Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratibegreppet Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratibegreppet Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom."— Presentationens avskrift:

1 Demokratibegreppet Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

2 Hur? Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Ex. Inflytande över inlärningsformer och redovisningsformer. Alla måste få prova olika inlärnings- och redovisningsformer redan i tidig ålder. Vissa områden kan dock kräva en viss inlärnings- och redovisningsform.

3 Hur? Ett exempel från verksamheten
Muntlig argumentation Reflekterande kring andras argument

4 I läroplanens andra kapitel?
Kopplingar till skolans ansvar kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter i livsvillkor,kultur,språk,religion och historia kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,kommunikation,skapande och lärande

5 Vidare ska: ta hänsyn till varje enskild individs behov,förutsättningar,erfarenheter och tänkande organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.

6 Skolans mål Varje elev ska
utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

7


Ladda ner ppt "Demokratibegreppet Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom."

Liknande presentationer


Google-annonser