktuell antibiotikastatistik 14.30-16.00 Fika Gruppövning:"

Liknande presentationer


Google-annonser