Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsenheten 20XX-XX-XX /1 Ordnat Införande i Samverkan (OtIS)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsenheten 20XX-XX-XX /1 Ordnat Införande i Samverkan (OtIS)"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsenheten 20XX-XX-XX /1 Ordnat Införande i Samverkan (OtIS)

2 Läkemedelsenheten 20XX-XX-XX /2 OtIS – Arbetsgång nationellt 1.Horizon scanning »Tidig bedömningsrapport, 6 mån innan marknadsgodkännande »Landstingen prioriterar 2.Beslut om införandenivå »NT-rådet »Tre nivåer 3.Godkännande 4.Hälsoekonomisk värdering av TLV 5.Införande- och uppföljningsprotokoll 6.Uppföljning

3 Läkemedelsenheten 20XX-XX-XX /3 OtIS – förslag till arbetsgång i Kronoberg Listan med tidiga bedömningsrapporter till MK/LK Aktuella MG utlåtande om respektive läkemedel Införandeprotokoll hanteras av MK/LK och berörd MG

4 Läkemedelsenheten 20XX-XX-XX /4 OtIS – aktuellt Läkemedel mot hepatit C liraglutid (obesitas) olaparib (ovarialcellscancer) Under 2015 ca 10 nya läkemedel http://www.janusinfo.se/Nationellt- inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt- inforande-av-nya-lakemedel/http://www.janusinfo.se/Nationellt- inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt- inforande-av-nya-lakemedel/


Ladda ner ppt "Läkemedelsenheten 20XX-XX-XX /1 Ordnat Införande i Samverkan (OtIS)"

Liknande presentationer


Google-annonser