Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V ersion 2012-05-15 1. 2 Dialogseminarium -- Påbyggnad eHälsa Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V ersion 2012-05-15 1. 2 Dialogseminarium -- Påbyggnad eHälsa Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 v ersion 2012-05-15 1

2 2 Dialogseminarium -- Påbyggnad eHälsa Välkommen!

3 v ersion 2012-05-15 3 Dagens agenda  Vad har hänt till följd av dialogseminarierna?  E-post  Lokala rutiner  Aktiva val i TakeCare  Överträda journalspärr  TakeCare  Interaktiva utbildningar

4 v ersion 2012-05-15 4 Dialogseminarier teman 1.Grundläggande eHälsa 2.Levnadsvanor 3.Patientens väg i vården 4.Dokumentation & uppföljning Totalt antal deltagare 2479 Totalt antal seminarier 882

5 v ersion 2012-05-15 5 Vad har hänt till följd av dialogseminarierna?

6 v ersion 2012-05-15 6 Positiva effekter av dialogseminarierna  Ökat förståelsen för vad eHälsa är  Ökat kommunikationen och förståelsen mellan yrkesgrupper  Ökat användningen av strukturerade journalmallar som ger uppföljningsmöjlighet  Identifierat behov av förbättrade rutiner och funktionalitet i TakeCare, t ex remisshanteringen  Ökat förståelsen för patientens informations- och kommunikationsbehov  Drivit på verksamhetsutvecklingen  Bidragit till mer och tydligare information om eHälsa på insidan

7 v ersion 2012-05-15 7 Utmaningar  eHälsa vidgar vyerna och skapar behov av att prioritera bland utvecklingsmöjligheterna  Att hitta förhållningssätt till ny kunskap och nya arbetssätt  Att skapa de gemensamma riktlinjer och lokala rutiner som saknas  Att ta hand om nya utvecklingsförslag  Att utveckla funktionalitet i TakeCare som bättre stödjer patientmötet

8 v ersion 2012-05-15 8 E-post

9 v ersion 2012-05-15 9 Lokala rutiner?

10 v ersion 2012-05-15 10 Fika

11 v ersion 2012-05-15 11 Aktiva val i TakeCare?

12 v ersion 2012-05-15 12 Pausgymnastik Paus- gymnastik!

13 v ersion 2012-05-15 13 TakeCare - överskrida journalspärr?

14 v ersion 2012-05-15 14 TakeCare i patientmötet

15 v ersion 2012-05-15 15 TakeCare - Picsara

16 v ersion 2012-05-15 16 TakeCare - viktiga nyheter

17 v ersion 2012-05-15 17 Interaktiva utbildningar?

18 v ersion 2012-05-15 18 PhysioTools

19 v ersion 2012-05-15 19 Pascal

20 v ersion 2012-05-15 20 Tangentbordsträning

21 v ersion 2012-05-15 21 Vad har vi gått igenom idag? Detta har hänt till följd av dialogseminarierna E-post Lokala rutiner Aktiva val i TakeCare Överträda journalspärr TakeCare Interaktiva utbildningar

22 v ersion 2012-05-15 22 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya eller reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT?

23 v ersion 2012-05-15 23 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "V ersion 2012-05-15 1. 2 Dialogseminarium -- Påbyggnad eHälsa Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser