Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA! Idrottens Grundtränarutbildning GTU, nivå 1 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA! Idrottens Grundtränarutbildning GTU, nivå 1 1."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA! Idrottens Grundtränarutbildning GTU, nivå 1 1

2 Lördag, datum, månad Program, ?? 2

3 Söndag, datum, månad Program, ??-?? 3

4 Gränsöverskridande tränarutbildningar Aktiv start Lek och lär Lära sig att träna Träning för att träna Träna för att tävla Träna för att vinna Aktiv hela livet 4

5 Träningslära Tränarskap SF-specifik Tränarpraktik Generell Idrottsspecifik SISU IU / SF SF-ansvar Gränsöverskridande tränarutbildning 5

6 Idrottens Elittränar Utbildning 500 tim Idrottens Gränsöverskridande Tränarutbildningar SF/SISU IU Förbunds- o Elittränare Grundtränarutbildning SISU IU / SF Vidareutbildning RF/EIC Fortbildning - Tema/ämnen (SISU IU / RF / SF) Tema/ämne SF/SISU IU Spec.trän o utbildare Idrottens Specialtränar Utbildning Idrottsfysiologi Idrottspsykologi Idrottsnuitrition Idrottsmedicin Nivå 1 ”Inlärning” Generell del SISU IU Idrottsspecifik SF Utbildningsprogram på högskola/universitet Nivå 2 ”Utveckling” Generell del SISU IU Idrottsspecifik SF Nivå 3 ”Prestation” Generell del SISU IU Idrottsspecifik SF Tränarpraktik Plattformen ”Lek och lär” SISU IU Introduktion SISU IU / SF 6

7 Grundtränarutbildningen (GTU) Nivå 1, (inlärning)Nivå 2, (utveckling)Nivå 3, (prestation) Förkunskaper / Behörighet Plattformen, alt. SF-utbildning samt aktivt tränarskap Genomfört nivå 1 - generell del, - tränarpraktik (- idrottsspecifik del) Genomfört nivå 2 - generell del, - tränarpraktik (- idrottsspecifik del) Moduler / Innehåll Generell del: Baskunskap om: (teori + praktiska pass) □ Tränarskap (ca. 60% av kurstiden) □ Träningslära (ca. 40% av kurstiden) □ Tränarpraktik □ Självstudier Generell del: Mer kunskap om: (teori + praktiska pass) □ Tränarskap (ca. 50% av kurstiden) □ Träningslära (ca. 50% av kurstiden) □ Tränarpraktik □ Självstudier / nätverk Generell del: Fördjupad kunskap om: ( teori + praktiska pass) □ Tränarskap (ca. 40% av kurstiden) □ Träningslära (ca. 60% av kurstiden) □ Tränarpraktik □ Självstudier / nätverk 7

8 Grundtränarutbildningen (GTU) Nivå 1, (inlärning)Nivå 2, (utveckling)Nivå 3, (prestation) Omfattning generell del □ Ca. 15 tim □ Tränarpraktik, ? Tim □ Självstudier. ? tim ( SF-specifik utbildning för nivå 1 tillkommer ) □ Ca. 25 tim. □ Tränarpraktik, ? tim □ Självstudier / nätverk, ? tim ( SF-specifik utbildning för nivå 2 tillkommer ) □ Ca. 35 tim. □ Tränarpraktik, ? tim □ Självstudier / nätverk, ? tim ( SF-specifik utbildning för nivå 3 tillkommer ) Ansvar generell del □ Utbildningen genomförs i varje distrikt. □ Ansvarig anordnare: Resp. SISU distrikt □ Utbildningen genomförs i varje distrikt. □ Ansvarig anordnare: Resp. SISU distrikt □ Utbildningen genomförs i ett antal distrikt. □ Ansvarig anordnare: SISU Idrottsutbildarna 8

9 Grundtränarutbildning - generell del Plattformen Barn och förpubertet Lek och lär”Lära att träna” GTU nivå 1 Förpubertet och pubertet Inlärning”Lära att träna och träna för att kunna träna” GTU nivå 2 Efterpubertet till äldre ungdom Utveckling”Träna för att tävla” GTU nivå 3 Äldre ungdom till vuxen Prestation”Träna för att vinna” 9

10 GTU nivå 1Förpubertet och pubertet Inlärning”Lära att träna och träna för att kunna träna” Mål/Syfte - kunskaper om ungdomars individuella utveckling och behov, i ålderfasen ca. 11 till 15 år -hur goda idrottsmiljöer med ett positivt inlärningsklimat stimulerar och motiverar ungdomar till fortsatt idrottsutövning - fokus på hur ett allsidigt och varierat träningsinnehåll, anpassat till individens psykiska och fysiska mognad, bidrar positivt till ungdomars idrottsliga och personliga utveckling i ett längre tidsperspektiv. 10

11 Svensk idrott - världens bästa! Idrotten vill: På alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt GTU nivå 1Förpubertet och pubertet Inlärning”Lära att träna och träna för att kunna träna” 11

12 Tränarutbildning Vilket perspektiv? ” Kvinnor är inte män, barn är inte små vuxna” Utövarperspektivet 12

13 Tränarutbildning AKTIVA - ”personlig upptäcktsresa” TRÄNARE - ”livslångt lärande; lära att lära” Nybörjare Trygghet Utbilda Leda CoachaUtveckla Klubbtränare Elittränare Team av tränare Nyfikenhet Inlärning UtvecklingPrestation Optimering Världselit 13

14 Vad är talang? Vad är viktigast arvet eller miljön/träningen?Vad är viktigast arvet eller miljön/träningen? En del forskare menar att den medfödda talangen är övervärderad. Det är mängden målmedveten träning som avgörEn del forskare menar att den medfödda talangen är övervärderad. Det är mängden målmedveten träning som avgör Andra hävdar att de genetiska anlagen spelar stor rollAndra hävdar att de genetiska anlagen spelar stor roll Gemensamt är att alla anser att en stor mängd träning är nödvändig och under lång tid – 10-15 årGemensamt är att alla anser att en stor mängd träning är nödvändig och under lång tid – 10-15 år 14

15 15 Faktorer som påverkar talangutveckling (sid. 9 i Talangutveckling) 15

16 Talangidentifiering? Forskningen säger att det är extremt svårt att identifiera toppidrottare före 12-års åldernForskningen säger att det är extremt svårt att identifiera toppidrottare före 12-års åldern Svårt att avgöra vad som är talang eller fysisk mognadSvårt att avgöra vad som är talang eller fysisk mognad Det har hävdats att motivationen är en nyckelfaktor då en stor mängd träning krävsDet har hävdats att motivationen är en nyckelfaktor då en stor mängd träning krävs 16

17 Talang Antropometriska faktorer – längd, viktAntropometriska faktorer – längd, vikt Fysiologiska faktorer – syreupptag, muskelfibersammansättningFysiologiska faktorer – syreupptag, muskelfibersammansättning Motoriska faktorer - teknikMotoriska faktorer - teknik Psykologiska faktorer – tex motivation och strategier för lärandePsykologiska faktorer – tex motivation och strategier för lärande Sociologiska faktorer – familj, träningsmiljö, stödapparatSociologiska faktorer – familj, träningsmiljö, stödapparat 17

18 Konsekvenser för talangutveckling Michael Jordan blev som ung petad från sitt high school lag då han inte var tillräckligt bra pga. sen mognadMichael Jordan blev som ung petad från sitt high school lag då han inte var tillräckligt bra pga. sen mognad Eftersom det är extremt svårt att identifiera talanger tidigt och att det krävs 10 års målmedveten träning kanske det är klokt att låta alla med passion och motivation för träning att satsa?Eftersom det är extremt svårt att identifiera talanger tidigt och att det krävs 10 års målmedveten träning kanske det är klokt att låta alla med passion och motivation för träning att satsa? 18

19 19 Träning i puberteten (Figur 7, sid. 181 i Talangutveckling)

20 Karin Redelius, ansvarig för barn- och ungdomsidrott i Riksidrottsstyrelsen, förord i boken ”Talangutveckling” ”låt varje individ utvecklas i sin egen takt och se till att så många som möjligt är med så länge som möjligt!” ”att vi inom idrottsrörelsen i första hand inte ska försöka hitta talanger” ”lägga kraft och energi på att skapa så goda idrottsmiljöer som möjligt för att utveckla talanger” 20


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA! Idrottens Grundtränarutbildning GTU, nivå 1 1."

Liknande presentationer


Google-annonser