Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.VINNOVA.SE Innovationsupphandling - ett verktyg för problemlösning 2015-03-29 Bild 1 2012-10-23 Nina Widmark, VINNOVA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.VINNOVA.SE Innovationsupphandling - ett verktyg för problemlösning 2015-03-29 Bild 1 2012-10-23 Nina Widmark, VINNOVA."— Presentationens avskrift:

1 WWW.VINNOVA.SE Innovationsupphandling - ett verktyg för problemlösning 2015-03-29 Bild 1 2012-10-23 Nina Widmark, VINNOVA

2 Bild 2 Offentlig utvecklingsprojekt har historiskt utförts som upphandlingar - Framgångsfaktor : konkreta behov Ericssonväxel ASEAs lok AGAs gasfyrar

3 Främja effektivitet och tjänsteleverans i offentlig sektor Policyargument för innovationsupphandling 2015-03-29 Bild 3 Stödja tillväxten av konkurrenskraftiga innovativa företag (ekonomisk tillväxt) Lösa samhälliga utmaningar genom offentlig upphandling av innovativa lösningar Skapa bättre avkastning på samhällets investeringar i FoU Använda skatte- betalarnas pengar klokt i offentliga upphandlingar Goda initiala resultat har påvisats i andra länder,

4 4 Aspekter av innovation i upphandling Innovation och nytänkande i upphandlingsprocesser Upphandling av innovationer Innovationsvänlig upphandling Innovations- upphandling

5 Upphandlande myndighet Innovationsupphandling – ett brett område 2015-03-29 Bild 5 Upphandlare Personal, användare Ledning Politiker Energi- myndigheten FoI-stödUpphandling Förnyelse och långsiktig effektivitet i offentlig sektor Stora samhälls- utmaningar EUs ramprogram Innovationsvänlig upphandling Upphandling av innovationer... för eget bruk Upphandling av innovationer... för samhället Upphandling av innovationer... alternativt sätt att fördela FoU-medel

6 Exemplet välfärdsteknologi i Västerås  Trygghetslarm Frågar efter det som existerar, inte det som behövs  IT-baserat anhörigstöd Lätta på kraven på leverantören, slutanvändaren med i processen, användarpanel för utvärdering  Projekt SILVER Utvecklingsprojekt att göra äldre mer självständiga Långsiktigt mål att hjälpa 10% fler vårdtagare med samma resurser 2015-03-29 Bild 6

7 Förkommersiell upphandling – ett nytt upphandlingsverktyg 2015-03-29 Bild 7  Problemlösning och långsiktig effektivitet för offentliga organisationers samt lösningar på samhällsutmaningar  Bra på att ta tillvara på innovationskraft hos små- och medelstora företag  Riskhantering genom uppdelning på flera faser  Används främst i Storbritannien och Holland, men sprids snabbt i EU  Stort intresse i EU-sammanhang Exempel: Handhygien i vården, Storbritannien

8 Exempel: Handhygien i UK  År 2009 påbörjade NHS en innovationsupphandling av utvecklingen av nya lösningar för att hantera multiresistenta bakterier i vården.  Ett lösning var en maskin som scannar plasma (joniserad gas med mikrobiologiska egenskaper) över händerna. Systemet är snabbt, skonsamt mot huden och mycket mer effektivt på att döda bakterier.  Det utvecklande företaget tilldelades först ett kontrakt för att bevisa genomförbarheten av konceptet och sedan ett kontrakt för att utveckla den slutliga produkten. Nästa steg kommer att vara full produktutveckling och försäljning på marknaden. 2015-03-29 Bild 8

9 2015-03-29 Bild 9 24 miljoner SEK … tillfördes VINNOVA år 2012 enligt Regeringens budget- proposition 2011… …för att bygga upp och driva en kompetenskraftsamling för offentlig upphandling av innovation:  Kompetensteam på VINNOVA  Marknadsföring / informationsspridning  IT-stöd  Bidrag till IUPP-projekt  Nätverk / beställargrupper  Policyarbete  Samverkan

10 Bidrag  Vad?  Till vem?  För vad?  Till vad? Bild 10 Utlysningar om bidrag till innovationsupphandling Upphandlande myndigheter Upphandling av innovationer Extra processkostnader för innovationsupphandling. Delfinansiering av anskaffningskostnaden (kontraktskostnaden) i upphandlingar av innovationer som bedöms vara av särskild samhällsekonomisk vikt.

11 Dialog Vad krävs för bidrag? 2015-03-29 Bild 11 Brett användnings- område för nya lösningar och duplicerbarhet Identifierat behov som inte kan uppfyllas av marknaden Både verksamhets- utvecklings- och upphandlingskompetens

12 Tack och kontakta oss gärna!  Nina Widmark, projektledare nina.widmark@vinnova.se 08-473 30 52 nina.widmark@vinnova.se  Johan Lundström, handläggare johan.lundstrom@vinnova.se 08-473 80 73 johan.lundstrom@vinnova.se  Gunilla Gruvegård, handläggare gunilla.gruvegård@vinnova.se 08-473 31 23 gunilla.gruvegård@vinnova.se 2015-03-29 Bild 12


Ladda ner ppt "WWW.VINNOVA.SE Innovationsupphandling - ett verktyg för problemlösning 2015-03-29 Bild 1 2012-10-23 Nina Widmark, VINNOVA."

Liknande presentationer


Google-annonser